Kto się poniża, będzie wywyższony- Łk 14,7-14

Stanisław Biel SJ
Sobota, 28 sierpnia 2010, godz. 20:27
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali.
więcej

Lekcja bogacenia się - Mt 25, 14-30

Mieczysław Łusiak SJ
Sobota, 28 sierpnia 2010, godz. 07:13
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: "Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.
więcej

Zaopatrzmy się w Miłość - Mt 25, 1-13

Mieczysław Łusiak SJ
Piątek, 27 sierpnia 2010, godz. 07:11
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: "Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
więcej

Zaprośmy Jezusa i Maryję - J 2, 1-11

Mieczysław Łusiak SJ
Czwartek, 26 sierpnia 2010, godz. 07:03
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja".
więcej

Strzeżmy się faryzeizmu jak ognia Mt 23, 27-32

Mieczysław Łusiak SJ
Środa, 25 sierpnia 2010, godz. 07:08
Jezus przemówił tymi słowami: "Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.
więcej

Niech Jezus mówi nam o nas - J 1, 45-51

Mieczysław Łusiak SJ
Wtorek, 24 sierpnia 2010, godz. 07:11
Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: "Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu". Rzekł do niego Natanael: "Czyż może być co dobrego z Nazaretu?" Odpowiedział mu Filip: "Chodź i zobacz".
więcej

Współczesna choroba duszy - Mt 23, 1. 13-22

Mieczysław Łusiak SJ
Poniedziałek, 23 sierpnia 2010, godz. 07:13
Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami: "Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.
więcej

Niesłychana przyjaźń z Bogiem - Łk 13,22-30

Jakub Kołacz SJ
Sobota, 21 sierpnia 2010, godz. 20:48
Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli.
więcej

Nasz najlepszy Nauczyciel - Mt 23, 1-12

Mieczysław Łusiak SJ
Sobota, 21 sierpnia 2010, godz. 07:09
Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami: "Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie.
więcej

Przestrzegajmy jedno przykazanie, ale dobrze

Mieczysław Łusiak SJ
Piątek, 20 sierpnia 2010, godz. 07:11
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?"
więcej

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook