#Ewangelia: źli też będą w niebie

(fot. aidan de la paz / unsplash)

Jaki jest warunek wejścia do nieba? Co z tymi, których uważamy za złych?

 

Słowa Ewangelii [Mt 22, 1-14]

 

 

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. 

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: "Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!" Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. 

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. 

Wtedy rzekł swoim sługom: "Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie". Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. 

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: "Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?" Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: "Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów". Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».

 

Źli też będą w Niebie [Komentarz Mieczysława Łusiaka SJ]

 

Do Nieba powołani są wszyscy, ale wybrani, by zamieszkać w nim na zawsze są tylko ci, którzy są odpowiednio przysposobieni do życia w Niebie.

 

W dzisiejszej Ewangelii są to ci, którzy mają "strój weselny". Król nakazał zaprosić na ucztę wszystkich: złych i dobrych. Warunek był tylko jeden: strój weselny. Do Nieba trafią więc także ludzie źli, którzy jednak ostatecznie wybiorą nowe życie - życie z Bogiem, którego symbolem jest uczta, a więc ci, którzy "odzieją się" w Miłość.

 

Przejmujące słowa Boga [Komentarz Wojciecha Jędrzejewskiego OP]

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

3.67

Liczba głosów:

3

 

 

Komentarze użytkowników (6)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

J.A.N. 17:47:00 | 2018-08-23
Mieczysław Łusiak SJ

Już na samym początku swojego komentarza  księże Mieczysławie SJ piszesz nieprawdę, bo napisałeś:

‘’ Do Nieba powołani są wszyscy, ale wybrani, by zamieszkać w nim na zawsze są tylko ci, którzy są odpowiednio przysposobieni do życia w Niebie.’’

A przecież PRZYWOŁANA PRZYPOWIEŚĆ NA KOŃCU ZAMYKA SIĘ SŁOWAMI:

‘’ Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.’’
Myślę, że rozumiesz słowo ‘’

‘’WIELU””

Jest to bardzo ważne, bo właśnie ci zebrani z dróg nie byli powołani, bo gdyby byli to zaproszenie to pierwsze zaproszenie dotyczyłoby ich także.

W tej przypowieści jest wiele rzeczy, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Bo dotyczy ona w zasadzi wiedzy z całego NT w tym nawet innych Pism z tego okresu.
Ja ustosunkuję się tylko do trzech takich rzeczy bo chcąc opisać wszystkoto musiałbym tutaj książkę napisać.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

J.A.N. 17:45:37 | 2018-08-23
Pierwszy wątek dotyczy zaproszonych gości, którzy nie przyjęli zaproszenia Króla
Drugi dotyczy zaproszenia przypadkowych przechodniów ( dobrych i złych)
Trzeci to wyrzucenie nieodpowiednio ubranego weselnika tutaj należy zrozumieć jaką rolę odgrywa ubiór i co to jest przede wszystkim.

Pierwszy wątek dotyczy ludzi, którzy zostali powołani ale nie skorzystali z tego zaproszenia.
Kim są ci ludzie? Są to ci w których moc pożądania ciała – moc władcy tego świata okazała się silniejsza od MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
Sami posiadając wybór odwoływania się do Ducha Świętego ( czytaj GAL 5) ODWOŁYWALI SIĘ DO MOCY WŁADCY TEGO ŚWIATA ( pożądliwość ciała).
Wiele razy pisałem, że odżywianie się CIAŁEM PANA JEZUSA CHRYSTUSA DOTYCZY  JEGO CIAŁA DUCHOWEGO a nie fizycznego. Katolicy myślą, że dusza ludzka odżywia się ciałem fizycznym Zbawiciela    JEST TO NIEPRAWDA DUSZA LUDZKA CHCĄC ŻYĆ WIECZNIE W PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE MUSI ODŻYWIAĆ SIĘ CIAŁEM DUCHOWYM. ROBI TO W TEN SPOSÓB ŻE WYDAJE OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO
CZŁOWIEK JEST TYLKO NARZĘDZIEM DO WYDAWANIA OWOCÓW DUCHA SWIĘTEGO LUB UCZYNKÓW POŻĄDLIWOŚCI CIAŁA _ MOCY WŁADCY TEGO ŚWIATA
TUTAJ CZŁOWIEK MA SWÓJ WYBÓR  MOŻE WYBRAĆ MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA LUB MOC WŁADCY TEGO ŚWIATA.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

J.A.N. 17:45:10 | 2018-08-23
JEŚLI KATOLIK JEST PRZEKONANY, ŻE JEDZENIE FIZYCZNEGO CIAŁA ZBAWICIELA JAK TO TWIERDZI KK PROWADZI DO ZBAWIENIA TO JEST W WIELKIM BŁĘDZIE.
WARUNKIEM WRASTANIA ( SPOŻYWANIA ) DUCHOWEGO CIAŁA PANA JEZUSA CHRYSTUSA JEST WYDAWANIE JEGO OWOCÓW :

‘’ 16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. 18 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.
19 5 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa6.
24 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. 25 Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. 26 Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc.’’

Ludzie, z przypowieści wydawali mało owoców przez siebie i PRZEZ TO NIE WROŚLI DUCHOWO W MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
OKAZAŁO SIĘ ŻE W NICH MOCNIEJSZA STAŁA SIĘ MOC WŁADCY TEGO ŚWIATA I UMIŁOWALI TEN ŚWIAT WRASTAJĄC W MOC POŻĄDLIWOŚCI CIAŁA
SKARBY TEGO ŚWIATA ( W TYM SEKS) SĄ PUŁAPKĄ DLA DUSZY LUDZKIEJ

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

J.A.N. 17:44:26 | 2018-08-23
Ap. Jan w Liście I pisze:
‘’ 15 Nie miłujcie świata3
ani tego, co jest na świecie!
Jeśli kto miłuje świat,
nie ma w nim miłości Ojca.
16 Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc:
pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia4
nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.’’

Rozumiesz co znaczą słowa:
‘’ Jeśli kto miłuje świat,
nie ma w nim miłości Ojca.’’

IM BARDZIEJ MIŁUJESZ ŚWIAT TYM BARDZIEJ STAJESZ SIĘ SŁABSZY WZGLĘDEM MOCY OJCA ZABAWICIELA.


ZROZUMCIE TO W KOŃCU, ŻE SPOŻYWANIE DUCHOWEGO CIAŁA PANA JEZUSA CHRYSTUSA TO WYDAWANIE JEGO OWOCÓW. IM WIĘCEJ WYDAJESZ PRZEZ SIEBIE OWOCÓW TYM MOCNIEJ WIĄŻESZ SIĘ Z MOCĄ OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA A KREW DUCHOWĄ SPOŻYWASZ WTEDY GDY WYZNAJESZ BOGU SWOJE GRZECHY

Przejdzmy do drugiego wątku:

Drugi dotyczy zaproszenia przypadkowych przechodniów ( dobrych i złych)
Tutaj powinieneś wiedzieć ŻE MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA DZIAŁA NA

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

J.A.N. 17:43:36 | 2018-08-23
CAŁY TEN 6 CIO WYMIAROWY ŚWIAT. W TYM NA LUDZI ZŁYCH I DOBRYCH
CZŁOWIEK KTÓRY NAWET NIE SŁYSZAŁ O PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE TAKŻE MOŻE WYDAWAĆ OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO, BO TAK SAMO DZIAŁA NA OSOBĘ WIERZĄCĄ CZY NIEWIERZĄCĄ. Z PEWNOŚCIĄ SŁYSZELIŚCIE O DOBRYCH LUDZIACH KTÓRZY NIE SŁYSZELI O ZBAWICIELU LUB NIE WIERZĄ W NIEGO.
Tacy ludzie NIE POSIADAJĄ WYPISANEGO IMIENIA JEZUS W DUSZY SWOJEJ.
ZATEM NIE STANOWIĄ CZĘŚCI ( CZŁONKA) W PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE
NALEŻĄ DO TEGO ŚWIATA.

PRZYPADKOWI LUDZIE ZEBRANI NA BEZDROŻACH TO LUDZIE którzy zostali zaproszeni na ucztę i poinformowani o ubraniach W JAKIE NALEŻY SIĘ UBRAĆ.
TUTAJ ZNOWU KŁANIA SIĘ WIEDZA Z BUDOWY CZŁOWIEKA. CZŁOWIEK TO CIAŁO FIZYCZNE I DUSZA. CZŁOWIEK ( DUSZA) WIDZI SŁYSZY DOZNAJE WSZELKICH ODCZUĆ TEGO ŚWIATA DZIĘKI CIAŁU FIZYCZNEMU. GDY CIAŁO FIZYCZNE CZŁOWIEKA UMRZE TO DUSZA NIC NIE WIDZI, SŁYSZY ITD.
CHYBA ŻE ZACZYNA ŻYĆ W CIELE DUCHOWYM ZASILANYM PRZEZ MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
A STAJE  SIĘ TO WTEDY GDY CZŁOWIEK POWIE PANIE JEZU CHRYSTE JESTEM TWÓJ TWOJA NA ZAWSZE
WTEDY OTRZYMUJE NOWE CIAŁO PRZEZ KTÓRE WIDZI SZŁYSZY ITD.

TO NOWE CIAŁO KTÓRE OTRZYMUJE CZŁOWIEK JEST WŁAŚNIE UBRANIEM DLA DUSZY NA WIECZNĄ UCZTĘ.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Ksen 12:30:30 | 2018-08-23
Król nakazał zaprosić na ucztę wszystkich: złych i dobrych. Warunek był tylko jeden: strój weselny. Do Nieba trafią więc także ludzie źli, którzy jednak ostatecznie wybiorą nowe życie - życie z Bogiem, którego symbolem jest uczta, a więc ci, którzy "odzieją się" w Miłość.

Jakoś mi to przypomina luterańską doktrynę o usprawiedliwieniu, zgodnie z którą łaska jest jak śnieg przykrywający gnojowisko. Pozostajemy gnojowiskiem, bo nasze grzechy nie pozostają odpuszczone ani wymazane, lecz tylko łaska Chrystusa nas tylko przykrywa i chroni przed groźnym spojrzeniem Ojca. Zmieniamy się, ale tylko z zewnątrz.

To się chyba kłóci z katolickim poglądem na usprawiedliwienie, zgodnie z którym grzechy są naprawdę odpuszczane, a człowiek jest wewnętrznie odrodzony i staje się nowym stworzeniem w Chrystusie.

Oceń 4 odpowiedz

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook