Chrzest Jezusa w trzech obrazach

arrupe
(fot. Davezelenka/Wikipedia Commons)

Jezus przychodzi nad Jordan, by prosić Jana o chrzest. Oczekiwany przez Chrzciciela sędzia sprawiedliwy, który miał chrzcić Duchem Świętym i ogniem prezentuje się jako uniżony sługa i nalega, by Jan zanurzył Go w wodzie tak, jak wszystkich. Jan jest zdziwiony, że Bóg nie przysłał Mesjasza jako sędziego wzbudzającego w ludziach lęk lecz jako pokornego sługę.

 

Proponujemy nauczycielom i rodzicom przestudiowanie wspólnie z dziećmi wydarzenia chrztu Pana Jezusa posługując się trzema obrazami oraz tekstem z Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 3,4-17).

 

Adresat: uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych.

Materiały: obrazy rzucone na ekran (rzutnik multimedialny), ściągnięte z wikipedii.

 

 

Chrzest wyraża, objawia i zapowiada

 

1/ Jezus w tłumie. Opisany chrzest jest wyrazem solidarności Jezusa z tymi, do których przyszedł. Tak jak każdy Żyd Jezus przestrzega Prawa i jak każdy grzesznik, mimo że nim nie jest, poddaje się obrzędom składania ofiar za grzechy oraz jak wielu pokutujących Żydów przychodzi nad Jordan i daje się obmyć w jego wodach przez Jana Chrzciciela.

 

Obraz: James Tissot (wikipedia/commons) - pobierz

 

Cytat: "Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. (...) Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił" (Mt 3,4-6.13-15).

 

 

2/ Otwarte niebiosa. Chrzest objawia Jezusa jako Syna Bożego i Jego misję wypełnienia planu Ojca, otwarcia przed człowiekiem nieba. Opis chrztu przywołuje postać Mojżesza, który otworzył przed narodem wybranym wody Morza Czerwonego. Otwarte niebo po chrzcie Jezusa objawia Zbawiciela, który przychodzi, by wyzwolić człowieka oraz otworzyć mu drogę do Ojca.

 

Obraz: Luciano Borzone (wikipedia/commons) - pobierz

 

Cytat: "A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie»" (Mt 3,16-17).

 

 

3/ Unosił się nad Nim niczym gołębica. Chrzest jest zapowiedzią obietnicy Ducha Świętego, który przywróci światu harmonię jaka panowała w pierwszych dniach stworzenia, gdy Duch Święty unosił się nad wodami. Ten sam Duch Święty powróci w Dniu Pięćdziesiątnicy, by kierować Królestwem Bożym na ziemi. Po chrzcie w Jordanie unosił się nad Jezusem jakby gołębica. Dzisiaj czuwa nad Jego Kościołem.

 

Obraz: Davezelenka (wikipedia/commons) - pobierz

 

Cytat: "Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym" (Dz 2,1-4a).

 

 

Przy każdym z obrazów, uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wymieniają i zapisują:

1/ W czym wyraża się solidarność Boga z człowiekiem (Jezus w tłumie).

np.: stał się jednym z nas - podlegał prawom natury i prawu ludzkiemu - cierpiał - płakał po śmierci Łazarza - pracował - bywał głodny…

 

2/ Jak zmieniła się relacja człowieka z Bogiem dzięki misji Chrystusa (otwarte niebiosa).

np.: człowiek ma bezpośredni dostęp do Boga - może nazywać Go Ojcem - nie jest Jego niewolnikiem lecz przyjacielem - ma nadzieję na życie wieczne…

 

3/ Jaka jest dzisiaj rola Ducha Świętego w Kościele (unosił się nad Nim niczym gołębica).

np.: czyni nas przez chrzest dziećmi Bożymi - obdarowuje darami - naucza - pociesza - oręduje za nami…

 

Spotkanie z uczniami podsumowujemy stwierdzeniem, że dzisiaj w sakramencie chrztu człowiek upodabnia się do Chrystusa i staje się dzieckiem Boga. Otwiera się przed nim niebo i czeka szczęśliwa wieczność. Każdego ochrzczonego dotyczą więc słowa wypowiedziane przez Boga: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".

 

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

4.55

Liczba głosów:

11

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook