Post, który oddziela cię od innych nie jest Bożym sposobem na życie

(fot. Michał Lewandowski)

Nie chodzi więc o to, by dziś, na fejsie powiesić obrazek, na którym obwieścimy całemu światu, że teraz jest post, a nawet wielki post, i nas nie będzie przez czterdzieści dni. Nie idzie też o to, by całemu domowi swemu powiedzieć, że nie piję alkoholu i nie jem cukierków, mięsa, czy co tam uważamy za ważne.

 

Jedno z pierwszych słów na początek tej przygody mówi o rozdartym sercu. Joel nie znał jeszcze Serca Jezusa. Rozdartego Serca, my je już znamy. Rozdarte Serce Jezusa jest obrazem Jego miłości, która nie jest deklaracją, ale działaniem. Pozwolił sobie je przebić, byśmy pod nim stanęli i pozwolili oblać się Jego krwią. A wiec pierwsza przychodzi do nas miłość. Post to miłość, rozdzieranie serca, by inni mogli przy nas poczuć się dobrze, obmyci, zaopiekowani.

 

Później przychodzi do nas słowo pojednanie. Jesteśmy jak rozdarta kartka. Rozdarci ze sobą - ciągle coś nam, w nas nie gra. Rozdarci z innymi - nasze relacje szwankują, rozpadają się, albo czujemy, że nie kochamy tak, jakbyśmy chcieli. W końcu jesteśmy rozdarci z Nim, z Miłością. Nie dlatego, ze On się obraża, a my jesteśmy źli czy niegodni. Nie po to nas stworzył, byśmy się upokarzali swoją niegodnością. Po prostu brak miłości sprawia, że nie widzimy Go dobrze. A kiedy nie widzimy dobrze - stajemy się bogami. Pojednać się z Bogiem, to sklecić siebie do kupy, pozwolić sobie na miłość do siebie, drugiego i Boga.

 

Nie, nie chodzi o to, że musisz iść do spowiedzi. Nie chodzi o to, że musisz dziś posypać głowę popiołem. Nic nie musisz. Możesz pozwolić na to, by Pan w ukryciu przed ludźmi posklejał ci serce. Do ludzi się uśmiechnij, bo post, który oddziela cię od innych nie jest Bożym sposobem na życie.

 

Jeśli nie chcesz pojednać się ze sobą, drugim i Bogiem, lepiej nie posypuj głowy popiołem, zjedz szynkę, napij się wódki i żyj bez lęku. On i tak cię kocha. Jednak spotkać Jego Miłość i jej doświadczyć jest o wiele lepsze niż wiedzieć…

 

Tekst ukazał się na stronie Grzegorza Kramera SJ >>

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

2.5

Liczba głosów:

24

 

 

Komentarze użytkowników (9)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

asdf12 10:41:32 | 2019-03-07
Grzegorz Kramer SJ

‘’Post to miłość, rozdzieranie serca, by inni mogli przy nas poczuć się dobrze, obmyci, zaopiekowani.’’

Już nie chcę wyjaśniać księdzu co to jest ‘’MIŁOŚĆ’’
Napiszę tylko, że ‘’MIŁOŚC ‘’ TO OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO  (czyt. GAL 5)

Natomiast co do samego  ‘’postu’’ to:

Jest wiele wypowiedzi na Deonie dotyczących Wielkiego Postu, ale żadna ta wypowiedź nie jest odpowiedzią na pytanie czym jest post i jak go czynić.
Jedni twierdzą aby nie jeść mięsa a w miejsce to najeść się rybą nawet do syta. Inni jeszcze pokazują jak sprytnie najeść się w okresie postu nawet czekoladą. Są i tacy co proponują pić piwo w miejsce jedzenia uzasadniając to praktyką jakiegoś zakonu, który pijał piwo ale według własnej receptury jak to skrzętnie zaznaczał propagator w swoich komentarzach.

Gdzie więc szukać odpowiedzi czym jest post i jak go stosować?
Odpowiedź znajduje się w NT.
Myślę, że każdy z Was słyszał o tym jak to faryzeusze zarzucili Panu Jezusowi, że Jego uczniowie nie poszczą.  Przytoczę ten urywek bo będzie on stanowił także odpowiedź na postawione pytania.

‘’ 14 Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?» 15 Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.’’

Oceń 64 39 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

asdf12 10:39:43 | 2019-03-07
Zdanie ‘’ : «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.’’
’’
Wydawałoby się, że jest proste do zrozumienia.  Nic podobnego . Nikt nie zrozumie tych słów przed zrozumieniem treści wypowiedzi ap Pawła do Galatów 5.


Napięcie między "duchem" a "ciałem"4

16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. 18 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.
19 5 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa6.
24 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. 25 Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. 26 Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc.

Oceń 43 29 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

asdf12 10:39:09 | 2019-03-07
Dopóki nie zrozumiecie tych słów wiele rzeczy z NT pozostanie dla Was niezrozumiałych.

Człowiek ma  WOLNY ŚWIADOMY  WYBÓR MIEDZY DWOMA MOCAMI. Pierwsza moc to moc tego ( władca i stwórca tego świata) , który tchnął swojego ducha w ciało ludzkie – ap Paweł nazywa tę moc POŻĄDANIEM CIAŁA a druga MOC TO  TO MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA --DUCH ŚW
Człowiek może wybrać tylko z tych dwóch mocy.  Żadnego innego wyboru człowiek nie posiada. Człowiek jest jak plik ( program) który bez tych mocy nie funkcjonuje ( żyje) . ,Człowiek aby żył musi znajdować się ( być zanurzony ) w MOCY ( źródło życia ) .
Człowiek od samego początku do dnia dzisiejszego wydaje z siebie nie swoje owoce LECZ OWOCE MOCY, KTÓRE NA NIEGO DZIAŁAJĄ.
Człowiek jest TYLKO WYKONAWCĄ MOCY , tak jak zdalnie sterowany mały samochodzik, który skręca , zatrzymuje cię POD WPŁYWEM MOCY TEGO CO NIM STERUJE. To , że samochodzik się zatrzymał , skręcił w lewo lub prawo nie jest jego dziełem. Jest dziełem tego co nim steruje.
Dlatego ap Paweł zdarł sobie gardło tłumacząc to ludziom . Ap Paweł w Gal 5 wyraźnie to wszystko wytłumaczył.
Człowiek  dzięki MIŁOSIERDZIU OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA  otrzymał WOLNY WYBÓR WŁAŚNIE MIEDZY MOCĄ SZATANA – POŻĄDLIWOŚĆ CIAŁA  A MOCA OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA – DUCHEM ŚW PRAWDA.
Człowiek, który przyjmie tę MOC ma możliwość wyboru. Przykładowo –  na samochodzik działa moc  diabła trzymającego radio  , która nakazuje mu skręcić w lewo , w tym samym momencie na samochodzik działa DRUGA MOC od np. małego aniołka , która samochodzikowi nakazuje skręcić w PRAWO
I WŁAŚNIE W TEDY TEN SAMOCHODZIK MA WOLNY SWÓJ WYBÓR MOŻE SKRĘCIĆ W LEWO LUB W PRAWO.

Oceń 45 32 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

asdf12 10:38:41 | 2019-03-07
Przejdźmy do człowieka. Na człowieka działa moc – pożądliwości ciała ( moc tego co tchnął swojego ducha w ciało ludzkie ) , która nakazuje mu na przykład  zabić człowieka , w tym samym momencie na człowieka działa MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA , która ZAKAZUJE MU ZABIJAĆ ( nie zabijaj, zostaw go itp.)
WTEDY CZŁOWIEK MA WOLNY WYBÓR. MOŻE ZABIĆ LUB NIE.
Rozumiecie!
Ap Paweł w Gal 5 wyraźnie napisał , że WSZYSTKO CO Z MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA JEST OWOCEM DUCHA ŚWIĘTEGO.  NIE CZŁOWIEKA
To samo dotyczy owoców pożądania ciała . Nie człowiek jest twórcą lecz ten który nim steruje – władca tego świata. Człowiek jeśli wybierze treść z Mocy szatana przeklętego jest TYLKO WYKONAWCĄ
Dlatego jest to tak bardzo ważne żeby człowiek to rozumiał. Wtedy zrozumie że na podstawie dobrych uczynków nie można być zbawionym, bo te uczynki nie od człowieka pochodzą. Są owocem Ducha Świętego  i POKAZUJĄ, ŻE TAKI CZŁOWIEK JEST W  MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.           DLATEGO WIARA W PANA JEZUSA CHRYSTUSA JEST MARTWA JEŚLI NIE PŁYNĄ Z  CZŁOWIEKA OWOCE DUCHA ŚW- MOCY OJCA ZBAWICIELA.
Macie wyraźnie napisane dobre uczynki rodzą się z MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA a złe uczynki rodzą się z MOCY CIAŁA.

Zapamiętajcie proszę , że nie Ty jesteś twórcą czegokolwiek . LECZ MOC KTÓRA PRZEZ CIEBIE DZIAŁA . MOC, którą TY WYBIERASZ          
ALE TY I TYLKO TY MOŻESZ WYBRAĆ , ŻE  WYDASZ Z SIEBIE OWOCE MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA ALBO WYDASZ UCZYNKI WŁADCY TEGO ŚWIATA
Pan Jezus Chrystus  wyraźnie podkreśla, że człowiek bez MOCY NIC NIE MOŻE :

Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie,  ( w MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA)  tak samo i Wy,  ‘’jeżeli we Mnie trwać nie będziecie’’ W MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA

Oceń 42 34 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

asdf12 10:38:03 | 2019-03-07
Czy  teraz rozumiecie słowa Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział :

‘’Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina,’’

DLATEGO ŻE MASZ WOLNY WYBÓR CZŁOWIEKU I MOŻESZ DOPUŚCIĆ DO OWOCOWANIA W SOBIE DUCHA ŚWIĘTEGO  - MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.

  Sam bez tej MOCY nie jesteś w stanie nawet modlić się czy czynić jakiekolwiek dobro.
To samo dotyczy złej mocy—jesteś tylko narzędziem w np. zabijaniu czy czynieniu cokolwiek złego.

Mam nadzieję, że teraz rozumiecie słowa ap Pawła. Zatem przejdźmy do postu.

Im bardziej będziecie świadomie ograniczać działanie na Was mocy pożądliwości  ciała  TYM MOCNIEJ BĘDZIECIE WRASTAĆ W MOC DUCHA ŚWIĘTEGO, A im bardziej będziecie zagłębieni w tej MOCY  to przez to będziecie bliżej Pana JEZUSA

A więc post dla ciała ( świadome uniemożliwienie działania pożądliwości ciała) sprawia bliższe spotkanie z Bogiem im większe ograniczenie dla ciała tym większe i bliższe rozmowy z Bogiem. Zatem jak widzicie post dla ciała to nie tylko brak jedzenia mięsa Lecz WSZYSTKIEGO CO CIAŁO POTRZEBUJE.  Tj. brak jedzenia i maksymalne wyciszenie ( brak telewizora drugiej osoby itd. Zastępowanie wieprzowiny rybą telewizora z przekupną sąsiadką , kolacji PIWEM  i inne nie ma nic wspólnego z postem o którym mówi NT

Oceń 37 28 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

asdf12 10:37:29 | 2019-03-07
Powracając do słów Pana Jezusa Chrystusa powiedzianych faryzeuszom o poście , czy teraz rozumiecie co znaczyły?

Człowiek w tym świecie aby mógł znaleźć się blisko Boga dosłownie musi pościć aby uniemożliwić zagłuszanie człowieka przez POŻADLIWOŚĆ CIAŁA. To jedyny ale konieczny warunek aby człowiek znalazł się bliżej DUCHA.
Apostołowie nie musieli pościć BO MIELI BOGA NA WYCIĄGNIĘCIE REKI. MOGLI GO DOTYKAĆ I ROZMAWIAĆ OSOBIŚCIE BO PAN JEZUS CHRYSTUS BYŁ W PODOBNYM CIELE JAK ONI.
Natomiast po odejściu Pana Jezusa Chrystusa do Ojca muszą pościć aby się duchowo do Niego zbliżyć. Dlatego Zbawca powiedział faryzeuszom ‘’ kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.’’ Oczywiście dotyczy to każdego człowieka.

Post musi wypływać z chęci duszy ( dobrowolnie) a nie z nakazu. Tak jak pisałem post to maksymalne ograniczenie pożądliwości ciała. I maksymalne wyciszenie się  Wtedy otwiera się ścieżka duchowa- łączność z BOGIEM. Należy także wziąć pod rozwagę długość postu, jako że każdy człowiek ma różne predyspozycje fizyczne i nie należy się zagłodzić na śmierć
Post to rozumne działanie. uzyskania bliskości z Bogiem

Oceń 45 32 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Tadeusz_25 10:15:12 | 2019-03-07
"Post to miłość, rozdzieranie serca, by inni mogli przy nas poczuć się dobrze, obmyci, zaopiekowani. (...) Jeśli nie chcesz pojednać się ze sobą, drugim i Bogiem, lepiej nie posypuj głowy popiołem, zjedz szynkę, napij się wódki i żyj bez lęku." Jeśli jest ksiądz konsekwentny, no to proszę nalać sobie kielicha, bo jeszcze na tyuch stronach nie widziałem przeprosin za oszczerstwa, które ksiądz napisał tu publicznie. Może przegapiłem, to proszę podać link. A póki co jest ksiądz zupełnie niewiarygodny. Pozdrawiam i modlę się za księdza.

Oceń 27 7 odpowiedz

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook