Imieniny

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Abisag (Abiszag)

więcej
Jest to biblijne imię żeńskie o niepewnym znaczeniu: nosiła je młoda dzieweczka-Szunemitka, któtra miała się opiekować starzejącym się Dawidem i -rozgrzewać go- (1 Krl 1, 3-4. 15). Po śmierci Dawida ubiegał się o nią jego syn Adoniasz (1 Krl 2, 13-25). W tekstach greckich zapisywane jest jako Abisag...

Abraham

więcej
Jest to imię biblijne pochodzące z akadyjskiego Aba-am-ra-am 'kochaj ojca', a zatem reprezentuje najstarszą warstwę imiennictwa - tzw. imion-zdań. Wg etymologii biblijnej miało oznaczać 'ojciec mój jest wzniosły' (Abram) i 'ojciec mnóstwa' (Abraham). Do Polski przyszło wraz z chrześcijaństwem. W źródłach...

Abundancja

więcej
Jest to imię teoforyczne pochodzenia łacińskiego. Nosiła je rzymska bogini Abundantia. Znaczeniowo jest to uosobienie obfitości (łac. abundantia 'obfitość'). Boginię tę przedstawiano jako siedzącą albo stojącą postać kobiecą z rogiem obfitości. (Por. także imię Felicyta z łac. felicitas 'szczęście, szczęśliwość'). W...

Abundiusz I Abundancjusz

więcej
Imiona męskie pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od imienia bogini Abundancji (zob. ABUNDANCJA). Należą więc do grupy imion teoforycznych. Wielokrotnie pojawiają się w inskrypcjach wczesnochrześcijańskich. W Polsce nigdy się nie upowszechniły. Mogły występować jako imiona zakonne w niektórych zgromadzeniach. Odpowiedniki...

Achacy

więcej
Imię męskie najprawdopodobniej pochodzenia greckiego. W takim przypadku byłoby ono utworzone od wyrazu achát-s 'agat'. W średniowieczu wiązano to imię z nazwą koloru jakiegoś drzewa, prawdopodobnie akacji. Ale to wszystko niejasne. W Polsce nigdy nie było popularne, choć spotykamy je w XVI w. (Achacy...

Achard

więcej
Jest to imię złożone pochodzenia germańskiego. Występuje w formach obocznych Eckehard / Ekkehard / Achard. Jako człon pierwszy występuje element ekka- (skandynawskie eg- / ag-) 'ostrze miecza', a jako drugi -chard / -hard / -hart 'mocny, silny, surowy'. W Polsce brak poświadczeń jego występowania. Odpowiedniki...

Achariusz

więcej
Zlatynizowana forma germańskiego imienia złożonego. Człon pierwszy ten sam, co w imieniu ACHARD, a człon drugi stanowi -har 'wojsko'. Może to być też jedna z form imienia germańskiego Archerik. W Polsce Achariusz nie występuje jako imię chrzestne. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Acharius, Achericus, ang....

Achaz

więcej
Jest to imię męskie pochodzenia hebrajskiego o znaczeniu 'posiadacz, właściciel'. W greckim tekście pisane Achadz, a w łacińskim Achaz. Nosił je król wspominany w Biblii (2 Krl 16; 2 Krn 28; Iz 7), syn Joathana. Uległ on kultom bałwochwalczym. Ofiarował Molochowi swego syna, co było w kulcie Jahwe zakazane....

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook