Jak chrześcijanin powinien rozumieć swoją modlitwę?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 11 marca 2014, godz. 12:46
Są sprawy, które właściwe są tylko człowiekowi. Do nich należy modlitwa. Dzięki niej człowiek jest zdolny przekroczyć własną ograniczoność. Wychodzi w niej poza własne "ja" i szuka kogoś poza i ponad sobą. Zjawiska tego nie potrafimy wyjaśnić naturą człowieka. Konieczne jest odwołanie się do istnienia Boga, który stwarzając człowieka wszczepił w jego duszę potrzebę i pragnienie modlitwy.
więcej

W jaki sposób odpowiadamy na Boże wezwanie do miłości?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 7 stycznia 2014, godz. 12:03
Dziesiąte przykazanie przypomina o ostatecznym przeznaczeniu człowieku do życia w szczęściu, którego jedynym dawcą jest Bóg. Broni ono przed popadnięciem w nieład wewnętrzny spowodowany pożądliwością, której wyrazem jest chciwość, chęć przywłaszczenia sobie bez umiaru dóbr ziemskich, a także brak umiarkowania wyrażający się zachłannością i pragnieniem bogactw oraz potęgi. Te nieuporządkowane dążenia stanowią zagrożenie sprawiedliwości, której domaga się miłość bliźniego.
więcej

Dlaczego Pan Bóg oczekuje stawiania Go ponad wszystko?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 7 stycznia 2014, godz. 11:49
W dziesiątym przykazaniu Pan Bóg podsuwa człowiekowi pod rozwagę konieczność liczenia się z rodzącymi się w ludzkim sercu intencjami działania.
więcej

Przed czym broni człowieka Pan Bóg w dziesiątym przykazaniu?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 7 stycznia 2014, godz. 11:42
Dziesiąte przykazanie Boże wskazuje na istniejące nieuporządkowanie wnętrza człowieka, z którego rodzą się grzeszne pożądania i pragnienia odnoszące się do cudzej własności.
więcej

Czego domaga się dziewiąte przykazanie Boże?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 19 listopada 2013, godz. 09:29
W dziewiątym przykazaniu należy doszukiwać się działania Boga, który jeszcze z innej perspektywy broni wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej zabraniając nawet pożądania cudzej żony/cudzego męża i w konsekwencji czynów mający w tle zdradę małżeńską.
więcej

Czego broni dziewiąte przykazanie Boże?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 19 listopada 2013, godz. 09:25
O współczesnej kulturze mówi się, że sprzyja niezdrowej ciekawości i iluzji, rozbudza w osobie nieuporządkowane cielesne pożądanie. Sprzyja ono zmysłowym pragnieniom, które przeciwstawiają się wskazaniom ludzkiego rozumu.
więcej

Jaką rolę mają do spełnienie środki społecznego przekazu?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 15 października 2013, godz. 14:15
Rozwinięta technika pozwala na szybkie przekazywanie informacji, ale jednocześnie zwiększa odpowiedzialność tych, którzy się nią posługują. Podstawą działania środków przekazu powinna być prawda.
więcej

Czego zabrania ósme przykazanie Boże?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 15 października 2013, godz. 14:12
Ludzkie starania o prawdę mogą być niszczone. Jezus Chrystus domaga się od swoich uczniów odrzucania wszystkiego, co jest wykroczeniem przeciw prawdzie. Wymaga to postępowania, którego fundamentem jest miłość i poszanowanie prawdy.
więcej

Dlaczego prawdy należy zawsze bronić?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 15 października 2013, godz. 12:41
Ósme przykazanie Boże dotyczy spraw związanych z posługiwaniem się w kontaktach z innymi ludźmi darem mowy. W nim Pan Bóg broni istoty i godności człowieka.
więcej

Dlaczego Kościół nawołuje do sprawiedliwości i solidarności między narodami?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 16 września 2013, godz. 10:12
Kościół zabierając głos w sprawach społecznych nie tworzy własnego systemu społeczno-gospodarczego, lecz wydaje sądy moralne w kwestiach gospodarczych i społecznych czerpiąc z Ewangelii objawioną przez Boga prawdę o człowieku i jego miejscu w stworzonym świecie.
więcej

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook