Papież mianował metropolitę wileńskiego

(fot. sxc.hu)

Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną w związku z ukończeniem przewidzianego prawem wieku przez dotychczasowego arcybiskupa metropolitę wileńskiego, kard. Audrysa Juozasa Bačkisa i mianował jego następcą dotychczasowego litewskiego biskupa polowego, Gintarasa Linasa Grušasa.

 

Nowy arcybiskup metropolita wileński Gintaras Linas Grušas urodził się w 1961 roku w rodzinie emigrantów litewskich w Waszyngtonie. W Stanach Zjednoczonych spędził 29 lat. Ma za sobą studia w zakresie inżynierii informatycznej na uniwersytecie w Los Angeles i roczny kurs propedeutyki filozofii na Uniwersytecie Franciszkańskim w Steubenville (1989-90). Następnie kształcił się w Rzymie: w 1994 uzyskał bakalaureat z teologii, a w 2001 doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza - Angelicum.

W tymże 1994 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp Bačkisa i został inkardynowany do archidiecezji wileńskiej. W latach 1994-97 był i ponownie 2004-2010 był sekretarzem generalnym episkopatu swego kraju, pełniąc jednocześnie posługę przy katedrze stołecznej. W latach 2001-03 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Wilnie i wykłada tam prawo kanoniczne. Ponadto jest asystentem kościelnym Litewskiej Akcji Katolickiej, członkiem Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów archidiecezji wileńskiej, a także członkiem szeregu komitetów i komisji na szczeblu ogólnokrajowym. 19 czerwca 2010 roku Benedykt XVI mianował go litewskim biskupem polowym. Sakrę biskupią przyjął 4 września 2010 z rąk kard. Bačkisa.

Urodzony 1 lutego 1937 w Kownie kardynał Audrys Juozas Bačkis został mianowany przez bł. Jana Pawła II arcybiskupem metropolitą wileńskim 10 grudnia 1991 roku, a ingres do bazyliki archikatedralnej św. Stanisława Biskupa i św. Władysława odbył 3 marca 1992 roku.


Wcześniej przez szereg lat pracował w dyplomacji watykańskiej i w latach 1988-1991 był nuncjuszem w Holandii. Dzięki jego staraniom i osobistemu zaangażowaniu już w 1993 roku udało się powołać do życia Wileńskie Seminarium Duchowne.

Z inicjatywy abp Bačkisa w 1993 roku na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym powołano katedrę religii, która przygotowuje przede wszystkim katechetów do pracy w szkołach. 30 kwietnia 1997 roku Senat uczelni nadał arcybiskupowi tytuł doktora honoris causa. Od 1997 roku działa w Wilnie, również dzięki arcybiskupowi, Dom Rekolekcyjny. Przeprowadzane są tu rekolekcje dla grup księży, dzieci, studentów, uczniów. Rozwinięto pracę charytatywną. 21 lutego 2001 roku bł. Jan Paweł II włączył abp Bačkisa do Kolegium Kardynalskiego. Uczestniczył on w konklawe w 2005 i w 2013 roku.

Diecezja wileńska została ustanowiona 12 marca 1388 przez papieża Urbana VI. Do 1798 r. należała do metropolii gnieźnieńskiej, a od 1798 do 1925 do metropolię mohylewskiej. W 1925 w wyniku konkordatu podniesiona została do rangi archidiecezji. Po II wojnie światowej wschodnia część metropolii wileńskiej znalazła się na terenie ZSRR (Litewska SRR i Białoruska SRR). Administracja archidiecezji, wraz z seminarium została przeniesiona do Białegostoku. Na terenie Republiki Litewskiej odnowiono archidiecezję wileńską w 1991 r. Natomiast na terenie Białorusi z terenów archidiecezji wileńskiej utworzono diecezję grodzieńską. 5 czerwca 1991 roku z części pozostającej na terytorium Polski utworzono diecezję białostocką, podniesioną 25 marca 1992 roku do rangi archidiecezji.

Obecnie w 96 parafiach archidiecezji wileńskiej pracuje 124 kapłanów diecezjalnych i 45 zakonnych. Spośród 830 tys. mieszkańców do Kościoła katolickiego należy 547 tys. (ok. 65 proc.).

 

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook