Imieniny 25 Sierpień

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Gaudenty

więcej
Imię pochodzi z języka łacińskiego poklasycznego. Utworzone zostało od participium praes. act. gaudens, -tis 'radujący się', dorobionego do semideponens gaudeo, gavisus sum 'cieszyć się, radować się'. Imię to częste było wśród duchowieństwa zakonnego. W Polsce nosił to imię Gaudenty - pierwszy abp gnieźnieński,...

Grzegorz

więcej
Jest to imię pochodzenia greckiego - od słowa gregórios 'gorliwy, czuwający'. Imię to nosiło wielu papieży, np. Grzegorz I Wielki, Grzegorz XIII, twórca kalendarza gregoriańskiego. W Polsce imię występuje już w średniowieczu w formie Grzegorz (1311) i formach: Gryhory (1490), Hrehory (1473), Hryhory...

Jozefat

więcej
Jest to imię męskie pochodzenia semickiego, teoforyczne, hebr. (Jehoszafat), oznaczające "Bóg osądził"; jego synonimem jest imię Abidan. W Polsce była w użyciu również forma Józefat lub Józafat, powstała przez pomieszanie Jozafata z Józefem. Do pewnej popularności tego imienia w Polsce przyczynił się...

Józef

więcej
Jest to imię hebrajskie, złożone z Jo (skrót z Jeho, Jahwe 'Bóg') i z czasownika jasaf 'przydać'. Joseph lub Jehoseph znaczy 'niech pomnoży Bóg (domyślnie) dobra' albo 'niech przyda Pan (drugiego syna)'. Należy więc ono do grupy imion teoforycznych (zawiera element Jeho 'Bóg'). W Polsce jest to bardzo...

Ludwik

więcej
Jest to imię pochodzenia germańskiego. W pierwszym członie zawarty jest element hlut- (chlod-, chlud-) 'sławny', a w drugim -wik (-wig) 'walka, bitwa'. Było to częste imię królów frankońskich, które pierwotnie zapisywano jako Clodvig, Clodwig, Chlodwig, Chludwig. Po zaniku nagłosowego ch- powstała forma...

Luiza

więcej
Jest to imię wywodzące się germańskiego Ludwika.. Ze średniowiecza imię poświadczone jest u nas wyjątkowo w r. 1476 w formie Łodwiga. Popu­larność imienia wzrosła najpewniej w sferach dworskich dopiero za czasów króla Włady­sława IV, którego żoną była Maria Ludwika Gon­zaga, księżniczka mantuańska.Odpowiedniki...

Michał

więcej
Jest to imię biblijne, pierwotnie imię sztuczne, utworzone na wzór innych imion semickich. Jest to zarazem imię teoforyczne, zawierające element -el 'Bóg'. Hebrajskie mika'el odpowiada polskiemu -Któż jak Bóg-. W Polsce imię występuje od średniowiecza (1220 r.) w formach: Michał, Michael, Michial, Michiel,...

Sieciesław (Wszeciesław)

więcej
Jest to imię wtórne; powstało od imienia Sieciech na zasadzie analogii: Bolech - Bolesław; Wyszech - Wyszesław; Sieciech - Sieciesław. Forma Sieciech jest oboczną formą imienia Wszeciech, które było imieniem dwuczłonowym; w jego części pierwszej występował temat zaimka wsze- 'wszystek', a w drugiej części...

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?