Co umożliwia człowiekowi praktykowanie cnoty czystości?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 26 sierpnia 2013, godz. 15:48
Płciowość postrzegana jako element całości osoby, a nie tylko w wymiarze biologicznym, pozwala człowiekowi wypełniać życiowe powołanie.
więcej

W jaki sposób szóste przykazanie Boże broni płciowości człowieka?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 26 sierpnia 2013, godz. 15:43
Ludzka płciowość jest przedmiotem zainteresowań nie tylko wąskiego grona specjalistów, ale także znacznej części społeczeństwa.
więcej

Dlaczego złamanie piątego przykazania jest wykroczeniem przeciw miłości?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 25 czerwca 2013, godz. 14:20
Jezus Chrystus objaśniając Boże przykazania wskazuje, że obejmują one także ludzkie wnętrze. Domaga się wprowadzania pokoju serca, a piętnuje niemoralność gniewu i nienawiści: "Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi" (Mt 5, 22). Daje do zrozumienia, że występkami przeciw piątemu przykazaniu Bożemu są gniew i nienawiść.
więcej

Dlaczego piąte przykazanie staje w obronie duszy drugiego człowieka?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 25 czerwca 2013, godz. 14:17
Piąte przykazanie Boże staje także w obronie ludzkiego wnętrza. Przeciwstawia się czynom, które wywołują zgorszenie i mogą prowadzić drugiego człowieka do popełnienia zła.
więcej

Czego zabrania piąte przykazanie Dekalogu?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 25 czerwca 2013, godz. 13:06
Jezus Chrystus nie tylko przypomniał starotestamentalny zakaz "nie zabijaj", ale go w sposób znaczący poszerzył. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego" (Mt 5, 20-22). Zakaz ten w naszej kulturze obejmuje w szczególny sposób© zabójstwo zamierzone, przerywanie ciąży, eutanazję i samobójstwo.
więcej

Czego domaga się piąte przykazanie Dekalogu?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 25 czerwca 2013, godz. 11:41
Sumienne rozważenie całej treści piątego przykazania Bożego ma nas uchronić przed zbyt szybkim samousprawiedliwieniem, "że ja nikogo nie zabiłem, więc mnie ono nie dotyczy". Przykazanie to mówi bowiem równocześnie o pozytywnych działaniach, które człowiek podjął lub zaniedbał wobec życia i zdrowia oraz godności własnej i cudzej.
więcej

Dlaczego Kościół wypowiada się w kwestiach życia społecznego?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 3 czerwca 2013, godz. 09:44
Czwarte przykazanie Boże reguluje również stosunki między sprawującymi władzę, a tymi, dla których dobra jest ona sprawowana. Sprawowanie władzy jest służbą i władza nie może żądać lub ustanawiać tego, co jest sprzeczne z godnością osób i z prawem naturalnym. Ma ułatwiać korzystanie z wolności i odpowiedzialności dla budowania zgody i pokoju.
więcej

Do czego zobowiązuje czwarte przykazanie Boże?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 3 czerwca 2013, godz. 09:36
Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Autorytet, stałość i życie w związkach rodzinnych stanowią podstawy wolności, bezpieczeństwa i braterstwa w społeczności. W niej można nauczyć się poznawać i przyjmować wartości moralne, a także dobrze używać wolności. Jako podstawowa komórka życia społecznego ma ona prawo oczekiwać prawnej ochrony ze strony państwa i właściwych instytucji społecznych.
więcej

Czego domaga się czwarte przykazanie Dekalogu?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 3 czerwca 2013, godz. 09:31
Kolejne przykazania Dekalogu bronią człowieka. Jezus nie podważając i ważności wskazał na jedność trzech pierwszych przykazań z pozostałymi. Zapytany o to, które jest największe przykazanie odpowiedział: Jezus odpowiada: "Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych" (Mk 12, 29-31).
więcej

Czym chrześcijanie oddają cześć Panu Bogu?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 6 maja 2013, godz. 15:37
Oddawanie czci Bogu w niedziele i w święta oraz jednoczeni e się z Nim jest niezbędną powinnością religijną ludzi. Religijne świętowanie niedzieli oraz innych świąt, do których zobowiązani są chrześcijanie, winno być zaznaczone uczestnictwem w Eucharystii.
więcej

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt