Oświadczenie Episkopatu ws. prof. Chazana

(fot. Marcin Kiedio / Wydawnictwo WAM)

Zarówno matka dziecka, jak i jej najbliżsi powinni być otoczeni różnego rodzaju opieką. Pewnej refleksji i dobroci potrzebują wszyscy bliscy zmarłego dziecka, którego życie choć krótkie, było w obliczu Boga tak samo cenne, jak życie każdego człowieka - czytamy w oświadczeniu Episkopatu.

 

Treść oświadcznia:

 

Od pewnego czasu jesteśmy w Polsce uczestnikami publicznej debaty na temat klauzuli sumienia, a także odmowy aborcji nieuleczalnie chorego poczętego in vitro dziecka oraz konsekwencji prawnych wobec lekarza odmawiającego aborcji. W obliczu tej głośnej dyskusji warto przywołać kilka podstawowych zasad zawartych w nauczaniu św. Jana Pawła II. Należy to uczynić tym bardziej, że wielu przedstawicieli życia publicznego, zwłaszcza politycznego, wyrażało swój hołd dla Papieża.


Św. Jan Paweł II jednoznacznie potępił odbieranie życia niewinnej istocie ludzkiej poprzez aborcję: "oświadczam, że bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej. [...] Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka, poznawalnemu przez sam rozum i głoszonemu przez Kościół" (EV 62).


W encyklice "Evangelium vitae", Papież świadom obecności chrześcijan w świecie pluralistycznym, świadom autonomii państwa i Kościoła, świadom pluralizmu wartości - podkreślił dobitnie: "Nie ulega wątpliwości, że zadanie prawa cywilnego jest inne niż prawa moralnego, a zakres jego oddziaływania węższy. Jednak w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie może zastąpić sumienia ani narzucać norm, które przekraczają jego kompetencje" (EV 71). Rozwijając tę myśl, skrytykował ustawy dopuszczające w jakichkolwiek okolicznościach odbieranie życia nienarodzonym: "Przerywanie ciąży i eutanazja są […] zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Ustawy, które to czynią, nie tylko nie są w żaden sposób wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz człowieka wobec poważnej i konkretnej powinności przeciwstawienia się im poprzez sprzeciw sumienia" (EV 73).


W kontekście decyzji administracyjnych, które dotykają prof. Bogdana Chazana, odmawiającego aborcji dyrektora kliniki, warto przypomnieć podkreślenie rangi owej powinności sumienia i jej konsekwencji: "Kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe" (EV 74). Św. Jan Paweł II jednoznacznie oceniał zło aborcji, ale nigdy nie potępiał kobiety - matki, przywoływał natomiast kręgi współodpowiedzialnych za tę zbrodnię. W tym kontekście pisał o współdziałaniu w złu, które "ma miejsce wówczas, gdy dokonany czyn - już to z samej swej natury, już to ze względu na określony kontekst kształtujących go okoliczności - ma charakter bezpośredniego uczestnictwa w działaniu przeciwko niewinnemu życiu ludzkiemu albo też wyraża poparcie dla niemoralnej intencji głównego sprawcy" (EV 74). Powyższe wskazania doktrynalne św. Jana Pawła II jednoznacznie określają główne tematy podejmowanych dyskusji - absolutne zło aborcji, powinność sprzeciwu sumienia wobec niegodziwego prawa cywilnego, zakaz dyskryminacji ze względu na sprzeciw sumienia, jak również problem współdziałania w złu, które może się dokonywać poprzez "poparcie dla niemoralnej intencji głównego sprawcy [zła]".


Są to zasady, które określa Kościół katolicki w swoim nauczaniu urzędowym. Mogą one być i są - jak pokazuje to aktualna rzeczywistość - ignorowane przez część środowisk politycznych i medialnych. Często pojawiają się w debacie głosy, które domagają się bezwzględnego respektowania niemoralnych praw jednych, zabraniając jednocześnie szacunku dla głosu prawego sumienia. Warto ponownie w tym miejscu przywołać słowa encykliki św. Jana Pawła II: "można zaobserwować dwie tendencje, na pozór diametralnie sprzeczne. Z jednej strony pojedyncze osoby roszczą sobie prawo do całkowitej autonomii moralnego wyboru i żądają od państwa, aby nie opowiadało się po stronie żadnej określonej koncepcji etycznej i nie narzucało jej innym […]. Z drugiej strony uważa się, że szacunek dla wolności wyboru innych wymaga, aby w sprawowaniu funkcji publicznych i zawodowych nikt nie kierował się własnymi przekonaniami, ale każdy starał się spełniać wszelkie żądania obywateli, uznawane i gwarantowane przez ustawy prawne, przyjmując jako jedyne kryterium moralne w wypełnianiu swoich funkcji to, co zostało określone w tychże ustawach. W ten sposób odpowiedzialność osoby zostaje powierzona prawu cywilnemu, co oznacza rezygnację z własnego sumienia przynajmniej w sferze działalności publicznej" (EV 69).


Kościół w Polsce jest szczególnie zobowiązany do wiernego przestrzegania dziedzictwa św. Jana Pawła II. Nie można pogodzić tego nauczania z działaniami "kultury śmierci" dokonywanymi wprost lub przez czynne współdziałanie, ale także przez popieranie intencji sprawców zła, czy też dyskryminowanie osób broniących Ewangelii życia. To stwierdzenie dotyczy każdego człowieka bez wyjątku. Ewangelia życia wyrasta bowiem w swoich fundamentach z prawa naturalnego, które obowiązuje wszystkich i każdego. Jak pisał św. Jan Paweł II w "Veritatis splendor": "Wobec norm moralnych, które zabraniają popełniania czynów wewnętrznie złych, nie ma dla nikogo żadnych przywilejów ani wyjątków. Nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest władcą świata, czy ostatnim "nędzarzem" na tej ziemi: wobec wymogów moralnych wszyscy jesteśmy absolutnie równi" (VS 96).


Zarówno matka dziecka, jak i jej najbliżsi powinni być otoczeni różnego rodzaju opieką. Pewnej refleksji i dobroci potrzebują wszyscy bliscy zmarłego dziecka, którego życie choć krótkie, było w obliczu Boga tak samo cenne, jak życie każdego człowieka.


Nasz szacunek należy się tym, którzy mocą prawego sumienia przypominają o wymogach prawa moralnego, które nakazuje chronić życie. Wyrażamy też poparcie dla zlikwidowania niespójności przepisów, z jednej strony dających możliwość lekarzom korzystania z klauzuli sumienia i odmowy dokonania aborcji, a z drugiej zobowiązujących do wskazania szpitala, gdzie jest ona dokonywana - co stanowi poważne ograniczenie pierwotnego uprawnienia i ewidentne cooperatio in malum, czyli współdziałanie w złu.


Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP


Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki

Zastępca Przewodniczącego KEP

 

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r.

 

 

 

 

Wspomóż Nas
Tagi: chazan, episkopat

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (130)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

~Adela 14:50:41 | 2015-04-18
Prof. Chazan w przeszłości za pieniądze dokonał wielu setek aborcji. Teraz jest popierany przez Episkopat. Proponuje żeby zabójcy Księdza Popiełuszki również ogłosili "cudowne nawrócenie". Chazan dokonał wielu setek aborcji, a Piotrowski, Pękala i Chmielewski zabili tylko jednego księdza. Skoro po rzekomym "cudownym nawróceniu" Chazan uzyskał poparcie Episkopatu to zabójcy Księdza Popiełuszki również po ogłoszeniu "cudownego nawrócenia" mogliby uzyskać poparcie Episkopatu. Być może tak jak w przypadku Chazana Episkopat mógłby popierać zabieganie dla nich o równie wysokie stanowiska w odpowiednim resorcie.

Oceń 10 7 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Adrianna 16:25:46 | 2015-04-16
Episkopat popierając byłego wielkiego abortera Prof. Chazana popełnia błąd. To tak jakby Eichman ogłosił po porwaniu przez Mosad "cudowne nawrócenie" i Żydzi zrobiliby z niego bohatera. Prof. Chazan w czasach PRL-u dokonał wielu aborcji, a następnie z wyrachowania zmianił stosunek do aborcji. Dzięki temu zyskałpoparcie kościoła katolickiego i partii prawicowych. To mu pomogło w objęciu wysokich i dobrze płatnych stanowisk. Kościół katolicki powinien popierać wyłącznie takich ginekologów którzy nigdy nie dokonali aborcji. Prof. Chazan jest osobą skompromitowaną. Episkopat popierając kogoś takigo również się kompromituje.

Oceń 12 4 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Karol 16:17:54 | 2014-07-20
Wszyscy, którzy przywołują tu Pana Boga, powinni sobie przypomnieć, że to dziecko (zresztą pracowniczki innego szpitala) zaplanował i wyprodukował człowiek w laboratorium metodą in vitro. Pani poddała się procedurze sztucznego zapłodnienia po raz czwarty. To naprawdę zmienia nieco perspektywę patrzenia na problem.

Oceń 2 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~baster29 20:19:49 | 2014-07-18
co wy za głupoty piszecie jaka opieka nad matką to wy i ten lekarz jesteście chorzy a episkopat niech się zajmie swoimi pedofilami i dzieciorobami na swonm podwórku niech zrobią porządak........

Oceń 8 8 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

tes 09:58:33 | 2014-07-18
Zauwazyłem od jakiegs czasu,że z kobiety decydującej sie na aborcję  i jej najbliższej rodziny jej w tym pomagającej zdejmuje sie odpowiedzialność przerzucając ją na twórców prawa.Jest to w pełni akceptowane i podsycane przez Kościoł.Juz dawno nie słyszałem w kosciele modlitwy za przyszła matkę i jej rodzine aby wytrwała w decyzji urodzenia dziecka,natomiast bardzo często słysze o tym aby władze ustanowiły ostre prawo aborcyjne.Wiec chyba nie chodzi o wiarę, a o kopanie aktualnie rządzacych!Uważam to za bardzo złe!

Oceń 2 3 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~tak 21:33:50 | 2014-07-17
Karę śmierci zniesiono dlatego, że twierdzono, że bywają sądowe pomyłki i nawet gdyby jeden człowiek został niewinnie uśmiercony w więzieniu warto karę smierci znieść. Brak tego humanitaryzmu w stosunku do dzieci. W ich przypadku możliwość pomyłki nie wstrzymuje egzekucji ani nie znosi kary śmierci-aborcji.

Oceń 4 1 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Kasia 17:40:57 | 2014-07-17
Bardzo podziwiam i popieram dr Chazana. Jest to bohater naszych czasów, wzór do naśladowania. Dla mnie także... Dziękuję Doktorze za Twoją odwagę i uczciwość. 

Oceń 11 18 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~barb 15:33:52 | 2014-07-17
łatwo jest pleść trzy po trzy na temat profesora CHazana olbo oburzać się na matki usuwające chorą ciąże. powiem jedno ...na tyle jesteśmy pewni decyzji na ile nas sprawdzono...pewnie byłabym w gronie zwolenników Chazana i gadała głopoty o moralności  gdybym nie urodziła chrego martwego dziecka...męka chorej ciąży męka porodu i męka życia sprawia że żadnych ocen moralnych nie tworzę bo nie wiem jak bym sie zachowała po raz drugi mając to doświadczenie co do tej pory. Jedno jest pewne chcę  mieć wybór!

Oceń 10 5 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Stan 13:21:08 | 2014-07-17
Brawo, brawo, brawo Episkopat! Chociaż może trochę późno, ale nie marudzę, bo nie znam wszystkich faktów. Na tak szeroko zakrojoną nagonkę zła, może byc tylko jedna odpowiedź - jasne, pryncypialne i wytrwałe przypominanie podstawowych zasad moralnych!

Oceń 4 8 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Emma 12:08:08 | 2014-07-17
A ja chciałabym wiedzieć, dlaczego matka dziecka, które zostało poczęte metodą in vitro (co w mediach skutecznie się przemilcza), do terminacji swego dziecka nie zgłosiła się do swojej macierzystej kiliniki, która starannie wyselekcjonowała wszctepiony jej zarodek, tylko do prof. Chazana do szpitala św. rodziny? Czyż to nie jest prowokacja szyta grubymi nićmi?

Oceń 11 6 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Pokaż więcej komentarzy

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook