Aby mieć kontakt z Bogiem - Mt 1, 16. 18-21

Mieczysław Łusiak SJ
Piątek, 19 marca 2010, godz. 07:01
Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
więcej

Zrywajmy ze stereotypami - J 5, 31-47

Mieczysław Łusiak SJ
Czwartek, 18 marca 2010, godz. 07:05
Jezus powiedział do Żydów: "Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o Mnie wydaje, jest prawdziwy.
więcej

Jak ominąć Sąd Ostateczny? - J 5, 17-30

Mieczysław Łusiak SJ
Środa, 17 marca 2010, godz. 07:11
Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: "Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam". Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
więcej

Najważniejszymi ludźmi są najubożsi - J 5, 5-16

Mieczysław Łusiak SJ
Wtorek, 16 marca 2010, godz. 07:04
Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się Sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych.
więcej

Wiara wierze nierówna - J 4, 43-54

Mieczysław Łusiak SJ
Poniedziałek, 15 marca 2010, godz. 07:06
Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto.
więcej

Brat twój był umarły, a znów ożył -Łk 15,11-32

Stanisław Biel SJ
Niedziela, 14 marca 2010, godz. 07:11
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
więcej

Nie porównujmy się! - Łk 18, 9-14

Mieczysław Łusiak SJ
Sobota, 13 marca 2010, godz. 07:17
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
więcej

Miłość nigdy się nie kończy - Mk 12, 28b-34

Mieczysław Łusiak SJ
Piątek, 12 marca 2010, godz. 07:05
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: "Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?" Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych".
więcej

Warto być z Jezusem - Łk 11, 14-23

Mieczysław Łusiak SJ
Czwartek, 11 marca 2010, godz. 07:03
Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: "Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy". Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
więcej

Niech Bóg nas wypełni - Mt 5, 17-19

Mieczysław Łusiak SJ
Środa, 10 marca 2010, godz. 07:03
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
więcej

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook