Co możemy mówić o Bogu?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 30 stycznia 2012, godz. 12:04
Pośród wielu przymiotów przypisywanych Bogu symbol wiary wymienia jedynie Jego wszechmoc. Jak należy rozumieć wszechmoc Boga?
więcej

Co znaczy wierzyć w Boga?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 30 stycznia 2012, godz. 11:59
Chrześcijanie wierzą, że treść wyznawanej wiary (depozyt wiary) objawił ludziom Bóg. W przekazie treści wiary odsłonił przed ludźmi rąbek tajemnicy swej boskiej natury oraz swoje zamiary i pragnienia wobec człowieka. Do najważniejszych tajemnic Bożego objawienia należy to, co Bóg powiedział człowiekowi o sobie.
więcej

Centralna prawda wiary chrześcijańskiej

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 30 stycznia 2012, godz. 11:57
Kościół uczy, że Boga człowiek poznaje dzięki Bożemu objawieniu, a także przy pomocy poszukiwań intelektualnych.
więcej

Co chrześcijaństwo odróżnia od innych religii?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Poniedziałek, 30 stycznia 2012, godz. 11:50
Można usłyszeć, że wszystkie religie są jednakowo dobre, bo ich wyznawcy uznają Boga. W tym stwierdzeniu z całą pewnością wyznawcy różnych religii są sobie bliscy. Wobec tego rodzaju twierdzeń niezbędne jest też wiedzieć, że między religiami istnieją zasadnicze różnice. Dotyczą one między innymi ujmowaniem związków łączących Boga z człowiekiem, wyjaśnień przeznaczenia i przyszłości człowieka, a także możliwości znalezienie Boga, dochodzenia do Niego.
więcej

Czy Bóg może czegoś oczekiwać od człowieka?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Sobota, 31 grudnia 2011, godz. 22:28
Najbardziej podstawową formą usłyszenia tego zaproszenia są jego wysiłki związane ze znalezieniem odpowiedzi na pytania o Boga czy też o przeznaczeniu człowieka. Natomiast wyrazem zrozumienia intencji Boga oraz ich przyjęcia jest wiara człowieka. Czym ona jest? W jaki sposób należy ją wyrażać?
więcej

Czym jest Tradycja, a czym Pismo Święte?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Sobota, 31 grudnia 2011, godz. 20:26
Kontakt ze słowem Bożym jest spotkanie ze wspólnotą Kościoła, która z polecenia Bożego na przestrzeni wieków strzegła słowa Bożego jak najcenniejszego skarbu i czuwała nad jego niezafałszowanym przekazaniem. Czy wiemy, w jaki sposób słowo Boże dotarło do ludzi?
więcej

Skąd czerpiemy treści wyznawanej wiary?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Środa, 28 grudnia 2011, godz. 20:16
Kościół naucza, że Bóg objawił ludziom swą tajemnicę i swoje wobec nich zamiary. Na jakiej podstawie możemy być pewni, że Objawienie to jest prawdziwe? Jaką mamy pewność, iż poprawnie rozumiemy Boże objawienie?
więcej

Co Bóg ma do zaoferowania człowiekowi?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 22 grudnia 2011, godz. 20:12
Choć człowiek jest uzdolniony do naturalnego poszukiwania Boga, w rzeczywistości nie zawsze podejmuje trud poszukiwania w sobie i wokół siebie tego, co "Boskie", co w istocie od Boga pochodzi. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzi na to pytanie może być wiele...
więcej

Gdzie znajdziemy prawdę o Bogu i Jego związkach z ludźmi?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Środa, 21 grudnia 2011, godz. 20:14
To że Boga można odnaleźć bądź kontemplując otaczający świat, bądź też samego człowieka wskazuje na ludzki wysiłek przy poszukiwaniu Boga. A co czyni Bóg, by człowiek Go poznawał i przyjmował?
więcej

Czy Boga można odnaleźć i poznać?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 9 grudnia 2011, godz. 20:08
Biblia, historia narodów i dzieje poszczególnych ludzi, historia kultury i wierzeń religijnych obfitują w przykłady energicznego i wytrwałego poszukiwania Boga. Dokumenty te dostarczają wielu dowodów na to, że człowiek jest istotą religijną, czyli w naturalny sposób nastawioną i wyczuloną na to, co święte. Mimo to człowiek, choć wyposażony w wszelkie dary potrzebne do poznania Boga, skazany jest na szukanie go niejako "po omacku".
więcej

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt