Hierarchowie z Australii u Benedykta XVI

Do wiernego przekazywania wiary katolickiej, troski o nowe powołania, naprawy błędów i grzechów przeszłości oraz troski o właściwe sprawowanie liturgii zachęcił papież episkopat Australii. Benedykt XVI przyjął w Watykanie całą grupę tamtejszych hierarchów odbywających wizytę "ad limina Apostolorum".

 

W przemówieniu Ojciec Święty nawiązał do dwóch ważnych wydarzeń ostatniego okresu w życiu tamtejszego Kościoła - Światowego Dnia Młodzieży w Sydney w roku 2008 oraz kanonizacji przed rokiem pierwszej australijskiej świętej - Mary MacKillop. Zauważył, że owocem Światowego Dnia Młodzieży powinno być rodzenie się nowych powołań do życia kapłańskiego i zakonnego. Zadaniem biskupów i duszpasterzy jest towarzyszenie młodzieży w poważnej refleksji dotyczącej ich wyborów życiowych.

 

Wskazując natomiast na przykład św. Mary MacKillop papież podkreślił, że jej zaangażowanie w działania wychowawcze może być wzorem dla wszystkich pracujących w tej dziedzinie. - Niech jej przykład i modlitwy będą natchnieniem dla działań rodziców, zakonników i zakonnic, nauczycieli oraz innych osób troszczących się o dobro dzieci, chroniących je od krzywdy, a jednocześnie dbających o ich zdrową edukację, by zapewnić im szczęśliwą i pomyślną przyszłość - stwierdził Benedykt XVI.

 

 

 

Ojciec Święty zaznaczył, że św. Mary MacKillop może również inspirować współczesnych katolików w ich trosce o dzieło nowej ewangelizacji i upowszechnianie Ewangelii. Wskazał na konieczność formowania wiary wszystkich katolików, niezależnie od wieku czy stanu życia. Jest to zadanie szczególnie pilne w obliczu szybko postępującego procesu sekularyzacji. - Dlatego trzeba zapewnić, aby wszyscy katolicy rozumieli, przyjmowali i proponowali innym swą wiarę chętnie i inteligentnie - podkreślił papież. Jednocześnie zachęcił do przekonującego i pociągającego świadczenia o wierze, aby ludzie dobrej woli, widząc ich przykład w sposób naturalny odpowiedzieli na ucieleśnianą przez nich prawdę, dobroć i nadzieję.

 

Benedykt XVI odniósł się ponadto do problemów związanych z grzechami i błędami ludzi Kościoła, w tym księży i zakonników, którzy dopuścili się nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Zaznaczył, że zadaniem biskupów jest uczciwe i otwarte naprawienie błędów przeszłości, aby budować lepszą przyszłość dla wszystkich dotkniętych tym złem. W tym kontekście zachęcił pasterzy, by byli zawsze gotowi do czynienia jednego kroku do przodu w miłości i prawdzie, dla dobra sumień powierzonej im owczarni, dążyli do zachowani ich w świętości, pokornego uczenia ich i nienagannego prowadzenia drogami wiary katolickiej.

 

Papież wskazał też na znaczenie odnowy liturgii i właściwego przyjęcia nowego angielskiego tłumaczenia Mszału Rzymskiego. Zaznaczył, że zadaniem biskupów jest pomoc duchowieństwu w przyjęciu i docenieniu wprowadzonych zmian, aby ono z kolei potrafili pomóc wiernym we właściwym jego przyjęciu.

 

Ojciec Święty podkreślił, że wizyta "ad limina Apostolorum" jest szczególną okazją do umocnienia jedności episkopatu i miłości braterskiej, która zawsze musi charakteryzować relacje w obrębie kolegium biskupów, z Następcą Piotra i pod jego przewodnictwem.

 

Z tą ostatnią kwestią związana jest zapowiedź podana przez agencję CNA, że episkopat australijski opublikuje oświadczenie w sprawie sytuacji w diecezji Toowoomba, którego ordynariusza, bp. Williama Morrisa Benedykt XVI usunął z urzędu 3 maja b.r. Powodem było nauczanie sprzeczne z linią Kościoła. Mimo to występuje on publicznie i przewodniczy uroczystościom parafialnym. Jest on popierany przez niektórych duchownych. Kwestia ta była omawiana przez episkopat australijski z prefektem Kongregacji ds. Biskupów, kard. Marc Ouellet’em. Zdaniem abp Marka Coleridge’a z Canberry rozmowy te były bardzo owocne.

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook