W jaki sposób uczyć się modlitwy?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Środa, 9 kwietnia 2014, godz. 09:09
Istnieje przekonanie, że modlitwa jest rzeczą i łatwą, i trudną. Łatwą, bo to wzniesienie duszy do Boga, a trudną, bo człowiek jest zanurzony w sprawy tego świata, które go tak odciągają od Boga, że nie może się od nich oderwać.
więcej

Kto uczy i wychowuje do modlitwy?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Środa, 9 kwietnia 2014, godz. 09:05
Dzięki Bożemu Objawieniu odkrywamy jeszcze jeden istotny dla modlitwy chrześcijanina rys. Jest on związany z posłanym Kościołowi przez Jezusa Duchem Świętym. On też udziela wspólnocie Kościoła oraz każdemu wierzącemu niezbędnego światła i koniecznych darów do podejmowania decyzji włączania się w misję głoszenia orędzia zbawienia. Z tych powodów Duch Święty uważany jest za Nauczyciela modlitwy chrześcijańskiej. On wychowuje Kościół i każdego wierzącego do życia modlitwy.
więcej

Co człowiek wyraża swą modlitwą?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 11 marca 2014, godz. 12:56
Modlitwy uczy ludzi sam Jezus Chrystus. Chrześcijanin, dla którego modlitwa jest spotkaniem, przebywaniem, rozmową, a przede wszystkim zjednoczeniem z Bogiem, rozumie, że jej praktykowanie jest możliwe dzięki zawartemu przez Jezusa Chrystusa przymierzu Boga z ludźmi.
więcej

Czym odznacza się modlitwa chrześcijanina?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 11 marca 2014, godz. 12:49
Modlitwa jest jednym z najważniejszych ogniw każdej religii. W niej człowiek zwraca się do Boga - bądź bóstwa - w sprawach wykraczających poza jego możliwości fizyczne, umysłowe czy duchowe. Ona też staje się konkretnym wyrazem więzów łączących człowieka z Bogiem - bóstwem.
więcej

Jak chrześcijanin powinien rozumieć swoją modlitwę?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 11 marca 2014, godz. 12:46
Są sprawy, które właściwe są tylko człowiekowi. Do nich należy modlitwa. Dzięki niej człowiek jest zdolny przekroczyć własną ograniczoność. Wychodzi w niej poza własne "ja" i szuka kogoś poza i ponad sobą. Zjawiska tego nie potrafimy wyjaśnić naturą człowieka. Konieczne jest odwołanie się do istnienia Boga, który stwarzając człowieka wszczepił w jego duszę potrzebę i pragnienie modlitwy.
więcej

W jaki sposób odpowiadamy na Boże wezwanie do miłości?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 7 stycznia 2014, godz. 12:03
Dziesiąte przykazanie przypomina o ostatecznym przeznaczeniu człowieku do życia w szczęściu, którego jedynym dawcą jest Bóg. Broni ono przed popadnięciem w nieład wewnętrzny spowodowany pożądliwością, której wyrazem jest chciwość, chęć przywłaszczenia sobie bez umiaru dóbr ziemskich, a także brak umiarkowania wyrażający się zachłannością i pragnieniem bogactw oraz potęgi. Te nieuporządkowane dążenia stanowią zagrożenie sprawiedliwości, której domaga się miłość bliźniego.
więcej

Dlaczego Pan Bóg oczekuje stawiania Go ponad wszystko?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 7 stycznia 2014, godz. 11:49
W dziesiątym przykazaniu Pan Bóg podsuwa człowiekowi pod rozwagę konieczność liczenia się z rodzącymi się w ludzkim sercu intencjami działania.
więcej

Przed czym broni człowieka Pan Bóg w dziesiątym przykazaniu?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 7 stycznia 2014, godz. 11:42
Dziesiąte przykazanie Boże wskazuje na istniejące nieuporządkowanie wnętrza człowieka, z którego rodzą się grzeszne pożądania i pragnienia odnoszące się do cudzej własności.
więcej

Czego domaga się dziewiąte przykazanie Boże?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 19 listopada 2013, godz. 09:29
W dziewiątym przykazaniu należy doszukiwać się działania Boga, który jeszcze z innej perspektywy broni wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej zabraniając nawet pożądania cudzej żony/cudzego męża i w konsekwencji czynów mający w tle zdradę małżeńską.
więcej

Czego broni dziewiąte przykazanie Boże?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 19 listopada 2013, godz. 09:25
O współczesnej kulturze mówi się, że sprzyja niezdrowej ciekawości i iluzji, rozbudza w osobie nieuporządkowane cielesne pożądanie. Sprzyja ono zmysłowym pragnieniom, które przeciwstawiają się wskazaniom ludzkiego rozumu.
więcej

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt