#Ewangelia: właśnie na tym będzie polegał sąd Jezusa nad nami

(fot. depositphotos.com)

Jezus jest sędzią świata, ale w zupełnie innym wydaniu niż to mamy do czynienia w naszych sądach cywilnych. 

 

[Ewangelia]

 

 

Jezus tak wołał: "Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale by świat zbawić. Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział". [J 12, 44-50]

 

[Komentarz Wojciecha Jędrzejewskiego OP]

 

 

[Komentarz Mieczysława Łusiaka SJ]

 

Jezus jest sędzią świata, ale w zupełnie innym wydaniu niż to mamy do czynienia w naszych sądach cywilnych. Jezus jest po prostu punktem odniesienia dla nas. Każdy z nas wydaje sam na siebie wyrok ustosunkowując się do Jego nauczania. Kto odrzuca Jego słowo, odrzuca Jego sposób życia, czyli życie w Niebie i wybiera piekło.

​           

Miłość nigdy nie zajmuje się wyszukiwaniem błędów i zła w drugim człowieku, nigdy nie sądzi. Dlatego Jezus nie sądzi nas. Miłość pozwala jednak, by ją odrzucono. I bywa "solą w oku", którą niektórzy faktycznie odrzucają.

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

4.5

Liczba głosów:

8

 

 

Komentarze użytkowników (15)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

~znanylubiany 21:30:59 | 2019-05-24
WAŻNE Mateusz Ceglak

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Mark 09:30:13 | 2019-05-15
Mieczysław Łusiak SJ

Należy jeszcze dopowiedzieć parę słów księże Mieczysławie SJ aby czytelnik wiedział do końca na czym polega sąd i dlaczego ani Ojciec ani Syn nie będą sądzić.


Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział:

‘’ 24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.’’(Jana5)

Należy powiedzieć, że ciało fizyczne to ubranko dla duszy w tym konkretnym świecie fizycznym?

A WIĘC, KAŻDY KTO JEST W PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE W CZASIE ŚMIERCI  CIAŁA FIZYCZNEGO BUDZI SIĘ W PANU JEZUSIE . A BUDZENIE TO JEST WIELKĄ RADOŚCIĄ I NIE MA W TYM ŻADNEGO BÓLU.

Oceń Pokaż odpowiedzi odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Mark 09:29:26 | 2019-05-15
OJCIEC I SYN NIE BĘDĄ SĄDZIĆ NIKOGO?
Pan Jezus Chrystus powiedział.


46 Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. 47 A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. 48 Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym.’’
Macie wyraźnie napisane, że Pan Jezus Chrystus NIE BĘDZIE SĄDZIŁ nawet jeśli :
‘ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić.’’ ( Jana 12)

Macie także prosto napisane, że :

‘’ 21 Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. 22 Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, 23 aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. 24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. 25 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą5 głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. 26 Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. 27 Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. 28 Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach6, usłyszą głos Jego: 29 a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia. ( Jana 5/21)

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Mark 09:28:56 | 2019-05-15
W tych słowach Pan Jezus Chrystus wyraźnie mówi, że :

‘’22 Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi,’’

Nie potrzeba potężnej wiedzy aby zrozumieć, że Ojciec Pana Jezusa Chrystusa NIE BĘDZIE SĄDZIŁ NIKOGO, BO WŁADZĘ SĄDZENIA PRZEKAZAŁ SYNOWI NASZEMU ZBAWICIELOWI .
Ale Pan Jezus Chrystus także powiedział, że TEŻ NIE BĘDZIE SĄDZIŁ NIKOGO, NAWET TYCH , KTÓRZY USŁYSZELI SŁOWA JEGO I ICH NIE ZACHOWALI.

''24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

Pan Jezus Chrystus przyjdzie i zabierze do swojego Królestwa wszystkich swoich wyznawców bez sądzenia. O tym mówią słowa:
33 Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: \"Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!’’


Zatem czy można powiedzieć,  ŻE NIE MA SĄDU DLA TYCH CO ŻYJĄ W PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE I ODŻYWIAJĄ SIĘ JEGO DUCHOWYM CIAŁEM  WYDAJĄC JEGO OWOCE?

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Mark 09:28:02 | 2019-05-15
ZDECYDOWANIE TAK bo nie ma innej odpowiedzi o czym potwierdził to sam PAN JEZUS CHRYSTUS

A co z resztą co nie wierzą w Pana Jezusa Chrystusa?
Ci będą sądzeni na końcu świata ale przez ‘’słowo’’  ZBAWICIELA.
A dokładnie to wygląda tak:

Po śmierci ciała dusza ludzka, która przetrwa ogień oczyszczania z jej  przyzwyczajeń z życia fizycznego na ziemi i będzie posiadać ( znajdować się w Mocy Ojca Pana Jezusa Chrystusa  otrzyma nagrodę i dostanie się do nieba ( 5-go wymiaru) tego świata.
Jeśli zaś dusza ludzka nie przetrwa ognia oczyszczania to w zależności od tego czy Moc Ducha Świętego w niej jest większa od mocy władcy tego świata mimo nie otrzymania nagrody ( wejścia do nieba)  ZOSTANIE UŚPIONA  (wstąpi do odpoczynku (anapausis) ) i zostanie obudzona w DNIU POCHWYCENIA WIERNYCH PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI ( nie mylić z sądem ostatecznym- pochwycenie wiernych nastąpi przed wielkim uciskiem. Pan Jezus Chrystus zabierze ich do siebie nie stawiając stopy na tej ziemi)Zabierze także żywych którzy mają wypisane słowo JEZUS w duszy swojej.

I trzecia grupa dusz to dusze, które nie przetrwają ognia oczyszczenia i MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA W NICH OKAŻE SIĘ SŁABSZA OD MOCY WŁADCY TEGO ŚWIATA  I TAKIE DUSZE ZOSTAJĄ ZNOWU SKIEROWANE DO NOWEGO CIAŁA( WIĘZIENIA- reinkarnacja  )  TAK AŻ DO CZASU KOŃCA ŚWIATA

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Mark 09:27:27 | 2019-05-15
Ewangelia Chrystusa (NT) wyjaśnia wiele rzeczy które czytacie w MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.  Jest także wyjaśnione kim jest człowiek i co się dzieje z nim po śmierci jego ciała.  Zniekształcone słowa Ewangelii Chrystusa przez ludzi w mocy szatana sprawiają wielkie zamieszanie i brak możliwości dojścia do PRAWDY. A przecież macie napisane:
‘’ 13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.’’

Zatem jeszcze raz piszę aby szatan nie wprowadzał Was w błąd.

Człowiek to zespolona istota z duszy i ciała. Z tym, że nadrzędna jest dusza a ciało spełnia rolę  ubranka --komunikacji z TYM 4-ro wymiarowym światem. Dzięki ciału widzisz słyszysz i doznajesz wszystkiego co cielesne. Ale to ciało fizyczne śmiertelne nie żyje sobie ot tak. Ciało to jest w MOCY ( programie) dzięki któremu żyje – funkcjonuje. Ten program to właśnie MOC WŁADCY TEGO ŚWIATA . Najlepiej to wyraża GAL 5 gdzie ap Pawł dokładnie to opisuje.
Zatem jeśli chcesz zrozumieć to dokładnie to przeczytaj List do Galatów 5. Tam zrozumiesz, że człowiek sam z siebie nic nie może zrobić  Zrozumiesz , ŻE CZŁOWIEK JEST W
DWÓCH MOCACH, KTÓRE NA NIEGO DZIAŁAJĄ. ZROZUMIESZ, ŻE MA TYLKO JEDYNY WYBÓR WYBRAĆ MOĆ PORZĄDLIWOŚCI CIAŁA ( PROGRAM DZIEKI KTÓREMU CIAŁO ŻYJE) LUB MOŻE WYBRAĆ MOC ( PROGRAM, KTÓRY PRZENIKA TEN ŚWIAT) OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA
Żadnego innego wyboru człowiek nie ma.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Mark 09:26:51 | 2019-05-15
ZROZUMIESZ TAKŻE RZECZ NAJWAŻNIEJSZĄ, ŻE CZŁOWIEK TYLKO WYDAJE PRZEZ SIEBIE ( W ZALEŻNOŚCI, KTÓRĄ MOC WYBIERZE)  OWOC MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA LUB UCZYNEK MOCY WŁADCY TEGO ŚWIATA ( POŻĄDLIWOŚĆ CIAŁA).
SAM NIC NIE TWORZY. CZŁOWIEK JEST TYLKO NARZĘDZIEM PRZEZ KTÓRE WYCHODZI OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO LUB  UCZYNEK MOCY WŁADCY TEGO ŚWIATA.
Przed dalszym wyjaśnianiem, PROSZĘ ABYŚCIE W KOŃCU ZROZUMIELI , ŻE WSZYSTKO CO MA SWÓJ POCZĄTEK MA TAKŻE SWÓJ  KONIEC.
Proszę abyście zrozumieli, że czas z tym właśnie związany istnieje także w 5 wymiarze NIENIE( a raczej niebach) Czas nie istnieje tylko w PANIE PANÓW – DUCHU ŚWIĘTYM.
Można to we współczesnych czasach dowodzić nawet nauką. Na dzień dzisiejszy ważne jest abyś wiedział, że w NIEBIE TEGO ŚWIATA PŁYNIE CZAS I JEST ON WOLNIEJSZY OD CZASU ZIEMSKIEGO ( 4 WYM)  1000 krotnie . Podaje to Stary testament i Nowy.
Przejdzmy zatem do wyjaśnienia co dzieje się z duszą człowieka którego ciało zmarło.

Opisane jest to między innymi słowach ::
‘11 Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. 12 I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, 13 tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest.

14 Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; 15 ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień1’’

W tych prostych słowach macie opisane , że NIE MA TAKIEGO CZYŚĆCA  jaki pokazuje ( opisuje) Wam KK. Nazywając tę czaso przestrzeń nawet czyśćcem

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Mark 09:26:22 | 2019-05-15
ZROZUM, ŻE JEST TO CZASO PRZESTRZEŃ ŚCIŚLE UWARUNKOWANA TWORZĄC  ŁĄCZNIK MIĘDZY 4-ro WYMIAROWYM ŚWIATEM ( tym w którym żyjesz)  A ŚWIATEM 5 –cio wymiarowym nazwanym niebem.

Zrozum, że w Niebie obowiązują inne parametry , które należy posiąść aby tam żyć – funkcjonować . Zatem WSZELKIE PRZYZWYCZAJENIA ZIEMSKIE NALEŻY SKASOWAĆ W DUSZY CZŁOWIEKA
ROBI TO WŁAŚNIE :MOC – PROGRAM OGIEŃ.

ALE PO OCZYSZCZENIU Z  NAWYKÓW 4 GO WYMIARU JESZCZE MUSISZ POSIADAĆ pewne cechy, które mogłeś ( aś) ZDOBYĆ za życia ziemskiego. Te cechy to nic innego jak zbiór pewnych mocy  KTÓRE POZWOLA TAM ( w niebie) ŻYĆ.
TE SKARBY TO WŁAŚNIE TWÓJ FUNDAMENT , KTÓRY TWORZY PAN JEZUS CHRYSTUS , TO NIC INNEGO JAK TWOJE ODWOŁYWANIE SIĘ DO DUCHA ŚWIĘTEGO ZA ŻYCIA ZIEMSKIEGO.  WYDAWANIE JEGO OWOCÓW.

TO NIC INNEGO JAK WŁAŚNIE MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA, W KTÓREJ PO ŚMIERCI CIAŁA ZACZYNASZ ŻYĆ . ZACZYNASZ ŻYĆ FUNKCJONOWAĆ.
Brak tej mocy sprawi, że po śmierci ciała człowiek – dusza traci kontakt ze wszystkim co wcześniej przez ciało doznawała.
Sam Pan Jezus Chrystus tłumaczy to ap Janowi tak:

W nawiasach kwadratowych moje podpowiedzi abyście dokładnie zrozumieli tekst

„Panie, czy wszystkie dusze będą zbawione i będą doprowadzone
do czystej światłości?”. On odrzekł mi i powiedział: „Wielkie sprawy (20)
podniosły się w twojej myśli, bo trudno je wyjaśnić innym, poza tymi, którzy
pochodzą z pokolenia niezachwianego

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Mark 09:25:50 | 2019-05-15
[Na ten świat działają dwie moce czyt GAL 5 Moc Ojca Pana Jezusa Chrystusa ( program) która nie jest osobą jak Wam to KK tłumaczy i nie siedzi w tabernakulum  MOC ta przenika CAŁT TEN ŚWIAT ( włącznie z jego wymiarami) Zatem ta MOC dociera wszędzie w tym świecie ( kamienie o Mnie wołać  będą)  PORUSZANE SPRAWY ZROZUMIEJĄ CI, KTÓRZY ŚWIADOMIE DO TEJ MOCY SIĘ ODWOŁAJĄ ZA ŻYCIA NA TYM ŚWIECIE.  NIKT BEZ TEJ MOCY NIE ZROZUMIE TYCH SPRAW BO MOC WŁADCY TEGO ŚWIATA ( program – pożądliwość ciała) tego nie udostępni WAM.  Władca tego świata nie będzie SOBIE SZKODZIŁ.  Natomiast ci, którzy wypiszą sobie IMIĘ JEZUS W DUSZY SWOJEJ POPRZEZ ODDANIE SWOJEGO ŻYCIA PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI  BĄDŹ PRZEZ CHRZEST ALE W IMIĘ  JEZUSA ( nie tak jak czyni to KK)  SPRAWIĄ DZIAŁANIE W SOBIE MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA ( Ducha świętego PRAWDA- Pocieszyciel) Która doprowadzi do poznania PRAWDY do zrozumienia słów Pana Jezusa Chrystusa.]

. Ci, na których zstąpi duch (pneuma) życia i
będzie z nimi (jego) moc (25) zostaną zbawieni i zostaną doskonałymi. I staną się
godni wielkości. I zostaną oczyszczeni w tamtym miejscu od wszelkiego zła
i niepokojów złośliwości.

[ Tutaj właśnie macie czasoprzestrzeń która przez KK została uznana jako czyściec w którym człowiek ma niby cierpieć za doczesne grzechy.
TO NIE PRAWDA jak sami widzicie . Jest to miejsce w którym dusza zostaje oczyszczona z WSZELKICH ZIEMSKICH PRZYZWYCZAJEJ

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Mark 09:25:24 | 2019-05-15
Dusza chcąc iść dalej – niebo- 5 wymiar nie może mieć w sobie tych ziemskich przyzwyczajej z prostego powodu a mianowicie z tego,że wkracza w świat o innych parametrach fizyczno- duchowych..
Dlatego macie napisane :

‘’ 11 Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. 12 I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, 13 tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. 14 Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; 15 ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień1.’’

Nie będą o nic innego się troszczyć jak tylko (30) o samą
niezniszczalność, zabiegając o nią na tym właśnie miejscu, bez gniewu lub żądzy
albo zazdrości czy pożądania, czy chciwości. Nie będą niczym innym zajęci poza
samą substancją (hypostasis) (35) ciała,{ nowego siała}  które noszą, podczas gdy spoglądają za tym
czasem, w którym będą poszukiwani (26,1) przez tych, od których otrzymali (ciała).{ stare ciała fizyczne , te obowiązujące na ziemi }
Są więc godni życia nieprzemijającego i powołania. Bo znieśli wszystko i przetrzymali
(5) wszystko, aby mogli udoskonalić dobro (agathon) {IV, 40,18–19: walkę
(athlon)} i odziedziczyć życie wieczne”.

Oceń odpowiedz

Pokaż więcej komentarzy

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook