"Gender w Poznaniu - nauka czy ideologia"

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, kierownik Zakładu Katolickiej Nauki Społecznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szymon Sękowski vel Sęk - członek Rady Miasta Poznania oraz psycholog Bogna Białecka byli gośćmi III Debaty Poznańskiej. Otwarte spotkanie dyskusyjne pt. "Gender w Poznaniu - nauka czy ideologia" odbyło się w Sali Bazaru Poznańskiego.


Spotkanie poprzedziła Msza św. w pobliskim kościele oo. franciszkanów na Wzgórzu Przemysła. Prowadzący debatę Łukasz Ferchmin z Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu, pod nieobecność przedstawiciela Stowarzyszenia "Jeden Świat", odczytał oświadczenie w sprawie programu "Opowiadanie świata", proponowanego w szkołach podstawowych klasom IV-VI, promującego ideologię gender. Stowarzyszenie podkreślało w nim m.in., że program "Opowiadanie świata" dotyczy edukacji globalnej, "w którym naczelnym założeniem jest uznanie godności ludzkiej, ochrona i przestrzeganie praw człowieka oraz odrzucenie wszelkich praktyk dyskryminacyjnych, również dyskryminacji ze względu płeć".

 

Celem gender w programie "Opowiadanie świata" jest uświadomienie równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Stowarzyszenie, tłumacząc nieobecność swojego przedstawiciela podczas poznańskiej debaty, podkreśliło, że "nie bierze ono udziału w dyskusjach publicznych na temat gender, ponieważ nie są one związane z celami stowarzyszenia".

 

Odnosząc się do oświadczenia wydanego przez Stowarzyszenie "Jeden Świat", ks. prof. Paweł Bortkiewicz Tchr, zauważył, że jednym ze źródeł ideologii gender jest marksizm, a dokładniej engelsizm. - Engels, komentując pisma antropologa Morgana, stwierdził, że archetypem wszelkiego ucisku jest ucisk kobiety przez mężczyznę w monogamicznym małżeństwie, a modelem wyzwolenia jest odrzucenie małżeństwa - mówił kierownik Zakładu Katolickiej Nauki Społecznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podkreślił, że w gender nie zwraca się uwagi na istotę człowieka, ale na zmienne role kulturowe. Kierownik Zakładu Katolickiej Nauki Społcznej na UAM, pytał, z czego wynikają prawa, o którym wspomniano w oświadczeniu. - Z czego wynika zakaz dyskryminacji, czy jest rezultatem poprawności politycznej, z której wynika, że nie ma już matki i ojca, tylko jest rodzic numer jeden i rodzic numer dwa, czy mówimy o równości, która wynika z tożsamości kobiety i mężczyzny? - zastanawiał się ks. prof. Bortkiewicz.

 

Odpowiadając na pytanie o definicję gender, podkreślił, że "gender stoi w opozycji do sex". - Sex oznacza płeć biologiczną, gender oznacza płeć kulturową, społeczną, pewne role płciowe, które są naniesione przez kulturę - zaznaczył ks. prof. Bortkiewicz. Zwrócił uwagę, że w pewnym momencie stwierdzono, że decydujące dla człowieka są role kulturowe, co ma konsekwencje dla modelu małżeństwa, rodziny i edukacji seksualnej. Ten zwrot lingwistyczny ogarnął bardzo szerokie płaszczyzny, od edukacyjnej, przez polityczną, po kulturową.

 

Z kolei psycholog Bogna Białecka podkreśliła, że słowo "gender" znalazło swoje miejsce w dyskursie naukowym w latach 50. XX wieku., jako rodzaj gramatyczny żeński lub męski. Do tego czasu w języku angielskim funkcjonowało słowo "sex" na określenie płci.

 

Uczestnicy debaty przestrzegali przed utratą czujności w społeczeństwie polskim wobec wprowadzania w różne dziedziny społeczne terminu gender.

 

Szymon Sękowski vel Sęk zwrócił uwagę na dyskurs genderowy, który można zaobserwować w strategiach działania Unii Europejskiej, Rady Europy czy ONZ. - Termin gender, choć znany stosunkowo od niedawna, zrobił oszałamiającą karierę w świecie polityki, socjologii w szkołach na Zachodzie - mówił przewodniczący Klubu Radnych PiS. Stwierdził, że wielu nie wie, czym w rzeczywistości jest gender, a proces genderyzacji społeczeństwa trwa. - Jest to próba stworzenia nowego człowieka według własnego upodobania - mówił Sękowski.

 

Dyskutanci podkreślili też negatywny wpływ ideologii gender na model heteroseksualnego małżeństwa i rodziny.

 

Ks. prof. Bortkiewicz przypomniał m.in. o konferencji w Pekinie w 1995 r. dotyczącej dyskryminacji kobiet, kiedy to po raz pierwszy pojawiło się gender jako alternatywa dla konstruowania modelu rodziny. - Proces niszczenia modelu rodziny opartego na małżeństwie heteroseksualnym i otwartym na przekazywanie życia dokonuje się przez promocję aborcji, sterylizację, przez przedefiniowanie modelu rodziny za pomocą ideologii gender - przekonywał.

 

Goście debaty odpowiadali też na pytania jej uczestników. W odpowiedzi na pytanie, kto wyraził zgodę na warsztaty gender w poznańskich szkołach i jak będzie wyglądać procedura ich wdrażania, Sękowski odpowiedział, że otrzymał list od Dariusza Jaworskiego, wiceprezydenta Poznania odpowiedzialnego za oświatę. Odnosząc się do tej kwestii zgłoszonej przez członka Rady Miasta, wiceprezydent stwierdził, że żadna z poznańskich szkół podstawowych publicznych nie podjęła współpracy ze Stowarzyszeniem "Jeden Świat" odnośnie do programu "Opowiadanie świata". Taką współpracę nawiązały jednak trzy przedszkola i jedno liceum, ale jak zastrzegł członek Rady Miasta, na tych poziomach edukacji w proponowanych programach przez stowarzyszenie nie ma ideologii gender. - Jest więc nadzieja, że gender w poznańskich szkołach nie będzie i oby nigdy nie było - dodał Sękowski.

 

Bogna Białecka, odpowiadając na pytanie o podstawy naukowe gender, zauważyła, że propagatorzy tej ideologii nie powołują się na żadne badania biologiczne, medyczne i neurobiologiczne. - Dzieje się tak, bo one są dewastujące dla założenia, że rola wyuczona jest ważniejsza niż rola płciowa - podkreśliła psycholog.

 

Ks. prof. Bortkiewicz w odpowiedzi na pytanie o wpływ gender na spadek liczby urodzin, podkreślił, że Polska znajduje się obecnie na 224. miejscu w świecie pod względem przyrostu demograficznego. Przekonywał, że tło kryzysu demograficznego jest szerokie. Wskazał jednak, że niemałe znaczenie ma destrukcyjna ideologia odnosząca się do małżeństwa i rodziny, którą propaguje gender. Przekonywał, jak ważna jest promocja małżeństwa i rodziny wśród Polaków.

Organizatorami Debaty Poznańskiej są m.in.: Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, Ruch Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie", Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu, Fundacja Świętego Benedykta, Fundacja Altum, Instytut Tertio Millennio Oddział w Poznaniu.

 

Pierwsza Debata Poznańska w Bazarze Poznańskim odbyła się w marcu, a jej gościem był abp Stanisław Gądecki, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

 

 

 

Wspomóż Nas
Tagi: gender

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook