Dlaczego Boga nazywamy Ojcem?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 5 czerwca 2014, godz. 12:04
Tajemnicę Boga jako Ojca objawił ludziom Syn Boży, który stał się człowiekiem. Dzięki Synowi i Duchowi Świętemu przez chrzest uczestniczymy w osobowej relacji Syna Bożego z Ojcem, stajemy się przybranymi dziećmi Boga i uczestnikami Jego życia.
więcej

Dlaczego Modlitwa Pańska jest streszczeniem Ewangelii?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 5 czerwca 2014, godz. 11:56
Dla chrześcijanina nie bez znaczenia jest to, że Jezus nauczył swoich uczniów, w jaki sposób mają się zwracać do Ojca Niebieskiego. Na prośbę: "Panie, naucz nas modlić się", powierzył im i całemu Kościołowi podstawową modlitwę chrześcijańską.
więcej

Czego nie rozumiemy?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 19 maja 2014, godz. 14:42
Pismo Święte nazywa życie człowieka walką, gdyż ciągle musi zmagać się z różnymi trudnościami, musi pokonywać przeszkody i przeciwności. Tak jest też na modlitwie, dlatego można ją nazwać walką, gdyż człowiek zmaga się z zarzutami stawianymi modlitwie, a także trudnościami i pokusami, jakie rodzą się, gdy ją praktykujemy.
więcej

Jak powinna wyglądać modlitwa chrześcijanina?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 19 maja 2014, godz. 14:22
Modlitwa chrześcijanina powinna obejmować całe jego życie. To jednak domaga się stałego praktykowania modlitwy w określonych momentach życia. Pierwsza część Modlitwy Pańskiej przypomina o konieczności oddawania Bogu należnej chwały i czci.
więcej

W jaki sposób człowiek uczy się modlitwy?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Środa, 9 kwietnia 2014, godz. 09:13
Charakterystycznym dla modlitwy chrześcijanina jest to, podejmując wysiłek nawiązania kontaktu z Bogiem nie jest pozostawiony samemu sobie. Z pomocą przychodzą ci, którzy poprzedzili nas w drodze wiary i mają udział w życiu samego Boga. Ich życie poucza każdego wierzącego, jak odnaleźć swoją własną drogę do Boga.
więcej

Co odróżnia modlitwę chrześcijanina?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Środa, 9 kwietnia 2014, godz. 09:10
Odkąd Syn Boży stał się człowiekiem, nie przestając być równocześnie Bogiem, nasza droga do Boga wiedze prze Jego Osobę. Jezusowe człowieczeństwo jest drogą, na której modlitwa człowieka trafia przed oblicze Boga. Dlatego nawet wówczas, gdy modlitwy kierujemy bezpośrednio do Boga jako naszego Ojca i nie myślimy o tym, zbliżamy się do Niego przez Jezusa Chrystusa mocą Ducha Świętego.
więcej

W jaki sposób uczyć się modlitwy?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Środa, 9 kwietnia 2014, godz. 09:09
Istnieje przekonanie, że modlitwa jest rzeczą i łatwą, i trudną. Łatwą, bo to wzniesienie duszy do Boga, a trudną, bo człowiek jest zanurzony w sprawy tego świata, które go tak odciągają od Boga, że nie może się od nich oderwać.
więcej

Kto uczy i wychowuje do modlitwy?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Środa, 9 kwietnia 2014, godz. 09:05
Dzięki Bożemu Objawieniu odkrywamy jeszcze jeden istotny dla modlitwy chrześcijanina rys. Jest on związany z posłanym Kościołowi przez Jezusa Duchem Świętym. On też udziela wspólnocie Kościoła oraz każdemu wierzącemu niezbędnego światła i koniecznych darów do podejmowania decyzji włączania się w misję głoszenia orędzia zbawienia. Z tych powodów Duch Święty uważany jest za Nauczyciela modlitwy chrześcijańskiej. On wychowuje Kościół i każdego wierzącego do życia modlitwy.
więcej

Co człowiek wyraża swą modlitwą?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 11 marca 2014, godz. 12:56
Modlitwy uczy ludzi sam Jezus Chrystus. Chrześcijanin, dla którego modlitwa jest spotkaniem, przebywaniem, rozmową, a przede wszystkim zjednoczeniem z Bogiem, rozumie, że jej praktykowanie jest możliwe dzięki zawartemu przez Jezusa Chrystusa przymierzu Boga z ludźmi.
więcej

Czym odznacza się modlitwa chrześcijanina?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Wtorek, 11 marca 2014, godz. 12:49
Modlitwa jest jednym z najważniejszych ogniw każdej religii. W niej człowiek zwraca się do Boga - bądź bóstwa - w sprawach wykraczających poza jego możliwości fizyczne, umysłowe czy duchowe. Ona też staje się konkretnym wyrazem więzów łączących człowieka z Bogiem - bóstwem.
więcej

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook