Niebo jest nasze - Łk 1, 39-56

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.

 

Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie. Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana".


Wtedy Maryja rzekła: "Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.

 

Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki".


Rozważanie do ewangelii:

 

Każdemu z nas Bóg pragnie "uczynić wielkie rzeczy". Wszyscy jesteśmy Jego wybrańcami. Zostaliśmy wybrani do życia w Niebie.


Możemy to odrzucić, ale Niebo na nas czeka. Ostatnią rzeczą, jaka mogłaby przyjść Bogu do głowy to zamknąć nam bramy Nieba. Kto jednak tworzy piekło tu na ziemi i ani myśli z tego zrezygnować, ten będzie miał piekło przez całą wieczność.

 

            "Tęsknotą gnani Boży Cyganie, bezdomni, ale szczęśliwi. Wieczność nam kroki odmierza. Nasze jest Niebo, Niebo ogromne, innego domu nie mamy" (słowa piosenki nieznanego autora).

 


 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

4.43

Liczba głosów:

7

 

 

Komentarze użytkowników (23)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

~katolik 19:16:09 | 2011-08-16
Według Ojców Kościoła, zbawiony będzie jeden na 10 tysięcy.
Polecam "List do przyjaciół Krzyża" św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, żeby pozbyć się złudzeń.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~N 18:56:10 | 2011-08-16
ie należy mylić zbawienia z przynależnością do określonych struktur, grup czy sekt.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~mju 18:20:39 | 2011-08-16

Zbawieni będą tylko wybrani: "Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych." Mt 22:14
Mt 7:21 "Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."

Zbawienie jest dla wszystkich. Kto odrzuci ofertę, którą kieruje do nas Bóg faktycznie zbawiony nie będzie. Wyrwany przez Ciebie z kontekstu fragment przypowieści o uczcie może komuś zasugerować, że oferta nie jest skierowana do wszystkich.
Drugi fragment mówi o tym, że prawdziwa wiara objawia się uczynkami. Zdecydowanie nie mówi o tym, że uczynki gwarantują zbawienie.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Alu 17:48:28 | 2011-08-16
XLeszku, dziekuje za obszerne "wyluskanie" mi prawdy i przepraszam za pochopnie wysuniete wnioski.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~katolik 17:27:15 | 2011-08-16
Niebo jest tylko dla wybranych, nielicznych.

predestynacja katoliku to chyba coś z Kalwina?

Zbawieni będą tylko wybrani: "Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych." Mt 22:14
Mt 7:21 "Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
http://tradycja-2007.blog.onet.pl/

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~:-) 15:17:09 | 2011-08-16
Tu na ziemi ludzie doświadczają nieba i piekła, a przede wszystkim czyśćca.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~mju 14:37:08 | 2011-08-16
 AMEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

XLeszek 14:33:50 | 2011-08-16
A wiec wedlug Ciebie XLeszek to: " Hulaj duszo, piekla nie ma " i stad : " robta co chceta ".

@Alu, nigdzie nic takiego nie stwierdziłem. Piszesz ewidentną nieprawdę, tak ewidentną że należałoby ją nazwać świadomym kłamstwem, świadomym pisaniem fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

Nie myslisz, ze Bog nie tylko jest milosierny ale i sprawiedliwy!?

Wybacz @Alu, ale to Ty najwyraźniej nie myślisz, że Bóg jest nie tylko sprawiedliwy ale i miłosierny. A wystarczyłoby poczytać ze zrozumieniem słowo Boże. Zobacz sobie co mówi św. Paweł w swoich listach!
Rz 3,19-4:
19 A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga,
20 jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu.

21 Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków.
22 Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy:
23 wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,
24 a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie
.

Rz 10,1-13..9-11:
1 Bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nimi do Boga.
2 Bo muszę im wydać świadectwo, że
pałają żarliwością ku Bogu, nie opartą jednak na pełnym zrozumieniu.
3 Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga.
4 A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy.

[...]
9 Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie.
10 Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.
11 Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.

Ga 2,15-21:
15 My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie pogrążonymi w grzechach poganami.
16 A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia.

Ga 3,10-14:
10 Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa.
Już chyba jaśniej nie można było tego napisać! Prawo miało być pomocą, drogowskazem pokazującym co należy, a okazało się oskarżycielem obnażającym grzeszność, że NIKT nie jest w stanie przez wypełnianie Prawa/przykazań za pomocą uczynków osiągnąć usprawiedliwienie. Sprawiedliwość wymaga więc aby KAŻDY został ukarany. Zgodnie ze sprawiedliwością wszystkim należy się wyrok i NIKT nie powinien być zbawiony. Ale Bóg jest nie tylko sprawiedliwy lecz i miłosierny, więc Jego SPRAWIEDLIWOŚĆ JEST MIŁOSIERNA. I dlatego, choć za pomocą uczynków nie jesteśmy w stanie osiągnąć usprawiedliwienia, to możemy je otrzymać ZA DARMO, JAKO DAR DARMO DANY, przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~mju 14:14:33 | 2011-08-16
A wiec wedlug Ciebie XLeszek to: " Hulaj duszo, piekla nie ma " i stad : " robta co chceta ". Nie myslisz, ze Bog nie tylko jest milosierny ale i sprawiedliwy!?

XLeszek nie napisał, że piekła nie ma!! Napisał tylko, że nie jesteśmy powołani do piekła. Możemy jednak, i wielu tak robi, odrzucić nasze powołanie i w konsekwencji znaleźć się w piekle, mimo tego, że wolą naszego Ojca jest byśmy wszyscy przyszli do Niego...

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~mju 14:11:26 | 2011-08-16
Niebo jest tylko dla wybranych, nielicznych.

predestynacja katoliku to chyba coś z Kalwina?

Oceń odpowiedz

Pokaż więcej komentarzy

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook