Dlaczego niedziela to pierwszy dzień tygodnia?

WAM
(fot. Josh Applegate on Unsplash)

W trakcie Modlitwy Eucharystycznej kapłan modli się słowami: "Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na Apostołów Ducha Świętego.", ale przecież chyba każdy powie, że tydzień rozpoczyna się od poniedziałku.

 

Ta niejasność stała się tematem homilii papieża Benedykt XVI w trakcie Mszy Świętej Wigilii Paschalnej 23 kwietnia 2011 roku. Mówił wtedy:

 

"W Paschę i od paschalnego doświadczenia chrześcijan powinniśmy jednak teraz uczynić jeszcze dalszy krok. Sobota jest siódmym dniem tygodnia. Po sześciu dniach, w których człowiek uczestniczy w pewnym sensie w stwórczym dziele Boga, sobota jest dniem odpoczynku. Ale w rodzą­cym się Kościele wydarzyło się coś niesłychanego: miejsce szabatu, dnia siódmego, zajmuje dzień pierwszy. Jako dzień zgromadzenia liturgicznego jest to dzień spotkania z Bogiem za pośrednic­twem Jezusa Chrystusa, który w pierwszym dniu, w niedzielę, spotkał swoich jako Zmartwychwsta­ły, po tym, jak oni zastali pusty grób. Porządek tygodnia jest teraz odwrócony. Nie jest on już ukierunkowany na siódmy dzień, aby w nim uczestniczyć w odpoczynku Boga. Rozpoczyna się on pierwszym dniem - jako dniem spotkania ze Zmartwychwstałym. Do tego spotkania docho­dzi wciąż na nowo podczas Eucharystii, kiedy to Pan wchodzi znów pomiędzy swoich i daje się im, pozwala im - by tak powiedzieć - się dotykać, siada z nimi do stołu. Ta zmiana jest czymś nad­zwyczajnym, jeżeli wziąć pod uwagę, że szabat, siódmy dzień, jako dzień spotkania z Bogiem, jest głęboko zakorzeniony w Starym Testamen­cie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak bardzo zmierzanie od pracy ku dniowi wypoczynku od­powiada także naturalnej logice, dramatyzm tego przełomu staje się jeszcze bardziej oczywisty. Ten rewolucyjny proces, do którego doszło zaraz na początku rozwoju Kościoła, daje się wytłumaczyć tylko przez fakt, że w tym dniu wydarzyło się coś niesłychanego.

 

Pierwszy dzień tygodnia był trze­cim dniem po śmierci Jezusa. Był dniem, w któ­rym On ukazał się swoim jako Zmartwychwstały. W tym spotkaniu było w istocie coś wstrząsają­cego. Świat się zmienił. Ten, który umarł, żył ży­ciem, któremu nie zagrażała już żadna śmierć. Został zapoczątkowany nowy rodzaj życia, nowy wymiar stworzenia. Pierwszy dzień, zgodnie z opowiadaniem Księgi Rodzaju, jest dniem, w którym rozpoczyna się stwarzanie. Teraz stał się on w nowy sposób dniem stworzenia, stał się dniem nowego stworzenia. Świętujemy pierwszy dzień. W ten sposób czcimy Boga Stwórcę i Jego stworzenie. Tak, wierzę w Boga, Stwórcę nie­ba i ziemi. I sławimy Boga, który stał się czło­wiekiem, cierpiał, umarł i został pogrzebany, i zmartwychwstał.

 

Świętujemy ostateczne zwy­cięstwo Stwórcy i Jego stworzenia. Świętujemy ten dzień jako początek i zarazem jako kres naszego życia. Świętujemy go, ponieważ teraz, dzięki Zmartwychwstałemu, w definitywny sposób okazuje się, że rozum jest silniejszy od tego, co nierozumne, prawda jest silniejsza od kłamstwa, miłość jest silniejsza od śmierci. Świętujemy pierwszy dzień, ponieważ wiemy, że mroczna smuga, która przenika stworzenie, nie pozosta­je na zawsze. Świętujemy go, ponieważ wiemy, że teraz ostatecznie okazuje się prawdziwe to, co zostało powiedziane na końcu opowiadania o stworzeniu: "Bóg widział, że wszystko, co uczy­nił, było bardzo dobre" (Rdz 1,31)."

 

***

 

Fragmenty pochodzą z homilii papieża Benedykta XVI podczas Mszy Świętej Wigilii Paschalnej 23 kwietnia 2011 roku. Całość znajduje się w tomie "Blask zbawienia. Homilie papieskie" wydanym przez wydawnictwo WAM.

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

5

Liczba głosów:

3

 

 

Komentarze użytkowników (3)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

tomasz.t1 21:33:41 | 2018-03-18
Te prawde dobrze oddaje jezyk polski. Poniedzielek (po niedzieli). Jezeli nie ma najpierw niedzieli, nie moze byc potem po-niedzialku...albo wtorku (wtory, drugi po niedzieli)...Porownaj do innych jezykow europejskich: Sanday, Sondag, Domingo, Domenica...a szczegolnie Woskriesienije... Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia chrzescijanskiego, a poniedzialek jest pierwszym dniem pracy po wolnej niedzieli (nie-dzialac)...Pozdrawiam.

Oceń 7 5 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

ponury 09:17:00 | 2018-03-18
Jezus nie zniósł Szabatu  !!!                                                               Księga Powtórzonego Prawa rozdział 5                                                          Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój.
Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty.
Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu.

Oceń 3 2 Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook