Kto nie nosi swego krzyża - Łk 14, 25-33

Stanisław Biel SJ
Sobota, 4 września 2010, godz. 20:24
„A szły z Nim wielkie tłumy. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem.
więcej

Kochaj i czyń co chcesz - Łk 6, 1-5

Mieczysław Łusiak SJ
Sobota, 4 września 2010, godz. 07:10
W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami, jedli.
więcej

Nie przeoczmy Dobrej Nowiny - Łk 5, 33-39

Mieczysław Łusiak SJ
Piątek, 3 września 2010, godz. 07:02
Faryzeusze i uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa: "Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją".
więcej

Róbmy to, co Piotr - Łk 5, 1-11

Mieczysław Łusiak SJ
Czwartek, 2 września 2010, godz. 07:11
Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
więcej

Nie cuda są najważniejsze - Łk 4, 38-44

Mieczysław Łusiak SJ
Środa, 1 września 2010, godz. 07:15
Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosił Go za nią.
więcej

Prawda jest naszą mocą - Łk 4, 31-37

Mieczysław Łusiak SJ
Wtorek, 31 sierpnia 2010, godz. 07:12
Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy.
więcej

Bóg pozwala się wyrzucić - Łk 4, 16-30

Mieczysław Łusiak SJ
Poniedziałek, 30 sierpnia 2010, godz. 07:10
Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu Księgę proroka Izajasza.
więcej

Kto się poniża, będzie wywyższony- Łk 14,7-14

Stanisław Biel SJ
Sobota, 28 sierpnia 2010, godz. 20:27
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali.
więcej

Lekcja bogacenia się - Mt 25, 14-30

Mieczysław Łusiak SJ
Sobota, 28 sierpnia 2010, godz. 07:13
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: "Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.
więcej

Zaopatrzmy się w Miłość - Mt 25, 1-13

Mieczysław Łusiak SJ
Piątek, 27 sierpnia 2010, godz. 07:11
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: "Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
więcej

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook