Dlaczego rodzinę nazywamy Kościołem domowym?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 29 listopada 2012, godz. 10:01
Kościół opierając się na nauczaniu świętego Pawła nazywa rodzinę "domowym Kościołem". Więzy jedności i miłości łączące członków rodziny inspirują do poszukiwania, znajdowania oraz otwierania się na Boga. Ta niepowtarzalna właściwość rodziny wyróżnia ją od każdej innej społeczności ludzkiej. Ona też staje się obrazem więzów, którym Bóg przez Jezusa Chrystusa łączy się z ludzkością.
więcej

W czym wyraża się sakr. małżeństwa?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 29 listopada 2012, godz. 08:51
Jezus Chrystus nadał związkowi mężczyzny i kobiety wymiar zbawczy. Dla wypełnienia powołania małżeńskiego Chrystus przez swoje dzieło odkupienia udziela małżonkom w sakramencie małżeństwa siły i łaski do rozwijania łączącej ich miłości oraz dzielenia się nią z innymi. Sakramencie ten jest też odbiciem miłości Chrystus do Kościoła.
więcej

Dlaczego przywiązujemy wagę do małżeństwa?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 29 listopada 2012, godz. 08:47
Małżeństwo należy do podstawowych rzeczywistości wspólnotowego życia ludzi. Jest fundamentem rodziny. W przypadkach ochrzczonych otrzymuje nadto wymiar sakramentalny. Wysiłki Kościoła zmierzające do ukazania sensu i wartości małżeństwa mają na celu udzielanie małżonkom wsparcia w wypełnianiu ich życiowego powołania.
więcej

Co wyrażają stopnie sakramentu święceń?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 29 listopada 2012, godz. 08:43
Sakrament święceń jest szczególnym darem Ducha Świętego. Dzięki niemu wyświęcony w szczególny sposób zostaje upodobniony do Chrystusa Kapłana, Nauczyciela i Pasterza oraz włączony do Jego służby. Zostaje przy tym uzdolniony do działania w Jego imieniu i pełnienia Jego potrójnej funkcji: kapłana, proroka i króla.
więcej

Czemu służy kapłaństwo?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 29 listopada 2012, godz. 08:37
Życie chrześcijanina jest wpisane w życie różnych społeczności, w tym także w życie wspólnoty Kościoła po to, by służyć człowiekowi, wspierać go w osiąganiu zbawienia. Pozostawione przez Chrystusa sakramenty kapłaństwa i małżeństwa stanowią dla wierzącego konkretne wsparcie w wypełnianiu jego posłania oraz budowaniu Kościoła.
więcej

Co Kościół czyni udzielając sakramentu chorych?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 25 października 2012, godz. 11:54
Cierpienie i choroba, które są skutkiem grzechu pierworodnego oraz grzechów osobistych, są dla człowieka odczuwalnym ograniczeniem i słabością. Z Ewangelii wiemy, że wobec takich ograniczeń człowieka Chrystus nie przechodził obojętnie. Nie tylko wyrażał współczucie, ale też leczył chorych, którzy stawali na Jego drodze.
więcej

Dlaczego potrzebujemy s. pokuty i pojednania?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 25 października 2012, godz. 11:50
Pośród pytań o sakrament pokuty i pojednania najczęściej powtarzane dotyczy potrzeby jego przyjmowania. Właściwej odpowiedzi zdaje się dostarczać wiara w ofiarowane ludziom przez Jezusa Chrystusa życie z Bogiem "na zawsze". Jest to dar Boga, który człowiek w swej wolności przyjmuje albo odrzuca. Sakrament pokuty i pojednania jest widzialnym znakiem rozumienia przez człowieka wielkości i ważności tego daru oraz troski, by go nie utracić.
więcej

Co to są odpusty i czego dotyczą?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 25 października 2012, godz. 11:49
Z przyjmowanie sakramentu pokuty związana jest budząca niekiedy wiele nieporozumień i emocji rzeczywistość tak zwanych odpustów. Czym one są? Kiedy i pod jakimi warunkami ich dostępujemy? Co one sprawiają w życiu człowieka?
więcej

Dlaczego Jezus przekazał sakr. uzdrowienia?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 25 października 2012, godz. 11:32
Życie z Bogiem, którego udzielają sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, może w człowieku ulec osłabieniu albo zostać całkowicie utracone na skutek uwikłania się w grzech. Chrystus, który przyszedł na ziemię, by ludzi uzdrawiać i jednać z Bogiem, kontynuuje swe dzieło za pośrednictwem Kościoła mocą Ducha Świętego. Czyni to w sakramentach pokuty i namaszczenia chorych, nazywanych sakramentami uzdrowienia.
więcej

Czym dla Kościoła jest Eucharystia?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 11 września 2012, godz. 10:01
Centralnym punktem życia religijnego Kościoła jest Eucharystia. Posiada ona szczególne znaczenie pośród wszystkich sprawowanych w liturgii Kościoła sakramentów. Z tego powodu Kościół zobowiązuje wierzących pod grzechem do brania w niej udziału w każdą niedzielę i nakazane święta kościelne.
więcej

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook