Kiedy ludzkie czyny są dobre, a kiedy złe?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 4 stycznia 2013, godz. 11:30
Ocena ludzkiego postępowania zależy od wybranego przedmiotu działania (to, co się robi), intencji działającego (to, co się zamierza osiągnąć przez dany czyn) oraz od okoliczności, które towarzyszą działaniu. O dobru lub złu konkretnego czynu decyduje przedmiot. Ważna jest również intencja działającego. Nie można jednak usprawiedliwić złego działania podjętego w dobrej intencji. Cel bowiem nie uświęca środków.
więcej

Czego domaga się Pan Bóg zapraszając człowieka do udziału w swoim szczęściu?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 4 stycznia 2013, godz. 11:28
Każdy człowiek - jako obraz i podobieństwo Boże - jest ze swej natury istotą wolną i odpowiedzialną. Przysługuje mu prawo korzystania z wolności moralnej i religijnej. Ten przywilej pociąga za sobą konsekwencje: to człowiek ma obowiązek odkrywać szczęście, którym Pan Bóg chce go obdarować, a nadto o nie całym swym postępowaniem zabiegać.
więcej

Czym jest powołanie ludzi do szczęścia?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 4 stycznia 2013, godz. 11:25
Boże dzieło stworzenia obrazuje pragnienie Boga, by dzielić się z całym stworzeniem szczęściem, którego źródłem i dawcą jest sam Bóg. Jest ono darem. O jego przyjęciu decyduje człowiek korzystając z posiadanej wolności. O tym, jak być szczęśliwym według zamiarów Boga nauczał ludzi Jezus Chrystus. Centralny temat Jezusowego orędzia stanowią błogosławieństwa (Mt 5, 3-12). W nich potwierdził miłość Boga do ludzi, a także powołanie człowieka do życia z Nim w jedności i szczęściu przez całą wieczność.
więcej

Co wnosi w naturę człowieka posiadana godność?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 4 stycznia 2013, godz. 10:32
To, że stawiamy pytania, nawet wówczas, gdy nie znajdujemy na nie zadowalającej odpowiedzi, wskazuje stan niepewności. Racjonalne decyzje, rozstrzygające o całości życia ludzkiego można oprzeć tylko na odpowiedziach. Odpowiedzi takie otrzymujemy w dyskusjach na temat problemów etycznych. Staramy się przy tym uzasadniać je bardziej lub mniej racjonalnymi argumentami moralnymi, które mają potwierdzać słuszność podejmowanych działań. W tego rodzaju sytuacjach w sposób nieuświadomiony odwołujemy się do posiadanej godności. Czym ona jest? Jakie posiada znaczenie dla człowieka?
więcej

Czego pragniemy?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 4 stycznia 2013, godz. 10:28
Na dręczące ludzi pytania o sens ich życia na ziemi jedni widzą go w zdobywaniu najwyższych stanowisk czy władzy. Inni tego sensu - a także własnego szczęścia - doszukują się w bezpiecznym bytowaniu, jeszcze inni w możliwościach zdobywania wiedzy umożliwiającej poznawanie świata, w którym żyją.
więcej

Czemu służy poświęcanie przedmiotów?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 29 listopada 2012, godz. 10:03
Poza sprawowaniem sakramentów świętych Kościół wypełnia także inne celebracje liturgiczne, które nie są sakramentami. Celebracjami takimi są na przykład takie nabożeństwa jak droga krzyżowa, Gorzkie Żale, adoracje itd. Przez te celebracje wspólnoty wierzących wielbią Boga oraz wypraszają dla siebie i dla świata Boże błogosławieństwo.
więcej

Dlaczego rodzinę nazywamy Kościołem domowym?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 29 listopada 2012, godz. 10:01
Kościół opierając się na nauczaniu świętego Pawła nazywa rodzinę "domowym Kościołem". Więzy jedności i miłości łączące członków rodziny inspirują do poszukiwania, znajdowania oraz otwierania się na Boga. Ta niepowtarzalna właściwość rodziny wyróżnia ją od każdej innej społeczności ludzkiej. Ona też staje się obrazem więzów, którym Bóg przez Jezusa Chrystusa łączy się z ludzkością.
więcej

W czym wyraża się sakr. małżeństwa?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 29 listopada 2012, godz. 08:51
Jezus Chrystus nadał związkowi mężczyzny i kobiety wymiar zbawczy. Dla wypełnienia powołania małżeńskiego Chrystus przez swoje dzieło odkupienia udziela małżonkom w sakramencie małżeństwa siły i łaski do rozwijania łączącej ich miłości oraz dzielenia się nią z innymi. Sakramencie ten jest też odbiciem miłości Chrystus do Kościoła.
więcej

Dlaczego przywiązujemy wagę do małżeństwa?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 29 listopada 2012, godz. 08:47
Małżeństwo należy do podstawowych rzeczywistości wspólnotowego życia ludzi. Jest fundamentem rodziny. W przypadkach ochrzczonych otrzymuje nadto wymiar sakramentalny. Wysiłki Kościoła zmierzające do ukazania sensu i wartości małżeństwa mają na celu udzielanie małżonkom wsparcia w wypełnianiu ich życiowego powołania.
więcej

Co wyrażają stopnie sakramentu święceń?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 29 listopada 2012, godz. 08:43
Sakrament święceń jest szczególnym darem Ducha Świętego. Dzięki niemu wyświęcony w szczególny sposób zostaje upodobniony do Chrystusa Kapłana, Nauczyciela i Pasterza oraz włączony do Jego służby. Zostaje przy tym uzdolniony do działania w Jego imieniu i pełnienia Jego potrójnej funkcji: kapłana, proroka i króla.
więcej

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt