Wybory nowych władz Polskiej Rady Ekumenicznej

(fot. ekumenia.pl)

W przyszłą środę 31 sierpnia w Centrum Luterańskim w Warszawie odbędzie się zgromadzenie ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE), na którym delegaci z Kościołów członkowskich wybiorą nowy Zarząd tej organizacji.

 

W tym roku upływa 5-letni mandat władz, wybranych 12 września 2011. Przewiduje się również wygłoszenie wykładu-refleksji nt. przypadającego w tym roku 70-lecia PRE.

 

Porządek dzienny spotkania zakłada m.in. przyjęcie jego programu, sprawozdania: ustępującego prezesa - prawosławnego biskupa wrocławsko-szczecińskiego abp. Jeremiasza i komisji rewizyjnej, dyskusję nad nimi i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, po czym nastąpią wybory nowych władz Rady. Swoimi refleksjami na temat PRE w roku jej 70-lecia podzieli się bp Edward Puślecki, były zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, sekretarz Zarządu PRE i prezes Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Przewidziano również występ chóru "Modo Maiorum", przemówienia zaproszonych gości i słowo nowo wybranego prezesa Rady, który następnie spotka się z dziennikarzami na konferencji prasowej.

 

W skład Zarządu wchodzą prezes, dwaj wiceprezesi, sekretarz i skarbnik, wybierani właśnie na zgromadzeniu ogólnym.

 

Jest to najwyższe forum PRE, ma charakter sprawozdawczo-wyborczy i jest zwoływane w związku z upływem pięcioletniej kadencji władz. Poprzednie zgromadzenie obradowało 12 września 2011. W pracach tego gremium biorą udział delegaci 7 Kościołów członkowskich Rady i 2 organizacji stowarzyszonych.

 

Polska Rada Ekumeniczna jest społecznością Kościołów w niej zrzeszonych. Działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej oraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między Kościołami. Swą działalność prowadzi na wielu płaszczyznach: organizuje ekumeniczne nabożeństwa, konferencje, obozy i wymiany młodzieżowe, podejmuje inicjatywy diakonijne (charytatywne), prowadzi dialog międzywyznaniowy i konsultacje z organami państwa, współpracuje z mediami, realizuje różnorodne projekty. Swe prace Rada prowadzi za pośrednictwem komisji i oddziałów regionalnych.

 

Polska Rada Ekumeniczna powstała w Warszawie 15 listopada 1946 r. na spotkaniu 46 przedstawicieli 12 Kościołów i wyznań, istniejących wówczas w naszym kraju. Decyzja o powołaniu do życia Rady wieńczyła, symbolicznie, wielowiekowe wysiłki i dążenia najświatlejszych chrześcijan na naszych ziemiach, zmierzające do przywrócenia utraconej niegdyś jedności.

 

Obecnie do PRE należy siedem Kościołów: Chrześcijan Baptystów w RP, Ewangelicko-Augsburski w RP, Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Ewangelicko-Reformowany w RP, Polskokatolicki w RP, Starokatolicki Mariawitów w RP oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Członkami stowarzyszonymi PRE są Towarzystwo Biblijne w Polsce oraz Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików.

 

Pracami PRE kieruje jej Prezydium, w którego skład wchodzą zwierzchnicy Kościołów członkowskich. Zarząd z prezesem na czele wykonuje uchwały Prezydium, prowadzi bieżące prace Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zgromadzenie ogólne, w którym biorą udział delegacje Kościołów członkowskich i członków stowarzyszonych, wybiera Zarząd i prezesa Rady, decyduje o przyjęciu nowych członków i zmianach w statucie, a także zatwierdza sprawozdania i udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

Więcej o Polskiej Radzie Ekumenicznej można się dowiedzieć ze strony www.ekumenia.pl

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?