Czytania na wtorek, 27 marca 2018

więcej
26.03.2018
Wielki Wtorek(Iz 49, 1-6)Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu...

Czytania na poniedziałek, 26 marca 2018

więcej
25.03.2018
Wielki Poniedziałek(Iz 42, 1-7)Tak mówi Pan: "Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie...

Czytania na sobotę, 24 marca 2018

więcej
23.03.2018
Dzień powszedni(Ez 37, 21-28)Tak mówi Pan Bóg: "Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym...

Czytania na piątek, 23 marca 2018

więcej
22.03.2018
Dzień powszedni(Jr 20, 10-13)Rzekł Jeremiasz: "Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się...

Czytania na czwartek, 22 marca 2018

więcej
21.03.2018
Dzień powszedni(Rdz 17, 3-9)Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: "Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię...

Czytania na środę, 21 marca 2018

więcej
20.03.2018
Dzień powszedni(Dn 3, 14-20. 91-92. 95)Król Nabuchodonozor powiedział: "Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który...

Czytania na wtorek, 20 marca 2018

więcej
19.03.2018
Dzień powszedni(Lb 21, 4-9)Od góry Hor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi:...

Czytania na poniedziałek, 19 marca 2018

więcej
18.03.2018
Dzień powszedni - Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny(2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16)Pan skierował do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan:...

Czytania na niedzielę, 18 marca 2018

więcej
17.03.2018
Piąta Niedziela Wielkiego Postu(Jr 31, 31-34)Pan mówi: "Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy...

Czytania na sobotę, 17 marca 2018

więcej
16.03.2018
Dzień powszedni(Jr 11, 18-20)Pan mnie pouczył i zrozumiałem; wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne...

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook