Benedykt XVI: "Proście o pokój dla Jeruzalem"

Benedykt XVI: "Proście o pokój dla Jeruzalem"

Radio Watykańskie
Msza święta na...
Msza święta na...
Msza święta na...
Msza święta na...
Msza święta na...
Msza święta na...
Msza święta na...
Msza święta na...
Msza święta na...
Msza święta na...
Msza święta na...

ZOBACZ TAKŻE | TEGO AUTORA

Wołanie ubogiego zostanie szybko wysłuchane przez Boga, który rychło zechce otworzyć drogę wyjścia, przywrócić wolność i horyzonty nadziei. Takie przekonanie w odniesieniu do Kościoła na Bliskim Wschodzie wyraził Benedykt XVI na zakończenie zgromadzenia specjalnego Synodu Biskupów. Uroczysta liturgia w Bazylice św. Piotra stanowiła ostatni akcent synodalnego spotkania. W homilii Papież podkreślił potrzebę ufności wobec Boga, który jest przy nas nawet w chwili największego opuszczenia. Postawa ewangelicznego skruszonego celnika powinna być też podstawą odnowy kościelnej wspólnoty, tak bardzo zróżnicowanej na Bliskim Wschodzie.

 

„Jak przypomniała nam dzisiejsza ewangelia, potrzebujemy pokory, uznania naszych ograniczeń, błędów i zaniedbań, by móc naprawdę tworzyć «jedno serce i jednego ducha» – mówił Papież. – Pełnia komunii wewnątrz Kościoła katolickiego pomaga w dialogu ekumenicznym z innymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi. Kościół katolicki powtórzył także na tym synodalnym zgromadzeniu swoje głębokie przekonanie o potrzebie kontynuowania takiego dialogu, dla spełnienia się modlitwy Pana Jezusa: «Aby wszyscy stanowili jedno»”.

Ojciec Święty zachęcił wiernych Bliskiego Wschodu by nie tracili ducha, choć sami są „małą trzódką”. Moc wcielonego Słowa może bowiem przerwać zaklęty krąg zemsty, nienawiści i przemocy.

„Z oczyszczonego serca, w pokoju z Bogiem i bliźnimi, mogą narodzić się zamiary i inicjatywy pokoju na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – kontynuował Benedykt XVI. – W tym dziele, do którego realizacji wezwana jest cała wspólnota międzynarodowa, chrześcijanie, jako w pełnym tego słowa znaczeniu obywatele, mogą i powinni wnieść swój wkład w duchu błogosławieństw, stając się budowniczymi pokoju i apostołami pojednania ku pożytkowi całego społeczeństwa. Zbyt długo Bliski Wschód doświadcza konfliktów, wojen, przemocy i terroryzmu. Pokój, który jest Bożym darem, jest także skutkiem wysiłków ludzi dobrej woli, instytucji krajowych i międzynarodowych, a w szczególności państw zaangażowanych w poszukiwanie rozwiązania konfliktów. Nie wolno poddawać się w obliczu braku pokoju. Pokój jest możliwy. Pokój jest konieczny. Pokój jest niezbywalnym warunkiem godnego życia człowieka i społeczeństw. Pokój jest także najlepszym remedium na zjawisko emigracji z Bliskiego Wschodu. «Proście o pokój dla Jeruzalem». Módlmy się o pokój dla Ziemi Świętej. Módlmy się o pokój dla Bliskiego Wschodu jednocześnie angażując się, aby ten Boży dar dla ludzi dobrej woli rozlał się na cały świat”.

Benedykt XVI przypomniał także o potrzebie autentycznej wolności sumienia i wyznania na tym terenie. Przyznał, że istnieje tam swoboda kultu, jednak rzeczywista wolność religijna doświadcza tam wielu ograniczeń. Poszerzenie tego podstawowego prawa człowieka staje się pilną potrzebą, którą odczuwają miejscowi wyznawcy Chrystusa. Jak wskazał Papież, mogłoby się to stać przedmiotem dialogu z muzułmanami, co podkreślali ojcowie synodalni. Ojciec Święty przypomniał, że Bliski Wschód nie jest wolny od skutków odchodzenia ludzi od wiary i Kościoła, co znalazło swoje echo podczas obrad.

„Często przywoływano pilną potrzebę nowej ewangelizacji także dla Bliskiego Wschodu – dodał Papież. – Chodzi o temat już dość znany, zwłaszcza w krajach o dawnej tradycji chrześcijańskiej. Niedawne utworzenie Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji ma odpowiedzieć na tę głęboką potrzebę. Dlatego, po zasięgnięciu rady biskupów świata i konsultacji z Radą Zwyczajną Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, postanowiłem poświęcić najbliższe jego ogólne zgromadzenie zwyczajne w 2012 r. następującemu tematowi: Nova evangelizatio ad christianam fidem tradendam - «Nowa ewangelizacja dla przekazu chrześcijańskiej wiary»”.

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?