Biskupi o wyzwaniach nowej ewangelizacji

Wokół sakramentu chrztu świętego jako zaproszenia do nowej ewangelizacji i pogłębienia wiary zostanie skoncentrowana praca duszpasterska w Kościele w Polsce od 2013 r. Będzie to kontynuacja Roku Wiary, który rozpocznie się w październiku z inicjatywy Benedykta XVI.

 

"Nowa ewangelizacja skierowana jest przede wszystkim do tych wiernych, którzy mimo przyjętych sakramentów świętych zaprzestali praktykowania wiary. Nowa ewangelizacja i autentycznie przeżyty Rok Wiary mają wzmocnić zapał misyjny całego Kościoła oraz pomóc w jak najowocniejszym wypełnianiu misji jednoczenia ludzi z Bogiem i budowania wspólnoty" - podkreślają biskupi w komunikacie po zakończonych obradach plenarnych w Warszawie.

Konferencja zatwierdziła nowy ogólnopolski program duszpasterski na lata 2013-2017. Jest on przygotowaniem do 1050. rocznicy Chrztu Polski, obchodzonej w 2016 roku i został zatytułowany "Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Od wiary i chrztu do świadectwa".

Potrzeba zmian w sposobie pojmowania działalności gospodarczej i etyczne standardy w życiu politycznym - to tematy dokumentu społecznego, który właśnie zatwierdził Episkopat. Podnosi on także kwestię kultury duchowej jako dobra wspólnego i roli mediów we współczesnym społeczeństwie. Dokument "W trosce o człowieka i dobro wspólne" zostanie zaprezentowany wkrótce. "Dokument przypomina podstawowe wartości i zasady zawarte w nauczaniu społecznym Kościoła, które gwarantują budowę sprawiedliwego i solidarnego społeczeństwa" - podkreślają biskupi. Zaznaczają też, że jest to przesłanie skierowane do wszystkich ludzi dobrej woli

W komunikacie biskupi piszą też o kwestiach, które staną się przedmiotem rozmów ze stroną rządową w Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. Odnośnie do Funduszu Kościelnego biskupi liczą na jego przekształcenie, zgodnie z zapisami Konkordatu, że "nowa regulacja uwzględni potrzeby Kościoła, biorąc pod uwagę jego misję oraz dotychczasową praktykę życia kościelnego w Polsce". Podkreślają też, że "opublikowana niedawno decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej o wycofaniu lekcji religii i etyki z ramowego planu nauczania w szkołach publicznych budzi niepokój i jest niezrozumiała w świetle dotychczasowych ustaleń". Zwracają również uwagę na trudności, które powoduje wprowadzenie ustawy o działalności leczniczej. "Działalność lecznicza - prowadzona jako dobroczynna - nie może być traktowana na równi z działalnością gospodarczą" - podkreślają. W kontekście publicznej debaty na temat prawa bioetycznego dodają, że niedopuszczalną rzeczą jest zmuszanie posłów do głosowania wbrew sumieniu poprzez narzucanie w praktyce parlamentarnej dyscypliny partyjnej. Biskupi solidaryzują się też ze stanowiskiem Rady Stałej Episkopatu w sprawie przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym.

Biskupi uzupełnili obowiązujące od trzech lat wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny pedofilskie. W trakcie obecnego zebrania plenarnego w Warszawie poszerzono dokument, korzystając ze wskazówek Stolicy Apostolskiej. Teraz zostanie on przesłany do Watykanu i po zatwierdzeniu zostanie opublikowany w Polsce. Wytyczne są potwierdzeniem, że nie ma żadnej tolerancji wobec pedofilów. Wobec winnych będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne, nakładana pokuta i obowiązek naprawienia krzywd. Podlegają oni także karom przewidzianym przez polskie prawo, w tym obowiązkowi odszkodowania finansowego.

357. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbywało się 13 i 14 marca 2012 r. w Warszawie z udziałem kilkunastu biskupów gości z zagranicy, m.in. Białorusi, Chorwacji, Czech, Hiszpanii i Niemiec. We wtorek 13 marca, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela biskupi sprawowali Mszę św. dziękczynną za posługę św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa, który 150 lat temu rozpoczął posługę w archidiecezji warszawskiej.

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook