Imieniny

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Agileusz

więcej
Imię rzymskie (cognomen) utworzone od podstawowego imienia Agile / Agel- pochodzącego z greki. Greckie Agel- znaczy 'gromada, towarzystwo, klub, trzoda, zgraja, banda'. W użyciu było też inne cognomen tego samego pochodzenia, tj. Agelius. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Agileus, Agileius. Agileusz był...

Agilus

więcej
Jest to powstała na gruncie francuskim zdrobniała forma od imienia germańskiego Agiulfus / Aiulfus. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Agilus, niem. Agil, Agilo, Eigilo. Agilus (Ayeul) był początkowo mnichem w Rebais. Działał następnie na niwie misyjnej w Bawarii i Alemanii. W końcu został opatem w macierzystym...

Agnellus

więcej
Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone na podstawie pospolitego słowa agnus 'jagnię', przez zdrobnienie. Agnellus to 'jagniątko'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Agnellus, wł. Agnello. Święci, którzy nosili to imię, trzykrotnie pojawiają się w wykazach hagiograficznych. Przedstawimy...

Agnieszka

więcej
Imię żeńskie, u nas pochodzenia kościelnego, najprawdopodobniej za pośrednictwem czeskim z niem. Agnes, a to z łac. Agnes. W łacinie prawdopodobnie z greckiego (por. gr. hagné, agné - 'czysta, dziewicza', ale to nie całkiem pewne). Przyrostek -ka w Agnieszka dodany już został na gruncie słowiańskim (czeskim...

Agoard

więcej
Jest to imię pochodzenia germańskiego, oboczna forma dwuczłonowego Agilhard. Jako człon pierwszy występuje element ago- - agil- 'ostrze miecza, grot', zaś jako człon drugi -hard / -hart 'mocny, silny, trwały'. W Polsce nie używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Agoardus, niem. Agoard, Agilhard. Agoard,...

Agrycjusz

więcej
Jest to imię pochodzenia łacińskiego, pierwotnie cognomen powstałe na podstawie greckiego agrios utworzonego od rzeczownika agros 'pole, grunt'. Jako cognomen Agricius / Agritius, utworzone rzadkim formantem -itius (por. Mauritius), oznaczało 'człowieka mieszkającego na wsi, wieśniaka'. Odpowiedniki...

Agrykola

więcej
Jest to imię pochodzenia łacińskiego, pierwotnie cognomen utworzone od wyrazu pospolitego agricola 'rolnik, chłop'. W piśmiennictwie starochrześcijańskim wspominane jest jako imię męczennika, a także jako znanego w V w. herezjarchy pelagiańskiego. W dokumentach polskich notowane w funkcji nazwiska,...

Agrypian

więcej
Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen oznaczające 'przynależny Agrypie, do Agrypy należący'. Z kolei imię Agrypa (łac. Agrippa) to pierwotne praenomen, prawdopodobnie pochodzenia greckiego o znaczeniu 'dziecko narodzone nóżkami do przodu'. Pisze o tym Pliniusz: in pedes procedere...

Agrypin

więcej
Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen od imienia Agrippa. Pod względem semantycznym jest spieszczeniem imienia Agrippa lub formą patronimiczną oznaczającą 'syna Agrippy, do Agrippy należącego'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Agrippinus. Święci, którzy nosili to imię, pięciokrotnie...

Agrypina

więcej
To żeńska postać rzymskiego cognomen utworzonego od imienia Agrippa (zob. AGRYPIN), o znaczeniu 'do Agrypy należąca', lub spieszczenie imienia Agrippa. Z dziejów rzymskich znamy dobrze Vipsanię Agrypinę (tzw. Straszą) i Julię Agrypinę (tzw. Młodszą). Jej losy stały się literackim tworzywem tragedii Śmierć...

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook