Nieczysty duch motywacji – Mk 1, 21-28

Mieczysław Łusiak SJ
Wtorek, 12 stycznia 2010, godz. 07:16
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
więcej

Miłosna przygoda z Bogiem – Mk 1, 14-20

Mieczysław Łusiak
Poniedziałek, 11 stycznia 2010, godz. 06:04
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".
więcej

Tyś jest mój Syn umiłowany – Łk 3, 15-16.21-22

Stanisław Biel SJ
Niedziela, 10 stycznia 2010, godz. 06:10
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.
więcej

Bóg objawia się pośród przeciwności – Mk 6,45-52

Mieczysław Łusiak SJ
Sobota, 9 stycznia 2010, godz. 06:05
Kiedy Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn, zaraz przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim odprawi tłum. Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić.
więcej

Miłość jest największym cudem – Mk 6, 34-44

Mieczysław Łusiak SJ
Piątek, 8 stycznia 2010, godz. 06:01
Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.
więcej

Najważniejsi ludzie Jezusa – Mt 4,12-17.23-25

Mieczysław Łusiak SJ
Czwartek, 7 stycznia 2010, godz. 06:00
Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego.
więcej

Rozważania na temat Słowa – Mt 2, 1-12

Mieczysław Łusiak SJ
Środa, 6 stycznia 2010, godz. 06:00
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: "Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon".
więcej

Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – J 1,1-18

Stanisław Biel SJ
Niedziela, 3 stycznia 2010, godz. 08:00
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
więcej

Boże życzenia na początek roku - kazanie

Dariusz Piórkowski SJ
Środa, 30 grudnia 2009, godz. 17:05
Nowy Rok obwieszcza nadzieję lepszego jutra. Dlatego składamy sobie życzenia pomyślności i pokoju. A czego na progu kolejnego etapu naszej życiowej wędrówki życzy nam Bóg?
więcej

Rozważania na temat Słowa - Łk 2, 36-40

Mieczysław Łusiak SJ
Środa, 30 grudnia 2009, godz. 06:02
Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.
więcej

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook