Bp Pindel gratuluje ewangelickiemu koledze

(fot. Wikimedia Commons)

Z okazji 22 rocznicy przyjęcia święceń biskupich przez ks. Pawła Anweilera wyrazy radości i najlepsze życzenia przesłał luterańskiemu duchownemu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel.

 

Konsekracja duchownego na urząd biskupa diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz wprowadzenie w urzędowanie odbyły się w kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej 9 lutego 1992 r. Głównym konsekratorem był ówczesny zwierzchnik Kościoła luterańskiego bp Jan Szarek.

Bp Pindel w osobistym liście do luterańskiego duchownego zauważył, że jego twórczość poetycka ma wiele wspólnego z poezją ks. Jana Twardowskiego, "w tym i głęboką oraz żywą więź z naszym Panem w każdym momencie życia". Biskup bielsko-żywiecki wyraził życzenie, by spełniły się w życiu przewodniczącego Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej słowa z jego wiersza: "Najwyższym Panem jesteś/Boże Abrahama/Izaaka, Jakuba - /Święty Izraela;/Chroń mocą swą wielką,/Niech wstydu nie doznam, Ale radości/ I Twego wesela."

63-letni bp Paweł Anweiler urodził się w Kaliszu 16 czerwca 1950 r. Ukończył w 1968 r. w Kaliszu I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka i rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył z tytułem magistra teologii ewangelickiej w 1974 r.

Po egzaminie "pro venia concionadi" został ordynowany na pastora ewangelickiego przez bp. Andrzeja Wantułę w dniu 24 lutego 1974 r.

Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Kaliszu, następnie w Kępnie, w roku 1979 objął parafię w Częstochowie, gdzie w roku 1981 został wybrany jej proboszczem.

Od roku 1985 jest członkiem Synodu Kościoła. 24 listopada 1991 r. został wybrany przez Synod Diecezji Cieszyńskiej biskupem diecezjalnym tej diecezji. W roku 2002 synod diecezjalny wybrał bp. Anweilera na drugą kadencję (2002-2012) jako zwierzchnika diecezji cieszyńskiej. W 2011 bp Anweiler został wybrany na kolejną, trzecią kadencję urzędu biskupa diecezji cieszyńskiej Kościoła luterańskiego.

Bp Anweiler 22 maja 1995 r. w czasie kilkunastogodzinnego pobytu Jana Pawła II na ziemi polskiej w kościele luterańskim w Skoczowie przyjął go jako gospodarz diecezji cieszyńskiej.

24 czerwca 1976 r. w kościele w Jaworzu zawarł związek małżeński z Haliną Mędrek. Małżeństwo Anweiler mają jednego syna.

Biskup jest autorem licznych wierszy i esejów.

 

 

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (35)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

~chrysorroas 12:02:06 | 2014-02-11
Kinga:
Taka była ówczesna nauka Kościoła katolickiego. Antysemityzm do dzisiaj został. Nt. kobiet zmieniło się dzięki feministkom

...
Co za debilno-plugawe oszczerstwo!!!

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Kinga 11:28:54 | 2014-02-11
-  Ludzie dają posłuch jakiemuś astrologowi, który usiłował wykazać że to Ziemia się kręci, a nie niebiosa czy firmament, Słońce i Księżyc... Ów głupiec pragnie wywrócić do góry nogami całą astronomię.
Luter o Mikołaju Koperniku.

-  Jeśli kobiety męczą się i umierają po licznych porodach, nic w tym złego; niech umierają, byle tylko rodziły, na to są.
matka

-  Jeśli Żydzi nie chcą się nawrócić, to nie powinniśmy ich dłużej cierpieć wśród nas ani cierpliwie znosić ich obecności.


Taka była ówczesna nauka Kościoła katolickiego. Antysemityzm do dzisiaj został. Nt. kobiet zmieniło się dzięki feministkom.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~protestanci Lutra 11:08:42 | 2014-02-11
Odbyłem wiele debat na Zachodzie pośród protestantów.
W niektórych byłem jeśli nie jedynym, to prawie jedynym przedstaw. świata katolickiego.
Uczestn.też w potężnych debatach  na które zjeżdżali wybitni uczeni protestanccy, np. w Ratzeburgu na północy Niemiec,
gdzie mnie jako katolikowi nie wolno było wygłosić wykładu, ale w podsum.debacie mogłem zabrać głos.

Wtedy miały miejsce rzeczy zdumiewające.

Bb protestanccy mówili “Tadeuszu, myśmy tych rzeczy w ogóle nie czytali.

Co więcej, myśmy ich nawet na oczy nie widzieli...”
To, co oni czytali, to maleńkie fragmenciki dość pobożnych wypowiedzi Marcina Lutra  który przecież spisał 120 tomów  a wg innej miary nawet 150.
W tamtym okresie Gutenberg wynalazł druk i wszystkie te zapiski można było eksportować.

Podczas jednej takiej debaty  którą prow. Landesbischof Heubach,
powiedziałem “proponuję  żebyśmy rozprawiali o dziełach Lutra  bo przysłuchuję się waszym uczonym i prawie żaden z nich nie cytuje dzieł Lutra.”
A on odpowiada “ks. Tadeuszu,
my jako protestanci wolimy rozprawę ze św. Tomaszem z Akwinu”.
I na tym koniec.
Pewna scenka z życia Edmunda Husserla, który obchodząc 28 ur. w Wiedniu, gdzie był wówczas 1 kościół luterański,
stał się luteraninem porzucając judaizm  którego zresztą raczej nie praktykował.

Husserl już jako uczony protest.miał grupę uczniów poch. żydowskiego, którzy przeszli albo na katolicyzm  tak jak św. Edyta Stein, albo na protestantyzm  tak jak Max Scheler.
Otóż pewnego dnia chrześc. uczniowie Husserla zapytali go:

“Mistrzu, ty masz stale N.Testament na swoim biurku.
Czy go czytasz?” Husserl odparł: “

Jeżeli ja jeden raz otworzyłbym tę księgę, musiałbym zakwestionować całą moją filozofię.”

prof.T.Guz
oprac. M. Gizmajer, OW KSD

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~samowolka pobożnego 10:58:41 | 2014-02-11
Marcin Luter przekreśla XVI wieków :
-Biblia jako jedyne źródło wiary;
-dwa sakramenty:chrzest i komunia;
-odrzucenie odpustów;
-zbawienie zależne od wiary i łaski bożej, a nie od czynienia dobrych uczynków; -odrzucenie kultu relikwii i świętych;
-liturgia w języku narodowym;
-odrzucenie zwierzchnictwa papieża;
-likwidacja zakonów; -zniesienie celibatu duchownych;
-ścisłe powiązanie Kościoła z państwem;

wzór dla żelaznych kanclerzy niemieckich;
Bismarcka .....

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~samowolka 10:54:32 | 2014-02-11
Luter był dobrym księdzem. Zaprotestował przeciw złym praktykom w Kościele.

-  Nie zaprotestował, po prostu   z zawiści   w y k o r z y s t a ł   spór między zakonnikami.

oto interpretacja Biblii przez Marcina Lutra;
-  Dzieło i słowo Boże mówią nam jasno, że kobiety winny służyć małżeństwu lub prostytucji.

-  Tak wiele mam dziś do zrobienia, że będę musiał spędzić jeszcze jedną godzinę na modlitwie.

-  Rozum to jest największa k... a diabelska; z natury swojej i sposobu bycia jest szkodliwą k... ą; jest prostytutką, prawdziwą k... ą diabelską, k... ą zeżartą przez świerzb i trąd, którą powinno się zdeptać nogami i zniszczyć ją i jej mądrość.
jedno z ostatnich kazań Lutra wygłoszone w Wittenberdze.
Jacques Maritain „Trzej reformatorzy, Luter, Kartezjusz, Rousseau”

-  Ludzie dają posłuch jakiemuś astrologowi, który usiłował wykazać że to Ziemia się kręci, a nie niebiosa czy firmament, Słońce i Księżyc... Ów głupiec pragnie wywrócić do góry nogami całą astronomię.
Luter o Mikołaju Koperniku.

-  Jeśli kobiety męczą się i umierają po licznych porodach, nic w tym złego; niech umierają, byle tylko rodziły, na to są.
matka

-  Jeśli Żydzi nie chcą się nawrócić, to nie powinniśmy ich dłużej cierpieć wśród nas ani cierpliwie znosić ich obecności.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Luter ponad Boga ??? 10:25:07 | 2014-02-11
Wariatem Luther nie był.
Uczepiła się tylko jego mózgu nieznośna pycha, która mówiła głośno,
iż ona tylko zna drogę do nieba i wie wszystko, co trzeba zrobić,
aby się pozbyć katolicyzmu.
Wielu z jego dawniejszych przyjaciół nie znosiło tej niepotrzebnej pychy.
Gdy który z nich zaprzeczał mu coś, rzucał się na niego jak rozgniewany brytan.(...) Oprócz tego był Luther zanadto wrażliwym i nerwowym, czego dowodem jego ciężkie choroby.

    Źródło: Teodor Jeske-Choiński, Walka Lutra z katolicyzmem

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Luter oczerniał Boga 10:23:39 | 2014-02-11
Luter usprzecznił byt. Dla Lutra wszystko, co istnieje, z Bogiem Objawienia chrześcijańskiego na czele, jest sprzecznością, czyli w samym Bogu istnieje cała rzeczywistość.
To jest taka próba teologicznego panteizmu.(...)
W dotychczasowej filozofii przed Marcinem Lutrem każdy człowiek, każda osoba ludzka była podmiotem substancjalnym, przynajmniej w tej wielkiej myśli greckiej metafizyki, później też scholastyki, chrześcijańskiej myśli szeroko pojętej.
Luter dokonał redukcji rozumienia substancji i ją tylko ograniczył do pojęcia Boga. Tylko Bóg jest substancją.
To oznacza, że taki upadły anioł światłości, tj. nic innego jak wcielenie samego Boga. I dlatego Luter stawia tezę, w Komentarzu do Psalmów, w 1530 roku: „Zanim Bóg stał się Bogiem, musiał najpierw stać się diabłem”.

    Źródło: Tadeusz Guz, Wypowiedź w Radiu Maryja z 21 listopada 2009 podczas audycji Istota Nazizmu hitlerowskiego cz. I

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Kinga 09:15:15 | 2014-02-11
Pod koniec swego burzliwego życia zgorzkniały Luter podsumował swoje wytężone wysiłki wprowadzenia „religii czystej Ewangelii” słowami: „Teraz ludzie opętani są przez siedem diabłów, podczas gdy najpierw byli opętani przez jednego”. Efekty rebelii protestanckiej dla Europy były opłakane:


Przyczyną była arogancja papieża, kardynałów, biskupów. Luter był dobrym księdzem. Zaprotestował przeciw złym praktykom w Kościele. Został zignorowany, a że nie był tylko jakimś wikarym z Psiej Wólki, to lawina ruszyła.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~konsekwencje ref. Lutra 15:33:08 | 2014-02-10
Dzisiejszy modernizm to pokłosie protestanckiego sceptycyzmu w Kościele katolickim.

Pod koniec swego burzliwego życia zgorzkniały Luter podsumował swoje wytężone wysiłki wprowadzenia „religii czystej Ewangelii” słowami: „Teraz ludzie opętani są przez siedem diabłów, podczas gdy najpierw byli opętani przez jednego”. Efekty rebelii protestanckiej dla Europy były opłakane:
potępienie dusz, rozbicie religijne i polityczne, wojny i rewolucje.
Jeden z najznamienitszych protestanckich historyków epoki zjednoczenia Niemiec, Jan Gustaw Droysen, charakteryzował skutki reformacji następująco:

Nie było rewolucji,  która by głębiej wstrząsnęła społecz. która by straszliwiej burzyła i niemiłosierniej wyrokowała.
Od razu wszystko się rozpadło i zostało zakwestion. najpierw w umysłach ludzi, potem z niesłychaną szybkością w stosunkach społecznych, we wszelkiej karności i wszelakim porządku.

Uwaga Droysena pozostaje aktualna również dziś.

Co prawda sam protestantyzm w swoich tradycyjnych formach pozostaje od dłuższego czasu religijnym trupem  poddawanym kolejnym reformacjom,
jednak błędy protestantyzmu, tak celnie zdiagnoz. przez bp. J. Sebastiana Pelczara, funkcjonują w obiegu społecznym.
Przedostały się również do wnętrza Kościoła katolickiego, wywołując najgroźniejszy kryzys wiary, jakiego doświadczył katolicyzm na przestrzeni wieków.
Nie przez przypadek biskup przemyski upatrywał korzeni niebezpiecznego modernizmu w wyrastającej z protestantyzmu etycznej koncepcji Emanuela Kanta.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~konsekwencje ref. Lutra 15:23:59 | 2014-02-10
Konsekwencją nienawiści „reformatorów” do Kościoła
było religijne rozdarcie Europy.
Efektem stał się podział Europy na kilka wzajemnie zwalczających się stron,
ponieważ protestanci nie stworzyli jednolitego obozu religijno-politycznego, a przystąpili do niszczenia siebie nawzajem z nie mniejszym zapałem niż do wieszania, topienia i ćwiartowania katolików.

Luteranie utopili w morzu krwi powstanie anabaptystów w Rzeszy,
Kalwin ścigał z całą surowością zwolenników Zwinglego i Lutra,
a spalony na stosie w Genewie antytrynitarz Michał Servet jest tylko z racji swojej sławy często przywoływanym przykładem protestanckiej nietolerancji.

Nie inaczej było w Anglii, gdzie na wspólnych szubienicach i stosach ginęli katolicy wraz z angielskimi i szkockimi zwolennikami kalwinizmu i nawet ultraprotestant
Jan Knox przyznawał, że pokój religijny zapanował w Anglii dopiero za katolickiej królowej Marii Tudor.
Zjednoczeni w swojej herezji „reformatorzy” nigdy wspólnie nie patrzyli na Europę – jeśli nie liczyć wieży luterańskiej katedry w Magdeburgu ani Ściany Reformatorów w Genewie...
Mit „jednego protestantyzmu” jest wyłącznie utopijnym życzeniem protestanckich przywódców czasów Bismarcka, które nigdy faktycznie nie zostało zrealizowane.
Nienawiść, śmierć i zniszczenie – oto wkład protestantyzmu w historię Europy.

Oceń odpowiedz

Pokaż więcej komentarzy

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?