Sprawa małżeństw mieszanych w episkopacie

Podczas sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Polski w Przemyślu biskupi zaaprobowali 14 października projekt deklaracji Kościołów w sprawie małżeństw mieszanych. Jest to dokument, regulujący sytuację małżonków, należących do różnych Kościołów chrześcijańskich, w tym kwestię wychowania religijnego dzieci.

 

Po tej decyzji członek Rady ds. Ekumenizmu, bp sandomierski Krzysztof Nitkiewicz powiedział: Ten dokument, którego projekt został dzisiaj przyjęty i który zostanie jeszcze przedstawiony Stolicy Apostolskiej do aprobaty, z jednej strony przypomina przyszłym małżonkom o ich obowiązkach wynikających z przynależności do własnego Kościoła, a jednocześnie uwrażliwia ich na prawa i obowiązki współmałżonków. Wszyscy więc powinni kierować się swoją wiarą, ale jednocześnie mieć na względzie dobro rodziny i dobro dzieci. Mam nadzieję, że sformułowania, które zostały użyte będą temu służyły. Istnieje już analogiczny dokument episkopatu Włoch.

Projekt deklaracji nt. małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej, został przygotowany w oparciu o współpracę Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu i Polskiej Rady Ekumenicznej i zaprezentowany biskupom 24 czerwca na 355. zebraniu plenarnym Konfekcji Episkopatu Polski w Licheniu. Dokument porusza m. in. - sporną dotąd - kwestię wychowania dzieci w wierze. Deklaracja stwierdza, że małżonkowie pozostają członkami własnych Kościołów, ale muszą wspólnie zdecydować w której tradycji kościelnej wychowają dzieci.

Ponieważ Kościół katolicki wymaga od swoich członków oświadczenia, że wytrwają w swojej  wierze oraz przyrzeczenia, że strona katolicka uczyni, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały  ochrzczone i wychowane w wierze katolickiej, w dokumencie zawarto propozycję treści takiego  przyrzeczenia. Zawiera ono jednak uwagę, że druga strona może mieć taki sam obowiązek w swoim  Kościele, dlatego małżonkowie będą poszukiwać zgody w tej sprawie dla dobra wspólnoty  małżeńskiej i życia duchowego dzieci. Taka forma przyrzeczeń może być zastosowana przez  wszystkie Kościoły. Oznacza to, że w praktyce ostateczna decyzja co do tradycji kościelnej w  jakiej zostaną wychowane dzieci, należy do małżonków.

Deklaracja mówi też szerzej o rozumieniu małżeństwa w tradycji różnych Kościołów. W  pierwszym swym punkcie przypomina, co jest wspólne w nauczaniu o małżeństwie ze strony  Kościoła katolickiego jak i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. W drugim jest  mowa o rozbieżnościach w nauczaniu - w kwestii m. in. sakramentalności małżeństwa,  ważności i godziwości zawierania go, nierozerwalności i przekazywania życia.

Deklaracja przypomina, że Kościoły o tradycjach protestanckich - inaczej niż Kościół  katolicki czy prawosławny - nie uważają małżeństwa za sakrament. Również w kwestii  nierozerwalności nie są tak kategoryczne jak katolicy. Opowiadają się za nierozerwalnością,  lecz w sytuacji nieodwracalnego rozpadu małżeństwa dopuszczają trwałe rozstanie i nawet, pod  pewnymi warunkami, zawarcie ponownego kościelnego związku z inną osobą.

Dokument przypomina także, iż w Kościele katolickim wykluczanie przez jedną ze stron lub przez  obie strony posiadania dzieci powoduje nieważność małżeństwa. W innych Kościołach nie jest  to przeszkoda powodująca nieważność sakramentu.

Deklaracja stwierdza, że jeśli chodzi o warunki pod jakimi małżeństwo zawarte jest w sposób  ważny i godziwy, to każdy Kościół kieruje się własną nauką i prawem.

Ekumeniczne rozmowy na temat małżeństw mieszanych rozpoczęto w Polsce już w latach 1979-1983 w  ramach Podkomisji Dialogu Komisji Mieszanej Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady  Ekumenicznej. Rozmowy dotyczyły teologii małżeństwa, praktyki jego zawierania, kwestii prawnych  i liturgicznych.

Za priorytet uznano jednak wspólny dokument na temat ważności chrztu i dopiero po jego  podpisaniu w 2000 r. powrócono do tematu małżeństw. Komisja Episkopatu i PRE zapoznała się  najpierw z rozwiązaniami w innych krajach. Za wzór dokumentu dotyczącego małżeństw mieszanych  przyjęła wspólny dokument Włoskiej Konferencji Episkopatu i Ewangelickiego Kościoła Waldensów  (unia waldensów i metodystów). Dokument ten otrzymał recognitio (zatwierdzenie) papieża Jana  Pawła II w 1997.

Polska Rada Ekumeniczna, zarejestrowana w 1946 r., zrzesza siedem Kościołów: Polski  Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół   Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki,  Kościół Starokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów. Prezesem PRE jest abp  Jeremiasz, prawosławny arcybiskup wrocławski i szczeciński.

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (7)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

~123 20:19:40 | 2011-10-14
Aha, to najlepiej od razu zabezpieczyć się i wychowywach go w jednej słusznej religii?

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Troll 20:05:32 | 2011-10-14
dzieci będą miały okazję poznać obie tradycje chrześcijańskie. to wyważony krok ekumeniczny.

Tradycje chrześcijańskie powinni uczyć na religii lub w szkołach.A po za tym nikt nie wie jakie są tradycje w innych kościołach,potem jest problem akceptacji człowieka innej wiary bo jest tak nauczony że jego wiara jest wiarą absolutną która prowadzi do zbawienia.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~rafał 19:52:22 | 2011-10-14
dzieci będą miały okazję poznać obie tradycje chrześcijańskie. to wyważony krok ekumeniczny.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Troll 19:30:31 | 2011-10-14
Jedynym wyznacznikiem wychowania religijnego dzieci jest Biblia a nie doktryny kościoła katolickiego.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~sed 19:28:42 | 2011-10-14
A czy nie lepiej byłoby aby takie dziecko samo zdecydowało po której stronie sie opowie  osiągając dorosłość? Rodzice powinni wtedy wychowywać dziecko poznając go z religią matki i ojca, ale nie na siłę decydować.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Episkopacie 18:55:23 | 2011-10-14
Nie odkładajmy do jutra tego, co możemy zrobić dzisiaj. Któż może nas zapewnić, że jeszcze jutro żyć będziemy?
Tylko Bogu oddawaj chwałę, a nie ludziom; czcij swego Stwórcę, a nie marne stworzenie. o.Pio

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~ja 18:52:54 | 2011-10-14
Kolejny, ważny krok w drodze do jedności. Amen.

Oceń odpowiedz

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook