Co winno charakteryzować działalność gospodarczą?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 16 września 2013, godz. 10:11
Siódme przykazanie Boże broni prawa o powszechnym przeznaczeniu dóbr. Jego istotą jest zapewnienie każdemu człowiekowi dostępu do dóbr dla zaspokojenia podstawowych potrzeb, na przykład prawa do wyżywienia, ubrania czy mieszkania.
więcej

Dlaczego Kościół wypowiada się w sprawach społecznych?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 16 września 2013, godz. 10:09
Kościół odwołując się do siódmego przykazania przypomina, że prawo do korzystania przez wszystkich ludzi z dóbr stworzonego świata pochodzi od Boga. Jest ono bardziej fundamentalnym prawem niż prawo do własności prywatnej, które nie uchyla powszechnego przeznaczenia dóbr, dlatego że prawo własności już ze swej natury posiada charakter społeczny.
więcej

Co znaczy szanować osoby i ich dobra?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 16 września 2013, godz. 10:08
Siódme przykazania Boże zabrania kradzieży, to znaczy przywłaszczania cudzej własności wbrew woli właściciela. Przykazanie zabrania wyrządzania szkody bliźniemu w zakresie jego dóbr, a także niesłusznego z nich korzystania.
więcej

Dlaczego siódme przykazanie Boże broni własności prywatnej?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 16 września 2013, godz. 10:06
Siódme przykazanie stoi na straży dobra prywatnego i wspólnego. Domaga się poszanowania dóbr, w tym własności prywatnej, a także szacunku dla osób i ich własności przez praktykowanie sprawiedliwości i miłości, umiarkowania i solidarności.
więcej

Jakie są wykroczenia przeciw godności małżeństwa?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 26 sierpnia 2013, godz. 16:00
Kościół naucza, że przekazywanie życia ludzkiego jest powierzone przez naturę osobowemu i świadomemu aktowi i jako takie jest poddane najświętszym prawom Bożym, prawom niezmiennym i nienaruszalnym, którym wszyscy winni się podporządkować. Dlatego też wszystko, co podważa te prawa jest wykroczeniem przeciw godności małżeństwa.
więcej

Jaką rolę w życiu małżeńskim winna pełnić płciowość?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 26 sierpnia 2013, godz. 15:53
Płciowość ludzka podporządkowana jest miłości małżeńskiej, która jest najdoskonalszą formą miłości. W cielesnym zjednoczeniu męża i żony urzeczywistnia się podwójny cel małżeństwa: dobro samych małżonków oraz przekazywanie życia. Miłość małżeńska jest więc wyrazem wzajemnej wierności i płodności małżonków.
więcej

Co umożliwia człowiekowi praktykowanie cnoty czystości?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 26 sierpnia 2013, godz. 15:48
Płciowość postrzegana jako element całości osoby, a nie tylko w wymiarze biologicznym, pozwala człowiekowi wypełniać życiowe powołanie.
więcej

W jaki sposób szóste przykazanie Boże broni płciowości człowieka?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 26 sierpnia 2013, godz. 15:43
Ludzka płciowość jest przedmiotem zainteresowań nie tylko wąskiego grona specjalistów, ale także znacznej części społeczeństwa.
więcej

Dlaczego złamanie piątego przykazania jest wykroczeniem przeciw miłości?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 25 czerwca 2013, godz. 14:20
Jezus Chrystus objaśniając Boże przykazania wskazuje, że obejmują one także ludzkie wnętrze. Domaga się wprowadzania pokoju serca, a piętnuje niemoralność gniewu i nienawiści: "Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi" (Mt 5, 22). Daje do zrozumienia, że występkami przeciw piątemu przykazaniu Bożemu są gniew i nienawiść.
więcej

Dlaczego piąte przykazanie staje w obronie duszy drugiego człowieka?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 25 czerwca 2013, godz. 14:17
Piąte przykazanie Boże staje także w obronie ludzkiego wnętrza. Przeciwstawia się czynom, które wywołują zgorszenie i mogą prowadzić drugiego człowieka do popełnienia zła.
więcej

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook