Jezuici mają być szafarzami pojednania

(fot. gc36.org)

"Rany zadawane przez wojny dalej się pogłębiają, rośnie liczba migrantów. Nierówności między ludami i w obrębie narodów to znak świata gardzącego ludzkością" - mówi generał jezuitów, Arturo Sosa SJ.

 

W sobotę, 12 listopada 2016 zakończyła się trwająca ponad czterdzieści dni Kongregacja Generalna zakonu jezuitów. W kościele pod wezwaniem św. Ignacego w Rzymie generał jezuitów przewodniczył mszy świętej dziękczynnej.

 

W specjalnie wybranych na tę okazję czytaniach przeważało przesłanie wzajemnej miłości (1 J 4,7-16) oraz misja głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu: "Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły" (Mk 16,20).

 

Homilia generała Arturo Sosy SJ

 

Ojciec Arturo Sosa powiedział w homilii między innymi, że Bóg chce być poznany jako Miłość, która objawia się bardziej w czynach niż w słowach - jako Ten, który obdarowując nas, jednocześnie przynagla, byśmy stawali się darem dla innych, byśmy kochali i służyli we wszystkim. To pragnienie przyświecało jezuitom podczas trwania 36. Kongregacji Generalnej.

 

<<Przeczytaj pełny tekst homilii ojca Arturo Sosy>>

 

"Chrystus na krzyżu był obecny w naszym mozole, aby wznieść rozeznanie ponad nasze racje, nasze upodobania czy niezadowolenie, by doświadczyć pociechy związanej z dostrojeniem się do woli Ojca" - mówił ojciec generał, odnosząc się do pracy delegatów. Porównał emocje towarzyszące Jezusowi podczas modlitwy w Ogrodzie Oliwnym do głębokiego poruszenia, które towarzyszyło zebranym na Kongregacji i które zostało wywołane świadectwem jezuitów posługujących pośród toczących się wojen.


Kongregacja była doświadczeniem miłości Boga, który zaskakiwał bogactwem i różnorodnością darów. Jednocześnie jezuici stanęli przed ważnym wyzwaniem, by stać się szafarzami pojednania w świecie naznaczonym ranami wojen; w świecie, w którym wciąż rośnie liczba uchodźców, a cierpienia migrantów coraz bardziej poruszają.

 

Ojciec generał odniósł się do roli polityki jako sztuki negocjowania, by dobro wspólne stało ponad partykularnymi interesami, które w ostatnim czasie dochodzą do głosu, zakładając maskę nacjonalizmów.


Rozeznanie, które trwało ponad czterdzieści dni, pozwoliło jezuitom spojrzeć na świat oczyma ubogich i dostrzec konieczność większej współpracy z nimi, konieczność pójścia na peryferie, by szukać sposobów rozwiązania światowego kryzysu i lepiej zrozumieć przyczyny ucisku człowieka.


"Naszemu głoszeniu Ewangelii towarzyszą znaki, które odpowiadają wyrzucaniu demonów fałszywego pojmowania rzeczywistości. Dlatego uczymy się nowych języków, by zrozumieć życie różnych ludów i dzielić się Dobrą Nowiną o zbawieniu dla wszystkich. Jeśli otworzymy nasze serce na działanie Ducha Świętego i nasze umysły  na prawdę miłości Bożej, nie będziemy pić trucizny ideologii usprawiedliwiających  ucisk, przemoc pośród  ludzi  oraz nierozumne  wykorzystywanie  zasobów naturalnych" - mówił ojciec Arturo Sosa i zakończył apelem, by głosić Ewangelię w każdym zakątku świata, docierając do ludzi różnych kultur.


Rezultaty prac Kongregacji Generalnej


Kongregacja Generalna przygotowała dekret zatytułowany Życie i misja Towarzystwa, który został zaaprobowany przez Kongregację 10 listopada 2016 i ma zostać opublikowany za kilka tygodni. To najważniejszy dokument odnoszący się do postulatów zgłoszonych do Kongregacji, nakreślający kontekst jezuickiej misji i kładący nacisk na wspólnotowe rozeznawanie. Zachęca jezuitów, by byli ludźmi rozpalonymi ogniem Ewangelii, współczującymi w działaniu, zdolnymi rozpalać serca tych, do których są posłani. Podstawowym zadaniem Towarzystwa Jezusowego w naszych czasach powinna być misja jednania człowieka z Bogiem i ludzi ze sobą nawzajem -  szczególnie przez niesienie pokoju i sprawiedliwości oraz walkę przeciw nierównemu traktowaniu - a także misja pojednania człowieka z naturą w myśl encykliki Laudato si’. Jezuita powinien wspierać wszystkich, którzy szukają wspólnego dobra i jednocześnie walczą przeciw fundamentalizmowi, nietolerancji i wszelkiego rodzaju konfliktom.


Na Kongregacji podjęto także wiele decyzji dotyczących zarządzania zakonem. I tu dekret Odnowione rządy w odnowionej misji zwraca uwagę na to, że rozeznanie powinno leżeć u podstaw wszystkiego, co jezuickie, a jezuici w swoim postępowaniu powinni kierować się współdziałaniem, rozeznawaniem i tworzeniem sieci współpracy.


Inny ważny dokument, nad którym pracowała Kongregacja, zatytułowano Wsparcie oraz solidarność z jezuitami i ich współpracownikami żyjącymi na obszarach ogarniętych wojną lub w innych niebezpiecznych sytuacjach (Support and Solidarity with Jesuit Companions and their Collaborators Living in Was Zones or Dangerous Situations). Przez cały czas trwania Kongregacji uwaga delegatów skierowana była na sytuacje pełne napięć i przemocy, w których żyją i posługują liczni jezuici, dając świadectwo wiary, stając po stronie cierpiących niesprawiedliwość i niosąc przesłanie pojednania.


Jestem przekonany, że 36. Kongregacja Generalna wniesie do zakonu jezuitów więcej dynamizmu, odnowi entuzjazm synów Ignacego Loyoli oraz zogniskuje wysiłki jezuitów na szerzeniu wiary, która zawsze idzie w parze ze społecznym zaangażowaniem.


 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook