#Ewangelia: czy trzeba przestrzegać przykazań?

(fot. shutterstock.com)

Arcykapłani i starsi ludu to byli ludzie, którzy bardzo skrupulatnie przestrzegali przykazania Boże. Dlaczego więc Jezus porównał ich do syna właściciela winnicy, który na prośbę ojca odpowiedział pozytywnie, jednak ostatecznie nie spełnił jego woli?

 

[Ewangelia]

 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: "Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy". Ten odpowiedział: "Idę, panie!", lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: "Nie chcę". Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».

 

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć». (Mt 21, 28-32)

 

[Komentarz Mieczysława Łusiaka SJ]

 

Arcykapłani i starsi ludu to byli ludzie, którzy bardzo skrupulatnie przestrzegali przykazania Boże. Dlaczego więc Jezus porównał ich do syna właściciela winnicy, który na prośbę ojca odpowiedział pozytywnie, jednak ostatecznie nie spełnił jego woli?

 

Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna. Oni przestrzegali przykazania, ale nie miłowali. A nie miłowali, bo nie zaufali Jezusowi. Celnicy i nierządnice (zapewne nie wszyscy) zaufali Jezusowi i to poprowadziło ich prostą drogą do pełnienia woli Boga, czyli do miłowania.

 

Czasem mam wrażenie, że od miłowania prawa do miłowania człowieka i Boga prowadzi droga równie długa i kręta, jak od miłowania grzechu do miłowania człowieka i Boga. Może dzieje się tak dlatego, że człowiek miłujący prawo, ale nie człowieka, łatwo ulega złudzeniu, że nic nie musi w swoim życiu zmieniać. Tymczasem każdy z nas potrzebuje nawrócenia, by stać się podobnym do "trzeciego" syna - Jezusa, który mówi Ojcu: "Idę" i idzie.

 

[Komentarz Wojciecha Jędrzejewskiego OP]

 

 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

3.35

Liczba głosów:

17

 

 

Komentarze użytkowników (7)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

MPJCH777 12:21:52 | 2016-12-13
@czesiek900

Nie bądz tchórzem i odpowiedź wprost
KIM JEST DLA CIEBIE PAN JEZUS CHRYSTUS?


Króluj nam Panie Jezu Chryste

Oceń 4 1 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

MPJCH777 10:07:13 | 2016-12-13
Stanowisko Strażnicy: Uczą, że Jezus to ta sama osoba, co Archanioł Michał. Uważają że Chrystus to anioł z Wj 23:20-23, a nie Osoba Boga. Jest On jednorodzonym Synem Bożym, jedynym, który został stworzony bezpośrednio przez Jehowę. Był pierwszym dziełem stwórczym Boga i żył więc w niebie, zanim został poczęty i zrodzony jako człowiek. Czcił swego Ojca jako jedynego, prawdziwego Boga; nigdy nie uważał się za równego Jehowie. Jezus to tylko człowiek i Jego Osoba jest równa Adamowi, tego który jako pierwszy człowiek przebywał z Ewą w raju. (rys. obok) Jezus Chrystus został "stwożony" przez Jehowę, i nim się narodził na ziemi żył już w niebie jako anioł Jehowy. Ta nauka pozwoliła im zaniżyć diametralnie Osobę Chrystusa. Do swych celów ustanowili własną interpretacje Biblii, nazywając ją "Biblią Nowego Świata". Pozmieniali tam wszystko co chcieli np. określenie "Pan" zmienili na "Jehowa", imię Jahwe zastąpiono słowem Jehowa. Ta samowola jest jawną profanacją a zarazem fałszowaniem Słowa Bożego. "Zabieg" ten posłużył im do pomniejszenia godności osoby Chrystusa i sprowadzenia Jego Osoby do roli anioła. W ten sposób wypaczyli wiele wersetów podkreślających Bóstwo Chrystusa, a tym samym zaprzeczają prawdzie mówiącej że Jezus jest Bogiem. Wprawdzie twierdza że jest Synem Bożym, ale zaraz dodają że zawsze Ojciec jest większy od Syna, a nie równy Jemu. Kiedyś o "Stworzeniu" uczyli, że było więcej archaniołów, dziś że obecnie jest tylko jeden i jest nim właśnie Jezus Chrystus. Mało tego wielu aniołów utożsamiają z Chrystusem np. cytują Ap 7:2, 9:11, 10:1, 18:1n., 20:1nn. Aby udowodnić że Jezus jest aniołem przytaczają werset o aniołach którzy posiadają "klucze czeluści", niestety błędnie interpretują ich znaczenie. (Ap 9:1, 20:1)

Oceń 3 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Wojtas 09:22:21 | 2016-12-13
komentarz o. Łusiaka w punkt.... 

Oceń 2 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

Bazyli 09:07:58 | 2016-12-13
Skoro można wykreślić 2-gie przykazanie to nie ma chyba problemu by wykreślić i inne.

Oceń 1 3 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

czesiek900 08:55:03 | 2016-12-13
Prawo Mojżeszowe — „cień mających nadejść dóbr”  (Hebrajczyków 10:1) Skoro bowiem Prawo zawiera cień mających nadejść dóbr, a nie samą ich istotę, ludzie nigdy nie mogą tymi samymi ofiarami, które co roku ciągle składają, przystępujących doprowadzić do doskonałości. ;  (Łukasza 24:44, 45) I rzekł do nich: „To są moje słowa, które wam powiedziałem, gdy jeszcze byłem z wami, że musi się spełnić wszystko, co o mnie napisano w Prawie Mojżeszowym i u Proroków, i w Psalmach”. 45 Wtedy całkowicie otworzył im umysł, żeby pojęli znaczenie Pism,. Prawo to zostało zastąpione daleko wznioślejszym „prawem Chrystusowym”  ; (Galatów 6:2) Jedni drugich brzemiona noście i w ten sposób spełnijcie prawo Chrystusowe.  (Rzymian 13:10) Miłość nie wyrządza bliźniemu zła; dlatego wypełnieniem prawa jest miłość.
(Jakuba 2:8) Jeżeli więc spełniacie prawo królewskie według słów Pisma: „Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie”, to czynicie bardzo dobrze.
(Łukasza 16:16) „Aż do Jana było Prawo i Prorocy. Od tego czasu jako dobra nowina oznajmiane jest królestwo Boże i ku niemu prą osoby wszelkiego pokroju.
„Prawo miało znaczenie i prorocy aż do Jana [Chrzciciela]. Od tego czasu ogłasza się nowinę o Królestwie Bożym [niebiańskim, Knox] i każdy siłą stara się do niego dostać” (Łuk. 16:16, Gryglewicz; zobacz też Psalm 45:17 i List do Hebrajczyków 11:39, 40). 

Oceń 2 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

czesiek900 08:53:37 | 2016-12-13
(Rzymian 7:6) Ale teraz zostaliśmy uwolnieni od Prawa — ponieważ umarliśmy względem tego, co nas mocno trzymało — abyśmy byli niewolnikami w nowym sensie przez ducha, a nie w starym sensie przez spisany kodeks.
(Efezjan 2:15) Ciałem swoim zniósł nieprzyjaźń — Prawo przykazań złożone z postanowień — żeby w jedności z samym sobą stworzyć z dwóch ludów jednego nowego człowieka oraz zaprowadzić pokój
(Kolosan 2:14) i wymazał spisany ręcznie dokument przeciwny nam, który się składał z postanowień i który był nam przeciwny, i usunął go z drogi przez przybicie do pala męki.
(Rzymian 10:4) Gdyż Chrystus jest końcem Prawa, aby każdy, kto wierzy, osiągnął prawość.                                                                          

Oceń 3 odpowiedz

Zgłoś do moderacji

czesiek900 08:51:13 | 2016-12-13
PRAWO                                                             (Galatów 3:19-25) Na cóż więc Prawo? Zostało dodane, by ujawnić występki, aż przyjdzie potomstwo, któremu dano obietnicę, a przekazane zostało przez aniołów ręką pośrednika. 20?Otóż nie ma pośrednika, gdzie chodzi tylko o jedną osobę, a Bóg jest tylko jeden. 21?Czy zatem Prawo jest przeciwne obietnicom Bożym? Przenigdy! Bo gdyby dano prawo mogące obdarzyć życiem, prawość faktycznie byłaby na podstawie prawa. 22?Ale Pismo oddało wszystko razem pod straż grzechu, żeby obietnicę wynikającą z wiary w Jezusa Chrystusa dano tym, którzy wierzą. 23?Zanim jednak nadeszła wiara, byliśmy strzeżeni przez prawo, razem oddani pod straż, i wypatrywaliśmy wiary, która miała zostać objawiona. 24?Toteż Prawo stało się naszym wychowawcą prowadzącym do Chrystusa, abyśmy dzięki wierze zostali uznani za prawych. 25?Ale skoro wiara nadeszła, nie podlegamy już wychowawcy.                                           (Mateusza 5:17) „Nie myślcie, że przyszedłem zniweczyć Prawo lub Proroków. Nie przyszedłem zniweczyć, lecz spełnić;
(Mateusza 22:36-40) „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” 37?On rzekł do niego: „‚Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem’. 38?To jest największe i pierwsze przykazanie. 39?Drugie, podobne do tego, jest to: ‚Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie’. 40?Na tych dwóch przykazaniach całe Prawo zawisło, a także Prorocy”.                                                                                                                                                                                                             (Łukasza 16:16) „Aż do Jana było Prawo i Prorocy. Od tego czasu jako dobra nowina oznajmiane jest królestwo Boże i ku niemu prą osoby wszelkiego pokroju.

Oceń 4 odpowiedz

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook