Jaką rolę mają do spełnienie środki społecznego przekazu?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 15 października 2013, godz. 14:15
Rozwinięta technika pozwala na szybkie przekazywanie informacji, ale jednocześnie zwiększa odpowiedzialność tych, którzy się nią posługują. Podstawą działania środków przekazu powinna być prawda.
więcej

Czego zabrania ósme przykazanie Boże?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 15 października 2013, godz. 14:12
Ludzkie starania o prawdę mogą być niszczone. Jezus Chrystus domaga się od swoich uczniów odrzucania wszystkiego, co jest wykroczeniem przeciw prawdzie. Wymaga to postępowania, którego fundamentem jest miłość i poszanowanie prawdy.
więcej

Dlaczego prawdy należy zawsze bronić?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 15 października 2013, godz. 12:41
Ósme przykazanie Boże dotyczy spraw związanych z posługiwaniem się w kontaktach z innymi ludźmi darem mowy. W nim Pan Bóg broni istoty i godności człowieka.
więcej

Dlaczego Kościół nawołuje do sprawiedliwości i solidarności między narodami?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 16 września 2013, godz. 10:12
Kościół zabierając głos w sprawach społecznych nie tworzy własnego systemu społeczno-gospodarczego, lecz wydaje sądy moralne w kwestiach gospodarczych i społecznych czerpiąc z Ewangelii objawioną przez Boga prawdę o człowieku i jego miejscu w stworzonym świecie.
więcej

Co winno charakteryzować działalność gospodarczą?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 16 września 2013, godz. 10:11
Siódme przykazanie Boże broni prawa o powszechnym przeznaczeniu dóbr. Jego istotą jest zapewnienie każdemu człowiekowi dostępu do dóbr dla zaspokojenia podstawowych potrzeb, na przykład prawa do wyżywienia, ubrania czy mieszkania.
więcej

Dlaczego Kościół wypowiada się w sprawach społecznych?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 16 września 2013, godz. 10:09
Kościół odwołując się do siódmego przykazania przypomina, że prawo do korzystania przez wszystkich ludzi z dóbr stworzonego świata pochodzi od Boga. Jest ono bardziej fundamentalnym prawem niż prawo do własności prywatnej, które nie uchyla powszechnego przeznaczenia dóbr, dlatego że prawo własności już ze swej natury posiada charakter społeczny.
więcej

Co znaczy szanować osoby i ich dobra?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 16 września 2013, godz. 10:08
Siódme przykazania Boże zabrania kradzieży, to znaczy przywłaszczania cudzej własności wbrew woli właściciela. Przykazanie zabrania wyrządzania szkody bliźniemu w zakresie jego dóbr, a także niesłusznego z nich korzystania.
więcej

Dlaczego siódme przykazanie Boże broni własności prywatnej?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 16 września 2013, godz. 10:06
Siódme przykazanie stoi na straży dobra prywatnego i wspólnego. Domaga się poszanowania dóbr, w tym własności prywatnej, a także szacunku dla osób i ich własności przez praktykowanie sprawiedliwości i miłości, umiarkowania i solidarności.
więcej

Jakie są wykroczenia przeciw godności małżeństwa?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 26 sierpnia 2013, godz. 16:00
Kościół naucza, że przekazywanie życia ludzkiego jest powierzone przez naturę osobowemu i świadomemu aktowi i jako takie jest poddane najświętszym prawom Bożym, prawom niezmiennym i nienaruszalnym, którym wszyscy winni się podporządkować. Dlatego też wszystko, co podważa te prawa jest wykroczeniem przeciw godności małżeństwa.
więcej

Jaką rolę w życiu małżeńskim winna pełnić płciowość?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 26 sierpnia 2013, godz. 15:53
Płciowość ludzka podporządkowana jest miłości małżeńskiej, która jest najdoskonalszą formą miłości. W cielesnym zjednoczeniu męża i żony urzeczywistnia się podwójny cel małżeństwa: dobro samych małżonków oraz przekazywanie życia. Miłość małżeńska jest więc wyrazem wzajemnej wierności i płodności małżonków.
więcej

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt