Adwent to znaczy "czuwać" - rozważanie

Wiedzieć w każdym momencie życia, że jestem na dobrej ścieżce. Oto, co znaczy być gotowym na przyjście Pana, co znaczy czuwać. Wtedy sąd po śmierci nie będzie strasznym trybunałem ale odebraniem nagrody z rąk Króla.

  
 

Kryteria osądzenia człowieka

 
Mówiąc o sądzie ostatecznym, potrzeba zapytać o kryteria, na podstawie których będziemy sądzeni. Nie są one tajne, znamy je z Ewangelii. To przede wszystkim Dekalog - 10 przykazań Bożych.
 
W oparciu o ewangeliczny opis Sądu Ostatecz­nego (Mt 25, 31-46) św. Jan od Krzyża zauważa: "Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości". A zatem uczynki miłosierne będą się liczyć. Pan Jezus mówi, że wynagrodzi tych, którzy wsparli Go, gdy był głodny, spragniony nagi, w więzieniu (por. Mt 25, 34-36).
 
Inne jeszcze zasady Pan Jezus wyakcentował w Kazaniu na Górze, które jest nazywane nowym Dekalogiem czy Kodeksem Moralności Chrześ­cijańskiej: ubodzy duchem, cisi, czystego serca, pokój czyniący (por. Mt 5, 1-11).
 
 

Świadomość nieprawości i zmarnowanego życia

 
Nigdy nie można poddawać się rozpaczy w obliczu zbliżającego się sądu Bożego. Jezus na swoim obrazie miłosierdzia polecił umieścić sło­wa: Jezu, ufam Tobie! Przypadek Dobrego Łotra, który w godzinie śmierci usłyszał od Chrystusa: "Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju" (Łk 23, 43), może napełniać nadzieją na zbawienie tych, którzy świadomi swych nieprawości, zwrócą się do Boga, by przyjął ich do swego królestwa. Chrystus przyszedł bowiem zbawiać przede wszystkim grzeszników, odnajdywać i brać na swe ramiona tych, którzy się pogubili.

 

"Bądźcie gotowi!"
 
Na kilka dni przed męczeńską śmiercią ks. Jerzy Popiełuszko wyznał w wywiadzie udzielonym brytyjskiemu korespondentowi to, co następuje: "Uważam, że to, co robię jest słuszne i jestem gotowy na wszystko".
 
Powstaje pytanie, jak wygląda sprawa z naszą gotowością do śmierci? Jesteśmy żywo zaniepokojeni, gdy słyszymy, że kogoś z naszych znajomych zaskoczyła nagła i niespodziewana śmierć: "czy też był on w tej chwili gotowy na sąd?" - pytamy się. Wzgląd na pośmiertny rachunek również budzi w nas politowanie nad zaślepieniem tych, co tylko w periodycznych odstępach czasu czyszczą swoją duszę z grzechów, a poza tym żyją tak, jak gdyby nie mieli nigdy umierać i mało dbają o zachowanie w sobie życia nadprzyrodzonego, czyli łaski uświęcającej. Wielu z nich idzie na Sąd Boży w chwili, gdy się tego najmniej spodziewają i gdy najmniej są do niego przygotowani.
 
Toteż Chrystus Pan raz po raz z naciskiem przestrze­ga: "Bądźcie gotowi, bo o godzinie, o której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie" (Łk 12, 40; Mt 24, 44).
 
Zauważmy tu dobrze: Chrystus nie mówi "Go­tujcie się" lecz "Bądźcie gotowi!" wyjaśniając: "Czuwajcie więc, bo nie wiecie kiedy Pan domu przyjdzie, z wieczora czy o północy, czy kiedy kur zapieje, czy o poranku, aby z nagła przyszedłszy, nie znalazł was śpiących" (Mk 13, 35-37). W sprawach doczesnych jesteśmy czynni aż do granic zawału serca, natomiast sprawę tak rze­komo daleką, jak nadejście Syna Człowieczego, tę sprawę wyłączamy ze swojej świadomości, na tę sprawę "zasypiamy".
 
Tu warto może przypomnieć jak nasi przodko­wie praktykowali przygotowanie na przyjście Pana. Miał bowiem miejsce piękny obrzęd adwentowy. Zapoczątkował go prawdopodobnie w Pozna­niu Przemysław Pobożny, a przyjął do Krakowa król Bolesław Wstydliwy. Uważał on bowiem, że trzeba się stawić na sąd Boski z wiarą świecącą dobrymi uczynkami. Wraz z siedmioma stanami król i prymas gotowość swoją na sąd Pański oświadczali w następujący sposób: przystępował do ołtarza najpierw król i na najwyższym lichtarzu siedmioramiennego świecznika stawiał zapaloną świecę, mówiąc: "Gotowy jestem na sądBoski". Drugą w imieniu duchowieństwa - na lichtarzu pobocznym - stawiał biskup, mówiąc: Paratus Sum ad Adventum Domini ("Gotów jestem na przyjście Pana"). Trzecią świecę stawiał senator, czwartą ziemianin, piątą rycerz, szóstą mieszczanin, siódmą oracz. I kolejno wypowiadali swoją gotowość na sądBoski.
 
Świadomi co nas czeka zaraz po śmierci weźmy sobie do serca słowa Boże zawarte w Piśmie Świętym: "Sąd bez miłosierdzia temu, który miłosierdzia nie czynił" (Jk 2, 13). "Nie sądźcie przed czasem, aż Pan przyjdzie, który oświeci rzeczy ukryte" (1 Kor 4, 5).
 
"Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie a będzie wam odpuszczone; dawajcie a będziecie wam dane" (Łk 6, 37-38; Rz 14, 13). "Bo jaką miarą mierzyć będziecie, taką wam odmierzą" (Mt 7, 1-2).
 
 
Więcej o sprawach ostatecznych w książce o. St. Mrozka SJ, Ostateczny los człowieka
 
Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

4.78

Liczba głosów:

18

 

 

Komentarze użytkowników (4)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

~t. 10:05:18 | 2011-11-29
a może tak jest, że człowiek całe życie przygotowuje się na to, żeby w momencie przyjścia Pana- nie zapomniał o Jego Miłosierdziu, lub w nie nie zwątpił.../bo jaką miarą mierzyć będziecie, taką wam odmierzą/ Mt 7, 1-12

Oceń 1 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Mattijjah 14:45:27 | 2010-11-29
 Adwent odznacza przybywać, nie oczekiwać. 

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~r.kożuchowski 17:11:16 | 2009-12-19
Tak właśnie Kościół Katolicki do tego podchodzi. Ale Bóg nadal rozmawia i szuka nam dróg zbawienia na miarę naszych czasów i przez czasy, gdyż jest ponad czasem. Mistyczne wizje uznawane przez Kościól są super bardzo ważne. A cytat z Pisma Świętego jest nie o braku "rozmów bezpośrednich z Bogiem," a o twórcach przeróżnych "religii."

Oceń 1 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

ewaspace 12:08:45 | 2009-12-19
Sprawy objawień i przepowiedni należy traktować w wielkim dystansem.
Napisane jest bowiem w PŚW że przyjdze wielu fałszywych proroków i zwiodą rzesze.
Człowiek ma tendencje do pogoni za sensacją. Objawienia i proroctwa są pewnego rodzaju sensacją. Ale musimy pamietać, ze nawet te wiarygodne nie stanowią kultu czci!!!!!!! Tylko Bóg jest "obiektem" kultu, czci i chwały poprzez Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Nie zapominajmy o tym .

Oceń 1 odpowiedz

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook