W jaki sposób człowiek uczy się modlitwy?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Środa, 9 kwietnia 2014, godz. 09:13
Charakterystycznym dla modlitwy chrześcijanina jest to, podejmując wysiłek nawiązania kontaktu z Bogiem nie jest pozostawiony samemu sobie. Z pomocą przychodzą ci, którzy poprzedzili nas w drodze wiary i mają udział w życiu samego Boga. Ich życie poucza każdego wierzącego, jak odnaleźć swoją własną drogę do Boga.
więcej

Co odróżnia modlitwę chrześcijanina?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Środa, 9 kwietnia 2014, godz. 09:10
Odkąd Syn Boży stał się człowiekiem, nie przestając być równocześnie Bogiem, nasza droga do Boga wiedze prze Jego Osobę. Jezusowe człowieczeństwo jest drogą, na której modlitwa człowieka trafia przed oblicze Boga. Dlatego nawet wówczas, gdy modlitwy kierujemy bezpośrednio do Boga jako naszego Ojca i nie myślimy o tym, zbliżamy się do Niego przez Jezusa Chrystusa mocą Ducha Świętego.
więcej

W jaki sposób uczyć się modlitwy?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Środa, 9 kwietnia 2014, godz. 09:09
Istnieje przekonanie, że modlitwa jest rzeczą i łatwą, i trudną. Łatwą, bo to wzniesienie duszy do Boga, a trudną, bo człowiek jest zanurzony w sprawy tego świata, które go tak odciągają od Boga, że nie może się od nich oderwać.
więcej

Kto uczy i wychowuje do modlitwy?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Środa, 9 kwietnia 2014, godz. 09:05
Dzięki Bożemu Objawieniu odkrywamy jeszcze jeden istotny dla modlitwy chrześcijanina rys. Jest on związany z posłanym Kościołowi przez Jezusa Duchem Świętym. On też udziela wspólnocie Kościoła oraz każdemu wierzącemu niezbędnego światła i koniecznych darów do podejmowania decyzji włączania się w misję głoszenia orędzia zbawienia. Z tych powodów Duch Święty uważany jest za Nauczyciela modlitwy chrześcijańskiej. On wychowuje Kościół i każdego wierzącego do życia modlitwy.
więcej

Co człowiek wyraża swą modlitwą?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 11 marca 2014, godz. 12:56
Modlitwy uczy ludzi sam Jezus Chrystus. Chrześcijanin, dla którego modlitwa jest spotkaniem, przebywaniem, rozmową, a przede wszystkim zjednoczeniem z Bogiem, rozumie, że jej praktykowanie jest możliwe dzięki zawartemu przez Jezusa Chrystusa przymierzu Boga z ludźmi.
więcej

Czym odznacza się modlitwa chrześcijanina?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 11 marca 2014, godz. 12:49
Modlitwa jest jednym z najważniejszych ogniw każdej religii. W niej człowiek zwraca się do Boga - bądź bóstwa - w sprawach wykraczających poza jego możliwości fizyczne, umysłowe czy duchowe. Ona też staje się konkretnym wyrazem więzów łączących człowieka z Bogiem - bóstwem.
więcej

Jak chrześcijanin powinien rozumieć swoją modlitwę?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 11 marca 2014, godz. 12:46
Są sprawy, które właściwe są tylko człowiekowi. Do nich należy modlitwa. Dzięki niej człowiek jest zdolny przekroczyć własną ograniczoność. Wychodzi w niej poza własne "ja" i szuka kogoś poza i ponad sobą. Zjawiska tego nie potrafimy wyjaśnić naturą człowieka. Konieczne jest odwołanie się do istnienia Boga, który stwarzając człowieka wszczepił w jego duszę potrzebę i pragnienie modlitwy.
więcej

W jaki sposób odpowiadamy na Boże wezwanie do miłości?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 7 stycznia 2014, godz. 12:03
Dziesiąte przykazanie przypomina o ostatecznym przeznaczeniu człowieku do życia w szczęściu, którego jedynym dawcą jest Bóg. Broni ono przed popadnięciem w nieład wewnętrzny spowodowany pożądliwością, której wyrazem jest chciwość, chęć przywłaszczenia sobie bez umiaru dóbr ziemskich, a także brak umiarkowania wyrażający się zachłannością i pragnieniem bogactw oraz potęgi. Te nieuporządkowane dążenia stanowią zagrożenie sprawiedliwości, której domaga się miłość bliźniego.
więcej

Dlaczego Pan Bóg oczekuje stawiania Go ponad wszystko?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 7 stycznia 2014, godz. 11:49
W dziesiątym przykazaniu Pan Bóg podsuwa człowiekowi pod rozwagę konieczność liczenia się z rodzącymi się w ludzkim sercu intencjami działania.
więcej

Przed czym broni człowieka Pan Bóg w dziesiątym przykazaniu?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 7 stycznia 2014, godz. 11:42
Dziesiąte przykazanie Boże wskazuje na istniejące nieuporządkowanie wnętrza człowieka, z którego rodzą się grzeszne pożądania i pragnienia odnoszące się do cudzej własności.
więcej

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt