Msza św. zakończyła Synod Biskupów

Mszą św. pod przewodnictwem Benedykta XVI odprawioną dzisiaj w Watykanie zakończyło się XIII Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, który od 7 bm. obradował na temat "Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej".

 

- Nowa ewangelizacja jest zadaniem całego Kościoła, aby na nowo rozpalić w jego członkach żar wiary - powiedział papież. Nawiązując do czytanego w tę niedzielę fragmentu Ewangelii św. Marka o przywróceniu wzroku Bartymeuszowi, papież zaznaczył, że wydarzenie to symbolizuje sytuację człowieka współczesnego, który często też potrzebuje uzdrowienia ze ślepoty na wiarę i na Boga.

 

W bazylice św. Piotra zebrało się kilka tysięcy osób, wśród nich większość z 262 ojców synodalnych, którzy koncelebrowali Mszę św. z papieżem.

 

Benedykt XVI nawiązując do uzdrowienia niewidomego Bartymeusza przypomniał, że był to ostatni cud, jakiego Jezus dokonał przed swoją męką i nie przypadkiem jest to uzdrowieniem ślepego, to znaczy osoby, której oczy utraciły światło.

Ojciec Święty wyjaśniał, że w przeżywanym z wiarą spotkaniu z Chrystusem Bartymeusz "odzyskuje utracone światło, a wraz z nim pełnię swej godności: wstaje na nogi i podejmuje pielgrzymkę, która od tej pory ma przewodnika - Jezusa - i drogę, tą samą, którą idzie Jezus". Podkreślił, że prawdziwym uczniem jest ten, kto idzie "drogą za Jezusem".

 

 

 

 


Papież przypomniał interpretację postaci Bartymeusza jaką dał św. Augustyn. Jego postać zachęca do pomyślenia, że są bogactwa niematerialne, cenne dla naszego życia, które możemy utracić. - W tej perspektywie Bartymeusz może być przedstawicielem tych, którzy mieszkają w regionach od dawna ewangelizowanych, gdzie światło wiary osłabło, gdzie ludzie oddalili się od Boga, już nie uważają, że jest On ważny w ich życiu: osoby, które utraciły więc wielkie bogactwo, utraciły wzniosłą godność - nie wynikającą z sytuacji ekonomicznej czy władzy doczesnej, lecz chrześcijańskiej - stracili pewne i stabilne ukierunkowanie życia i stali się, często nieświadomie, ludźmi żebrzącymi o sens swej egzystencji - mówił papież.

W tym kontekście Ojciec Święty zwrócił uwagę, że i dziś wiele osób potrzebuje nowej ewangelizacji, "czyli nowego spotkania z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, który może ponownie otworzyć ich oczy i wskazać im drogę". - W tych dniach stawaliśmy w obliczu pilnej potrzeby głoszenia na nowo Chrystusa tam, gdzie osłabło światło wiary, tam gdzie ogień Boży jest podobny do żaru, który wymaga rozniecenia, aby stał się żywym ogniem, dającym światło i ciepło dla całego domu - mówił papież. Podkreślił, że nowa ewangelizacja dotyczy całego Kościoła i odnosi się w pierwszym rzędzie do duszpasterstwa zwyczajnego.

Benedykt XVI wskazał na trzy wskazania duszpasterskie wypływające z Synodu. Pierwsze dotyczy sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli prowadzenia odpowiedniej katechezy, która ma towarzyszyć w przygotowaniu do chrztu, bierzmowania i Eucharystii i sakramentu pokuty. Podkreślił, że prawdziwymi protagonistami nowej ewangelizacji są święci, którzy mówią językiem zrozumiałym dla wszystkich poprzez przykład swego życia i pełnione dzieła miłosierdzia.

Jako drugie wskazanie Benedykt XVI przypomniał, że nowa ewangelizacja jest zasadniczo związana z misją ad gentes, której zadaniem jest głoszenie orędzia zbawienia ludziom, którzy dotychczas nie znają Jezusa Chrystusa. Papież przypomniał, że istnieje wiele środowisk w Afryce, Azji i Oceanii, których "mieszkańcy niecierpliwie oczekują, czasami nie będąc tego w pełni świadomi, pierwszego przepowiadania Ewangelii".

Zwrócił uwagę, że globalizacja spowodowała znaczące przemieszczenia ludności i podkreślił konieczność głoszenia wiary także w krajach już dawno temu zewangelizowanych. - Wszyscy ludzie mają prawo do poznania Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii; temu właśnie odpowiada obowiązek chrześcijan, wszystkich chrześcijan - kapłanów, zakonników i świeckich - by głosić Dobrą Nowinę - mówił papież.

Trzeci wskazówka duszpasterska dotyczy osób ochrzczonych, które nie żyją zgodnie z wymogami Chrztu św., a które żyją na wszystkich kontynentach, zwłaszcza w krajach najbardziej zlaicyzowanych. - Zwrócona jest na nie szczególna uwaga Kościoła, aby na nowo spotkały Jezusa Chrystusa, na nowo odkryły radość wiary i powróciły do praktyki religijnej we wspólnocie wiernych - powiedział Benedykt XVI.

Przypomniał, że oprócz tradycyjnych metod duszpasterskich Kościół usiłuje posługiwać się także nowymi metodami, dbając jednakże o nowy język, dostosowany do różnych kultur świata oraz nowe inicjatywy skierowane do osób, które się oddaliły lub poszukujących sensu życia, szczęścia, a ostatecznie Boga. Wymienił "Misje wielkich miast", "Dziedziniec pogan", "Misję kontynentalną".

Homilię Benedykt XVI zakończył słowami modlitwy św. Klemensa Aleksandryjskiego.

W Modlitwie Wiernych modlono się po włosku za Benedykta XVI i biskupów Kościoła powszechnego: "Niech łaska Pana umocni ich w apostolskim posługiwaniu a wzbogaceni kontemplacją, braterstwem i doświadczeniami w czasie obrad synodalnych niech prowadzą Kościół z nowym entuzjazmem"; 

 

 

Modlitwę po polsku za kapłanów i wszystkich posługujących Ewangelii odczytała Ewa Kusz, audytorka Synodu, była przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich: "Niech Pan swoją łaską skłoni ich serca, aby żyli ukryci z Chrystusem w Bogu, od którego pochodzi wszelkie dobro i skuteczność każdej posługi";


Po hiszpańsku modlono się za wszystkie diecezje świata: "Niech łaska Pana odnowi wiarę i miłość w parafiach, wspólnotach zakonnych, ruchach kościelnych i rodzinach, aby wszyscy ludzie mogli się zachwycać świętością ich życia";


Po szwedzku za ustawodawców i rządzących: "Niech łaska Pana wzbudzi ludzi zdolnych do służenia z odwagą w prawdzie, sprawiedliwości i pokoju, nie będą się kierować własnym interesem, nienawiścią oraz nie pójdą na żaden kompromis ze złem";


Po arabsku w intencji ludzkich potrzeb: "Niech Pan swoją łaską zainspiruje pokojowe projekty dla Syrii i Bliskiego Wschodu, niech udzieli pocieszenia ofiarom, nadziei uchodźcom, odwagi tym, którzy podążają drogą solidarności i dialogu";


Po czesku za zgromadzoną tutaj i obecnie rodzinę Bożą: "Niech Pan udzieli swojej łaski, otrzymanej i celebrowanej w świętym darze tajemnic oraz odnowi i wzmocni we wszystkich ochrzczonych przylgniecie do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła oraz przynosi owoce życia wiecznego".

Wśród koncelebransów byli ojcowie synodalni z Polski: kardynałowie Kazimierz Nycz i Stanisław Dziwisz, a także arcybiskupi Józef Michalik - przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i Stanisław Gądecki - wiceprzewodniczący KEP.

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (1)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

~AM 16:10:38 | 2012-10-28
Była na żywo transmisja w TV Trwam

Oceń odpowiedz

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?