"Nowa Podstawa Programowa Katechezy"

Wydawnictwo WAM

Od 1 września wchodzi w życie "Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce". Pociągnie to za sobą nie tylko wymianę podręczników, ale też zmiany w przygotowaniu do I komunii. Nie ulegnie natomiast zmianie ogólna zasada, według której zestaw podręczników dla danej diecezji ustala się na poziomie diecezji.

 

Zmiany te, jak podkreślają kościelni eksperci, podyktowane były nie tylko reformą polskiej oświaty, ale przede wszystkim potrzebami adresatów katechezy, czyli uczniów. W oparciu o nową podstawę programową, zatwierdzoną 8 marca 2010 r. przez Konferencję Episkopatu Polski, zostały opracowane nowe podręczniki do klas I-III szkoły podstawowej, które sukcesywnie będą wprowadzane już od roku szkolnego 2012/2013. Dzieci, które właśnie rozpoczynają naukę w klasie I, będą korzystały z nowych podręczników do religii uwzględniających już nową podstawę programową, choć zapewne w okresie przejściowym będą jeszcze współistnieć programy i podręczniki stare i nowe.

Jednak w związku z uchwaloną przez Parlament nowelizacją ustawy oświatowej, która zakłada przesunięcie obowiązku szkolnego 6-latków z roku 2012 na 2014, Komisja EP ds. Wychowania Katolickiego w porozumieniu z Radą Stałą KEP podjęła decyzję, aby zachować wcześniej praktykowany termin I Komunii św., do której dzieci przystępują w wieku 9 lat, a także zasadę, że dzieci uczęszczające do tego samego oddziału klasowego przyjmują I Komunię św. w tym samym roku niezależnie od wieku.


W praktyce będzie to wyglądało tak, że w szkołach, w których do klas I przyjęto jedynie dzieci siedmioletnie, będą się one uczyły z dotychczasowych podręczników aż do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich. Do Komunii św. przystąpią w klasie II. Katecheta może jednak w tych klasach używać podręczników zgodnych już z nową podstawą programową.

 

Katechizmy zgodne z "Nową Podstawą Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce"


Natomiast w klasach I złożonych wyłącznie z sześciolatków, które przystąpią do I Komunii św. w klasie III, od roku szkolnego 2012/13 wprowadzane będą do użytku nowe podręczniki.

Z kolei w klasach mieszanych, złożonych z sześcio- i siedmiolatków, zgodnie z decyzją Episkopatu obowiązuje zasada, że do I Komunii św. dzieci przystąpią w klasie II. Jednak po uwzględnieniu sytuacji religijno-moralnej rodzin, w poszczególnych diecezjach biskup może podjąć decyzję, że przystąpią do I Komunii św. w klasie III.

Ponadto od roku szkolnego 2012/2013 sukcesywnie będą wprowadzane do szkół bazujące na nowej podstawie programowej podręczniki dla klas IV-VI szkoły podstawowej, dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

"Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce" opisuje zadania nauczycieli religii oraz wymagania względem uczniów. Szczegółowo opisuje co uczeń powinien wiedzieć a także jakie umiejętności powinien opanować na danym etapie edukacyjnym. Novum jest to, że autorzy Podstawy określają treści przeznaczone do zapamiętania przez ucznia. Zamiast procedur osiągania celów (jak w poprzedniej Podstawie programowej) są "zalecane warunki i sposoby realizacji". Ponadto nowa Podstawa programowa religii jest skorelowana z edukacją szkolną.

Dokument ten składa się z sześciu rozdziałów odpowiadających sześciu etapom edukacyjnym. Edukacja przedszkolna nosi tytuł "Wprowadzenie w życie religijne", pierwszy etap edukacyjny czyli klasy I -III szkoły podstawowej to "Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii", klasy IV-VI szkoły podstawowej to: "Katecheza mistagogiczna".

Natomiast gimnazjum to etap edukacyjny zatytułowany: "Katecheza wyznania i rozumienia wiary". W szkołach ponadgimnazjalnych będzie to "Katecheza świadectwa wiary". Ostatni, szósty rozdział Podstawy poświęcony został katechezie specjalnej.

Każdy z rozdziałów zawiera charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na danym etapie edukacji, ponadto podstawę nauczania religii czyli treści na poszczególne etapy. Zaprezentowano także korelację nauczania religii z wychowaniem przedszkolnym i edukacją szkolną a także propozycje współpracy rodziny i parafii.

Zgodnie z Konkordatem zawartym między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską "w sprawach treści nauczania i wychowania religijnego nauczyciele religii podlegają przepisom i zarządzeniom kościelnym, a w innych sprawach przepisom państwowym".

 

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (2)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

~Marcin 21:06:48 | 2012-08-28
Wygląda to na artykuł sponsorowany, bo promuje podręczniki tylko WAMu, gdy tymczasem kilka wydawnictw wypuściło nowe podręczniki zgodne z podstawą programową.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Tadeusz 17:12:30 | 2012-08-28
Cha, cha, cha, a któż to się w KAI obudził? Panowie, spaliście twardo... sprawa jest sprzed ponad dwu lat! (sami się przyznajecie - uchwalenie 8 marca 2010!!! Czy przez ten czas był to "martwy" dokument?) Już rok temu obowiązywała nowa podstawa i były gotowe podręczniki, np. Wydawnictwa WAM. Ktoś tu nie bardzo zna się na rzeczy i miesza dwa pojęcia: "podstawa programowa" i "program nauczania". Wcale też nie musi wszędzie od 1 września być stosowany nowy program i nowe podręczniki, można to równie dobrze zrobić 1 września 2014 r. oj, ktoś tu coś nie doczytał, szkoda tylko że KAI nie czyta dokładnie WSZYSTKICH dokumentów w tym temacie. Polecam ponowną lekturę, bo przesunięcie komunii nie jest związane tylko z wiekiem, ale też z nowym rozkładem materiału. Pozdrawiam

Oceń odpowiedz

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook