Święty Paweł wybiera się w podróż

arrupe
(fot. sxc.hu)

Celem proponowanej metody jest zapoznanie uczniów z nazwami miejsc, w których przebywał święty Paweł, głównie podczas swoich podróży apostolskich. Zajęcia realizowane w formie gry mogą posłużyć jako wprowadzenie uczniów do lekcji na temat historii życia świętego Pawła i jego podróży apostolskich.

 

Autor pomysłu: Wojciech Żmudziński SJ

Adresat: Uczniowie gimnazjalni lub licealni. Grupa nie mniejsza niż dwanaście i nie większa niż trzydzieści sześć osób.

Materiały do zajęć: W centralnym miejscu w sali lekcyjnej powinna znajdować się mapa podróży Świętego Pawła Apostoła. Nauczyciel powinien przygotować dla każdego ucznia kartkę formatu A-5 z nazwą miasta lub innego miejsca, w którym przebywał Paweł Apostoł, wraz z jego krótkim opisem i cytatem z Ewangelii (przykłady opisów podaję poniżej). Ponadto należy przygotować paski kartonu oraz zszywki potrzebne do wykonania z kartonu obręczy na głowy. Na obręczach wypisane będą nazwy miejscowości. Dla bezpieczeństwa uczniów nie używamy szpilek i agrafek.

 

Miejsca związane z działalnością świętego Pawła wraz z krótkimi opisami do umieszczenia na kartkach:

 

Antiochia Pizydyjska (Dz 13,14-50) - miasto w Azji Mniejszej odwiedzone przez Pawła podczas jego pierwszej podróży apostolskiej. Wraz z Barnabą wygłosił on w synagodze mowę adresowaną zarówno do Żydów jak i do pogan. Niezrozumiani dodali, że jeśli synowie narodu wybranego nie chcą przyjąć prawdy o Zbawieniu, zwrócą się z Dobrą Nowiną do pogan.

Antiochia Palestyńska (Dz 13,1-3) - baza wypadowa Pawła w jego podróżach apostolskich. Tu po raz pierwszy uczniowie Jezusa Chrystusa zostali nazwani chrześcijanami.

Ikonium (Dz 14,1-5) - Paweł i Barnaba nauczali w synagodze w Ikonium podczas pierwszej podróży apostolskiej Pawła. Wielu Żydów i pogan nawróciło się.

Listra (Dz 14,8-20) - w mieście tym zatrzymał się Paweł podczas swojej pierwszej i drugiej podróży apostolskiej. Na wieść o uzdrowieniach jakich Bóg za pośrednictwem Pawła i Barnaby dokonywał, ludność okrzyknęła ich bogami.

Attalia (Dz 14,25) - port nad Morzem Śródziemnym odwiedzony przez Pawła podczas jego pierwszej podróży apostolskiej.

Efez (Dz 19) - miasto portowe, w którym znajdowała się świątynia Artemidy. Paweł spędził w nim około trzech lat. Został wyrzucony z miasta przez podburzony tłum.

Korynt (Dz 18) - ważne, greckie centrum handlowe, miasto w którym przez długi czas Paweł głosił Ewangelię. Napisał do mieszkańców tego miasta dwa listy.  

Tesaloniki (Dz 17,1-9) - Paweł głosił w tym mieście Ewangelię przez trzy tygodnie podczas swojej drugiej podróży i wystosował do założonej tam wspólnoty chrześcijan jeden ze swoich listów.

Tars (Dz 9,30; 22,3) - miejsce urodzin Pawła, odwiedzone przez niego pod koniec trzeciej podróży apostolskiej.

Troada (Dz 16,8-11; 20,7-12) - miasto portowe założone przez Aleksandra Wielkiego. Paweł miał tu wizję, dzięki której zdecydował się na podróż do Macedonii. Przywrócił tam także do życia umarłego.

Berea (Dz 17,10-15) - miasto w Macedonii odwiedzone przez Pawła podczas drugiej podróży apostolskiej. Nauczając w synagodze Paweł nawrócił wielu Żydów.

Filippi (Dz 16,12-40) - kolonia rzymska w Macedonii, odwiedzona przez Pawła podczas jego drugiej i trzeciej podróży. Wraz z Sylasem zamieszkał w domu nawróconej Lidii dopóki nie zostali aresztowani. Więzieni przez tamtejsze władze, zostali uwolnieni, gdy dowiedziano się, że są rzymskimi obywatelami. Do chrześcijan z Filippi napisał Paweł list do Filipian. 

Cezarea (21,8-14) - Paweł odwiedził to wielkie miasto portowe dwukrotnie. Apostołowie głosili tu Ewangelię jeszcze przed przyjazdem Pawła. To w tym mieście, miało miejsce nawrócenie Korneliusza (Dz 10,1-24).

Damaszek (Dz 9,1-25; 22,6-16) - w pobliżu Damaszku Paweł doświadczył nawrócenia.

 

W zależności od liczby uczniów w klasie należałoby jeszcze krótko opisać następujące miejscowości:  Jerozolima (Dz 21,17nn), Milet (Dz 20,15.17), Patara (Dz 21,1), Tyr (Dz 21,3.7), wyspa Rodos (Dz 21,1), Malta (Dz 28,1-10), Salamina (Dz 13,5), Patos (13,6-12), Sydon (Dz 27,3), Syrakuzy (Dz 28,12), Rzym (Dz 28,16-31), Kenchry (Dz 18,18) - port nad zatoką sarońską, Amfipolis (Dz 17,1), Hiszpania (Rz 15,24), Seleucja (Dz 13,4), Derbe (Dz 14,6.20; 16,1), Perge (Dz 13,13-14; 14,25), Neapolis (Dz 16,11-12), Ateny (Dz 17,15-34), Apollonia (Dz 17,1) lub jeszcze kilka innych.

 

Przebieg zajęć: Każdy z uczniów otrzymuje kartkę z krótką charakterystyką miasta lub innego miejsca, w jakim przebywał święty Paweł. Po zapoznaniu się z tekstem, uczniowie przygotowują z kartonu obręcz na głowę z nazwą miejscowości, formują z krzeseł krąg i siadają twarzą do wewnątrz kręgu. Nauczyciel prosi ochotnika o wejście do kręgu i tłumaczy zasady zabawy.

 

W kręgu brakuje krzesła dla jednego uczestnika. Stoi on w środku i przyglądając się uczestnikom z wypisanymi na opaskach nazwami miejscowości wypowiada zdanie: "Święty Paweł wybiera się w podróż z Antiochii do Ikonium". W tym momencie uczestnicy mający na opaskach nazwy tych miejscowości zamieniają się miejscami. Jeśli uczestnikowi stojącemu w środku kręgu uda się zająć miejsce jednego z zamieniających się miejscami, to ten, kto zostanie bez miejsca kontynuuje zabawę. Najpierw odszukuje na mapie obie miejscowości (Antiochię i Ikonium), prosi o odczytanie ich opisów a następnie wypowiada zdanie "Święty Paweł wybiera się w podróż z Listry do Derbe". Uczestnicy z napisami Listra i Derbe zmieniają się miejscami, a stojący w środku stara się ich wyprzedzić i zająć jedno z ich miejsc. Gra toczy się dalej bardzo podobnie. Nie zapominajmy jednak, aby po każdej rundzie, pozostający w środku, odszukał na mapie wywołane miasta i poprosił o przeczytanie ich opisów. Jeśli stojący w kręgu chce, aby wszyscy zmienili się miejscami, wypowiada zdanie: "Święty Paweł wybiera się w podróż dookoła świata".

 

Uczestnicy będą się dobrze bawili a jednocześnie zakodują sobie w pamięci nazwy miejscowości odwiedzanych przez świętego Pawła. Pozwoli to nam przeprowadzić kolejną lekcję o świętym Pawle bez konieczności wypisywania na tablicy nowych nazw. Wzrokowcy zapamiętają wskazywane przez uczestników miejsca na mapie, a słuchowcy będą pamiętali krótkie opisy miast. Należy się także spodziewać, że uczestnicy, którzy lepiej przyswajają wiedzę motorycznie, zakodują nowe nazwy miejscowości dzięki zaangażowaniu w grę i będą je kojarzyli z życiem świętego Pawła. 

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

5

Liczba głosów:

4

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook