Wstrzymano deportację nawróconego Afgańczyka

(fot. shutterstock.com)

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zdecydował o tymczasowym wstrzymaniu deportacji do Afganistanu skarżącego w sprawie M.H. przeciwko Szwecji.

 

Trybunał wezwał rząd Szwecji, na podstawie art. 39 Regulaminu Trybunału, do wstrzymania procedury deportacji wobec M.H., muzułmanina, który w czasie swojego pobytu w Szwecji nawrócił się na chrześcijaństwo.


W ocenie Trybunału, jego deportacja do Afganistanu doprowadziłaby najprawdopodobniej do sytuacji naruszenia art. 2 (prawo do życia) i art. 3 (zakaz tortur) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W związku z konwersją skarżącego na chrześcijaństwo, jego wydalenie w rzeczywistości mogłoby oznaczać karę śmierci, bądź też doświadczenie innego brutalnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania - stwierdziła Ruth Nordstrom, reprezentująca organizację Skandynawskich Prawników na rzecz Praw Człowieka.

 

Zgodnie z innym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanym w sprawie F.G przeciwko Szwecji (FG. 43611/11, GC, z dnia 23 marca 2016) właściwe władze powinny oceniać wnioski o azyl z uwzględnieniem ryzyka, z jakim wiąże się powrót do kraju pochodzenia po dokonaniu konwersji na chrześcijaństwo. W orzeczeniu Trybunał wskazał, iż obawa skarżącego, że po deportacji do Iranu stanie się ofiarą brutalnych prześladowań jest uzasadniona.

 

W ocenie Trybunału M.H. wykazał prawdziwość swoich chrześcijańskich przekonań, zaś właściwe władze szwedzkie bezpodstawnie zarzuciły mu pozorność nawrócenia, a jednocześnie od 2013 r. uniemożliwiały skuteczne przeprowadzenie przed sądem dowodów w celu weryfikacji prawdziwości deklarowanej konwersji.

 

Zgodnie z art. 39 swego Regulaminu, Europejski Trybunał Praw Człowieka może zwrócić się o zastosowanie środków tymczasowych wobec jakiegokolwiek państwa będącego stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Środki tymczasowe mają zastosowanie tylko wtedy, gdy istnieje bezpośrednie ryzyko powstania nieodwracalnej szkody dla strony i nie przesądzają o dalszych rozstrzygnięciach Trybunału. Sąd uznaje wnioski o zarządzenie środka tymczasowego wyłącznie na zasadzie wyjątku, gdy skarżący w przeciwnym wypadku byłby narażony na rzeczywiste ryzyko wystąpienia poważnej i nieodwracalnej szkody na życiu lub zdrowiu.

 

W kontekście planowanej deportacji nawróconego na chrześcijaństwo mężczyzny, warto przypomnieć stanowisko Rady Europy, która przyjmując Rezolucję określiła działania tzw. Państwa Islamskiego mianem ludobójstwa. W prawie międzynarodowym, ludobójstwo oznacza zamiar zniszczenia w całości lub w części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych. Rada Europy potwierdziła tym samym, że chrześcijanie oraz inne mniejszości religijne są ofiarami ludobójstwa.

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook