"Priorytet to wychowanie do wiary"

Na konieczność budowania przez amerykański Kościół mentalności autentycznie katolickiej, przepowiadania przez jego instytucje edukacyjne Chrystusowej prawdy i pobudzanie coraz szerszego dialogu i współpracy w budowaniu społeczeństwa coraz głębiej zakorzenionego w autentycznym humanizmie zwrócił uwagę papież przyjmując kolejną grupę biskupów USA, odbywających wizytę "ad limina Apostolorum". Swoje przemówienie Ojciec Święty poświęcił sytuacji edukacji katolickiej w tym kraju.

 

Benedykt XVI zaznaczył, że w ostatnim okresie dokonano w Stanach Zjednoczonych znacznego postępu w dostosowaniu tekstów katechetycznych do Katechizmu Kościoła Katolickiego. Podkreślił wysiłek włożony w zachowanie wielkiej sieci szkół katolickich oraz zapewnienie, aby były one dostępne dla wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu materialnego. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że są one istotnym miejscem nowej ewangelizacji a także ważnym wkładem w życie całego społeczeństwa amerykańskiego. Jako takie zasługują na docenienie i wsparcie.

 

Mówiąc o katolickich uczelniach wyższych papież pokreślił, że muszą one zachować swoją katolicką tożsamość, a osoby wykładające dyscypliny teologiczne muszą posiadać misję kanoniczną. Jest to szczególnie konieczne w związku z zamętem, jaki powstaje w przypadku wyraźnej różnicy zdań między niektórymi przedstawicielami instytucji katolickich a biskupami. - Taki rozdźwięk szkodzi świadectwu Kościoła i, jak ukazało doświadczenie, łatwo może być wykorzystywany, aby zagrozić jego autorytetowi oraz wolności - stwierdził Benedykt XVI.

 

Ojciec Święty zaznaczył, że najważniejszym zadaniem stojącym dziś przed wspólnotą katolicką w USA jest wychowanie młodzieży w wierze. Podkreślił, że również i dziś wizja chrześcijańska, prezentowana w całej swej integralności i szerokości odpowiada idealizmowi młodych ludzi. Mają oni prawo, by spotkać wiarę w całym jej pięknie, bogactwie intelektualnym i radykalnych wymaganiach.

 

- Podstawowym zadaniem autentycznej edukacji na każdym poziomie jest nie tylko przekazywanie wiedzy, choć jest to istotne, lecz kształtowanie serc. Trzeba nieustannie równoważyć wymogi intelektualne przekazując skutecznie, atrakcyjnie i integralnie bogactwo wiary Kościoła z formowaniem młodych w miłości do Boga, praktykowaniem moralności chrześcijańskiej i życiem sakramentalnym, a także troską o modlitwę osobistą i liturgiczną - stwierdził papież.

 

Zachęcił katolickie instytucje edukacyjne do wspierania młodych w przyswajaniu sobie swej wiary, jako część ekscytującego poszukiwania intelektualnego, charakteryzującego studia wyższe. "W każdym aspekcie swej edukacji trzeba wspierać studentów, by wyrażali wizję zgody wiary i rozumu, zdolną do kierowania całożyciowym poszukiwaniem wiedzy i dobra moralnego" - powiedział Benedykt XVI. Podkreślił rolę osobistego świadectwa wykładowców i nauczycieli.

 

Papież zaznaczył, że z samej swej natury wiara domaga się nieustannego, całościowego nawrócenia do pełni prawdy objawionej w Chrystusie. Przypomniał, że chrześcijańskie zaangażowanie w naukę, która zrodziło w średniowieczu uniwersytety, było oparte na przekonaniu, że Bóg, jako źródło wszelkiej prawdy i dobroci, jest również źródłem namiętnej pasji poznawczej intelektu oraz woli tęskniącej za spełnieniem w miłości. - Tylko w tym świetle możemy docenić wybitny wkład edukacji katolickiej, angażującej się w 'diakonię prawdy' inspirowanej miłosierdziem intelektualnym, które wie, że prowadzenie innych do prawdy jest aktem miłości - stwierdził Ojciec Święty.

 

 

 

Jednocześnie podkreślił, że zadaniem instytucji edukacji katolickiej jest przekonanie i pragnienie przekonania innych, że żaden aspekt rzeczywistości nie jest obcy tajemnicy odkupienia i panowania Zmartwychwstałego Pana nad całym stworzeniem.

 

Benedykt XVI przypomniał, że podczas swej wizyty do USA w kwietniu 2008 r. wezwał tamtejszy Kościół do kształtowania mentalności, "kultury" intelektualnej, prawdziwie katolickiej. Zadanie to wymaga odnowienie apologetyki i podkreślenie szczególnych cech katolicyzmu. W ostateczności musi ono zmierzać do głoszenia wyzwalającej prawdy Chrystusa i pobudzania do szerszego dialogu i współpracy w budowaniu społeczeństwa coraz głębiej zakorzenionego w autentycznym humanizmie, inspirowanym Ewangelią i wiernym najwznioślejszym wartościom amerykańskiego dziedzictwa obywatelskiego i kulturowego. "W obecnej chwili dziejów waszego narodu, jest to wyzwanie i szansa oczekujące całą wspólnotę katolicką" - stwierdził papież. 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook