Miara człowieczeństwa a cierpienie i cierpiący

1 maja 2011 r. pozostanie w historii Kościoła i świata dniem szczególnym ze względu na ważne wydarzenie, jakim była beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II, Papieża, który przez 26 lat swojego pontyfikatu niestrudzenie głosił światu Ewangelię Chrystusa. Ojciec Święty Benedykt XVI, podczas Mszy św. beatyfikacyjnej powiedział o tym dniu, że "przyszedł szybko, ponieważ tak podobało się Bogu: Jan Paweł II jest błogosławiony!"

 

Przedstawiając postać nowego Błogosławionego, Benedykt XVI podkreślił, że jest on żywym świadkiem cierpienia: "Pan pozbawiał go stopniowo wszystkiego, lecz on pozostawał skałą, zgodnie z wolą Chrystusa. Jego głęboka pokora zakorzeniona w intymnym zjednoczeniu z Chrystusem, pozwoliła mu dalej prowadzić Kościół i dawać światu jeszcze bardziej wymowne przesłanie, i to w czasie, gdy topniały jego siły fizyczne". Umocnieni słowami Ojca Świętego, pomni na bogate Magisterium Jana Pawła II poświęcone obronie życia, postanowiliśmy, że tegoroczna XXVI Międzynarodowa Konferencja Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia podejmie temat: "Duszpasterstwo Służby Zdrowia w służbie życiu w świetle nauki Błogosławionego Jana Pawła II".

 

W ciągu trzech dni prac konferencyjnych (24, 25 i 26 listopada 2011) proponujemy wykłady i świadectwa o charakterze teologiczno-duszpasterskim inspirowane nauczaniem Błogosławionego dotyczącym Ewangelii Życia i chrześcijańskiej wartości cierpienia. Na tematy te spojrzymy w perspektywie interdyscyplinarnej.

 

W centrum uwagi znajduje się Jan Paweł II Wielki: wielki w życiu, wielki w cierpieniu, wielki w śmierci i wielki w świętości. Specjalnej celebracji ku Jego czci będą przewodniczyć dwie wybitne postaci: Kard. Fiorenzo Angelini, Emerytowany Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia oraz Kard. Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowski.

 

W pierwszym dniu obrad szczególnie interesująco zapowiadają się wystąpienia: "W jego ranach jest nasze zdrowie": Chrystus, lekarz ciała i duszy, Br. Enzo Bianchi, Przeora Klasztoru z Bose (Włochy); Rola instytucji i rządów w obronie życia, Dr. John Dalli, Komisarza Europejskiego ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (Belgia); Namaszczenie chorych lekarstwem zbawienia, O. Eugenio Sapori, M.I., Prof. Międzynarodowego Instytutu Teologii Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia "Camillianum" (Rzym); Eucharystia lek nieśmiertelności, Kard. Antonio Caňizares Llovera, Prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Watykan).

 

Do wygłoszenia wykładów zostali zaproszeni wybitni przedstawiciele wielu instytucji, stowarzyszeń i organizacji zaangażowanych w duszpasterstwo chorych. Są wśród nich duchowni i świeccy pracownicy służby zdrowia oraz wolontariusze, którzy aktywnie włączają się w dzieło rozpowszechnia w społeczeństwie i w świecie Ewangelii Życia.

 

Podczas gdy nasza zeszłoroczna Konferencja była poświęcona Encyklice Benedykta XVI Caritas in Veritate, w tym roku chcemy pogłębić Jego refleksje teologiczno-duszpasterskie zawarte w Encyklice Spe salvi. Interesuje nas szczególnie myśl, iż "Zasadniczo miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do cierpienia i do cierpiącego" (n. 38). W słowach tych widać wyraźnie kontynuację nauczania Bł. Jana Pawła II, które jest wciąż bardzo aktualne.

 

Mamy nadzieję, że nauczanie Papieża Polaka o Ewangelii Życia, będzie stanowić trwały punkt odniesienia w pracy i działalności duszpasterzy i pracowników służby zdrowia oraz wszystkich ludzi dobrej woli. Uznanie świętości każdego życia, szczególnie kiedy jest ono słabe i cierpiące, troska o nie i jego obrona musi być w centrum całej duszpasterskiej działalności Kościoła.

 

Naszym pragnieniem jest, aby refleksje podjęte w ramach XXVI Konferencji Międzynarodowej doprowadziły do pobudzenia sumień i wspólnego wysiłku na rzecz medycyny całkowicie oddanej służbie życiu od jego początku aż do naturalnej śmierci. W świecie, w którym zmagają się ze sobą kultura życia z cywilizacją śmierci, duszpasterstwo służby zdrowia jest do tego szczególnie wezwane.

 

Tegoroczna Konferencja pragnie zatem wytyczyć drogi, przedstawić wzorce kulturowe, ukazać konkretne możliwości działań dla instytucji naukowych, a wreszcie umocnić się wzajemnie świadectwem osób zaangażowanych w obronę życia ludzkiego. Jej zasadniczym celem jest promocja chrześcijańskiej wizji osoby ludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego oraz wezwanie do wielkiej odpowiedzialności za otrzymany dar życia i miłości.

 

Nasze konferencyjne wysiłki polecamy Najświętszej Maryi Pannie Salus Infirmorum oraz Błogosławionemu Janowi Pawłowi II, Papieżowi spod znaku Maryi, nieustraszonemu obrońcy kultury życia: niech nas prowadzą i zawsze wspierają w wypełnianiu naszego powołania w służbie Życiu.


Abp Zygmunt Zimowski
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook