Imieniny

Ruta

Ruta imieniny obchodzi: 16 lipca
Jest to imię biblijne pochodzenia semickie­go. Hebrajskie rh-t, wywodzące się z asyryjs­kiego ruthur, znaczy 'wierna towarzyszka, przyjaciół­ka, pokrzepienie'. Jako chrześcijańskie imię Ruta było nadawane od czasów Reformacji. Imię to stało się bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych po tym jak na świat przyszła -Baby- Ruth Cleveland (1891 - 1904), córka prezydenta Grovera Clevelanda. W Polsce używane w środowiskach ewan­gelickich, czasem w formie Ruta. Odpowiedniki obcojęzyczne.: łac. Ruth, gr. Rut, ang., niem., wł. Ruth. Rut biblijna. Jest bohaterką księgi o tej samej nazwie (Rt), która zawiera opowieść o tym, jak Elimelek z żoną Noemi i dwoma synami wyemigrował w czasie głodu z Betle­jem; jak potem na obczyźnie on i synowie zmarli. Została Noemi i dwie synowe. Gdy Noemi zdecy­dowała się powrócić do Betlejem, Rut, jedna z jej synowych, mimo swego mo­abickiego pochodzenia, postanowiła towarzy­szyć teś­ciowej. Korzystając z prawa lewiratu i opatrznościo­wych okoliczności, Rut poślubiła potem Booza, dalekiego krewnego swego pier­wszego męża, a następnie stała się matką Obeda i babką Dawida. Wszystko to zawierało się zapewne w opowiadaniach ludowych, które sięgały epoki królów. Opowieść ujęto na piś­mie i na modłę noweli zredagowano jednak dopiero w V lub IV w. przed Chrystusem. Księgę Rut odczyty­wano w największe święta żydowskie, nato­miast sama jej bohaterka znala­zła się jako jedna z czterech niewiast w genea­logii Jezusa Chrystusa, zamieszczonej u św. Mateusza (1, 5). Ta okoliczność wpłynęła za­pewne na cześć, jaką tu i ówdzie oddawano Rut w chrześcijań­stwie. Wspominana była 1 września. powrót do bazy imion

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook