Dzisiaj szczególne święto. Możesz uzyskać odpust zupełny

(fot. Dnalor 01 / Sailko [GDFL/CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons)

Ma ono związek z pierwszym papieżem - św. Piotrem. Zobaczcie, dlaczego jest to tak ważny dzień.

 

Dziś obchodzimy w Kościele Święto Katedry św. Piotra. Katedra kojarzy nam się przede wszystkim z najważniejszym kościołem każdej diecezji, ale tak naprawdę chodzi o tron biskupi pierwszego papieża. To najważniejsze krzesło w całym Kościele i mówi o władzy powierzonej św. Piotrowi przez Chrystusa. Podobnie w każdej diecezji katedra biskupia mówi o władzy powierzonej ordynariuszowi przez papieża nad całą diecezją lub archidiecezją. Od tego tronu wzięła się nazwa "katedra" w odniesieniu do samego kościoła katedralnego.

 

Przy tej okazji możesz dzisiaj uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami - wystarczy nawiedzić jakikolwiek kościół katedralny i pobożne pomodlić się słowami modlitwy Ojcze Nasz i Credo.

 

Zwyczajne warunki zakładają:

  1. spowiedź sakramentalna (gdy nie jesteś w stanie łaski uświęcającej)
  2. komunię świętą
  3. modlitwa w intencji Papieża

Dlaczego warto skorzystać z odpustu? Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje, jakie jest ich znaczenie. Ma ono ścisły związek z pojęciem kary doczesnej za popełnione grzechy:

KKK 1473 Przebaczenie grzechu i przywrócenie komunii z Bogiem pociągają za sobą odpuszczenie wiecznej kary za grzech. Pozostają jednak kary doczesne. Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech.

 

KKK 1478 Darowanie kary otrzymuje się za pośrednictwem Kościoła, który mocą udzielonej mu przez Chrystusa władzy związywania i rozwiązywania działa na rzecz chrześcijanina i otwiera mu skarbiec zasług Chrystusa i świętych, by otrzymać od Ojca miłosierdzia darowanie kar doczesnych, jakie należą się za grzechy. 

 

Relikwie krzesła, na którym rzeczywiście zasiadał św. Piotr są wciąż obecne w watykańskiej bazylice. Przez wieki zostały z nich jedynie fragmenty i drzazgi, które oprawiono w marmur i kość słoniową.

 

(fot. Dnalor 01 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons)

 

Giovani Bernini umieścił je w ołtarzu głównym bazyliki, który nazwano właśnie Cathedra Petri. Badania archeologiczne zlecone przez papieża Piusa XII potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia, że Bazylika św. Piotra została postawiona nad rzeczywistym miejscem pochówku pierwszego papieża.

 

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

4.6

Liczba głosów:

10

 

 

Komentarze użytkowników (4)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

jan.wygnanie 13:07:14 | 2018-02-22
'''23 wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, 24 a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. '''


KK twierdzi:
‘’ Dlaczego warto skorzystać z odpustu? Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje, jakie jest ich znaczenie. Ma ono ścisły związek z pojęciem kary doczesnej za popełnione grzechy:
KKK 1473 Przebaczenie grzechu i przywrócenie komunii z Bogiem pociągają za sobą odpuszczenie wiecznej kary za grzech. Pozostają jednak kary doczesne. Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech.

KKK 1478 Darowanie kary otrzymuje się za pośrednictwem Kościoła, który mocą udzielonej mu przez Chrystusa władzy związywania i rozwiązywania działa na rzecz chrześcijanina i otwiera mu skarbiec zasług Chrystusa i świętych, by otrzymać od Ojca miłosierdzia darowanie kar doczesnych, jakie należą się za grzechy. ‘’

POWYŻSZE SŁOWA STOJĄ W NAJWIĘKSZEJ SPRZECZNOŚCI Z EWANGELIĄ CHRYSTUSA I CAŁEGO NT.

PAN JEZUS CHRYSTUS ODKUPIŁ WSZYSTKIE GRZECHY ŚWIATA ZA DARMO I WSZYSCY, KTÓRZY UWIERZYLI W NIEGO MAJĄ USPRAWIEDLIWIENIE ZA DARMO.
DAROWANIE WIN OTRZYMUJE SIĘ NIE ZA POŚREDNICTWEM KOŚCIOŁA LECZ ZA POŚREDNICTWEM PANA JEZUSA CHRYSTUSA TO ON JEST PRZEBŁAGANIEM ZA LUDZKIE GRZECHY U BOGA OJCA A NIE KOŚCIÓŁ , KTÓRY NIE ZOSTAŁ UKRZYŻOWANY.

PAN JEZUS CHRYSTUS NIGDY NIE UDZIELIŁ TAKIEJ MOCY DAROWANIA GRZECHÓW KOŚCIOŁOWI I NIKOMU.
KOŚCIÓŁ KATOLICKI KŁAMIE MÓWIĄC , ŻE TAKĄ MOC OTRZYMAŁ OD PANA JEZUSA CHRYSTUSA.


SPRAWA DOTYCZĄCA DAROWANIA WIN ZOSTAŁA RAZ NA ZAWSZE WYJAŚNIONA W MODLITWIE ‘’OJCZE NASZ’’
Władzę odpuszczania win ma KAŻDY( NIE TYLKO KSIĄDZ) ALE WZGLĘDEM SWOJEGO WINOWAJCY.
Wyjaśnia to i POTWIERDZA MODLITWA 'OJCZE NASZ" 

(11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; (12) I PRZEBACZ NAM NASZE WINY, JAK I MY PRZEBACZAMY TYM, którzy przeciw NAM zawinili; (13) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!” (Mat.6:9-13)

My wszyscy mamy przebaczać TYM, którzy PRZECIW NAM zawinili.
TYLKO TYM, którzy PRZECIW NAM zawinili. Tak więc papież, biskup, ksiądz ….
NIE może wybaczyć NIE swoim winowajcom!

W tej modlitwie Pan Jezus NIE mówi, wybaczajcie NIE waszym winowajcom, lecz TYM, którzy PRZECIW NAM zawinili.
Do przebaczania NASZYM winowajcom, NIE potrzebujemy księdza, biskupa, papieża…, bo MY mamy wybaczać NASZYM winowajcom, bo oni przeciwko NAM zawinili, a nie przeciwko nim.

Dalej Pan Jezus Chrystus mówi:

”(14) JEŚLI bowiem PRZEBACZYCIE ludziom ich przewinienia, i WAM PRZEBACZY Ojciec wasz niebieski.
(15) Lecz JEŚLI NIE przebaczycie ludziom, i Ojciec WASZ NIE przebaczy WAM WASZYCH przewinień.” (Mat.6:14,15)

Czy teraz rozumiecie , że człowiek przebaczając zło ( grzech) wyrządzone mu przez innego człowieka nie wymazuje tego grzechu przed Panem Bogiem bo nie na takiej władzy. Ale odpuszcza go po ziemsku (wybaczamy sobie wzajemnie) względem siebie
Jedyny , KTÓRY gładzi grzechy ( wymazuje swoją Krwią Św ) przed Panem Bogiem jest Pan Jezus Chrystus.
Bo tylko Pan Jezus Chrystus jest Barankiem, Który Gładzi grzechy, a NIE Ty czy ja , papieże, biskupi…ktokolwiek .
Grzechy są odpuszczone (Wymazane) w chwili gdy wyznajecie  je Panu Bogu , BĘDĄC ODDANYM W PEŁNI PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI.
1 List do Koryntian
3 / 6 Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. 7 Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg.
8 Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. 9 My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. 10 Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. 11 Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. 12 I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, 13 tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. 14 Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; 15 ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień1

To jest właśnie czyściec, KTÓRY NIE OCZYSZCZA Z GRZECHÓW LECZ PRZEPUSZCZA DALEJ TYLKO TYCH, KTÓRZY POSIEDLI ZA SWOJEGO ŻYCIA FUNDAMENT, KTÓRYM JEST JEZUS CHRYSTUS . Czyściec w tym 6-cio wymiarowym świecie jest jedynym przejściem między naszym wymiarem ( 4 wymiary ) a 5 wymiarem . To trwały element tego stworzenia. Chcąc dostać się do 5 -ego wymiaru KAŻDA dusza musi przejść przez tę strefę ( czyściec) . Problem w tym ,że ogień ( program ) czyśćcowy nie przepuści nikogo , którego dzieło spłonie. Przez czyściec przejdzie każda dusza , która oddała swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi ( fundament) . Ogień czyśćcowy nawet nie dotknie duszy , która ma wypisane w sobie JEZUS . Taka dusza uzyska nagrodę - życie wieczne. Na duszę w czyśćcu działa określona MOC od początków stworzenia świata. Żadna modlitwa nie ma wpływu na wynik działania ognia ( programu ) czyśćcowego . Dusza która została pochwycona przez ogień czyśćcowy ( nie miała w sobie imienia JEZUS ) ocaleje ALE NAGRODY NIE DOSTĄPI.
Jak myślicie co się z tą duszą dzieje. ZAPYTAJCIE KSIĘZY NIECH WAM ODPOWIEDZĄ NA TO PYTANIE .

Zapamiętajcie proszę!!!
Zadośćuczynienie Bogu za grzechy  sprowadza każdego człowieka pod PRAWO a przez PRAWO nikt nie będzie zbawiony.
DOTYCZY TO KAŻDEJ SPOWIEDZI GDZIE OTRZYMUJECIE POKUTĘ ABY ZADOŚĆUCZYNIĆ BOGU ZA GRZECHY DOTYCZY TO TAKŻE ODPUSTÓW WYMYŚLONYCH PRZEZ KK O KTORYCH NAWT NIE SŁYSZELI APOSTOŁOWIE Z UST SAMEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA.

Czysciec wymyslil papiez Grzegorz I w 593 roku dla umozliwienia kosciolowi handel odpustami
dzis juz odpustow sie nie sprzedaje ale msze za spokoj duszy w czysccu i owszem (od 50zł i wyżej)

W średniowieczu księża sprzedawali odpusty, ludzie kupując je wierzyli, że dostaną się do nieba. czy więc najgorszy grzesznik który przed śmiercią kupił odpust (jak nakazywał kościół) został zbawiony (kościół gwarantował to zbawienie poprzez odpust)

. Jezus rzekł do nich: "Idąc na wszystek świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk.16,15-16).

Zbawienie oznacza przebaczenie grzechów, a potępienie wyklucza przebaczenie tychże.
ALE TO ZBAWIENIE JEST TYLKO W PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE TYLKO ON GŁADZI KAŻDY GRZECH ŚWIATA
GRZECHÓW PRZED PANEM BOGIEM NIE ODPUSZAJĄ BISKUPI ,TY ,JA CZY NAWET APOSTOŁOWIE.

‘’ODPUSTY ‘’  są w sprzeczności z Ewangelią Chrystusa .

Oceń 4 6 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

ponury 08:58:53 | 2018-02-22
proszę może ktoś wskaże mi fragment w Bibli gdzie jest opisany odpust.

Oceń 4 4 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook