Imieniny 6 Grudzień

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Dionizja

więcej
Jest to imię żeńskie utworzone od imienia DIONIZY, Dionizjusz. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Dionisia, fr. Denise, hiszp. Dionisia. Święte, które uświetniły to imię, nie występują oddzielnie, ale tworzą wraz z innymi trzy grupy znane z historii prześladowań. Wspomnijmy tutaj jedną z nich: Dionizja,...

Emilian

więcej
Jest to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się z pierwotnego cognomen Aemilianus, utworzonego za pomocą sufiksu -anus od nomen gentilicium Aemilius. Emilian (Aemilianus) to pierwotnie 'należący do Emiliusza, przyjęty do rodu (przez adopcję) Aemilia'. Było to jedno z chętniej używanych kognominów,...

Jarema

więcej
Jest to ukraiński odpowiednik hebrajskiego imienia Jeremiasz. Jest to hebrajskie imię teoforyczne: Jirmejahu 'Bóg Jahwe dźwiga, Jahwe podnosi, wywyższa'. Biblia grecka transkrybuje to imię jako Jeremías. Nosił to imię jeden z proroków -większych-, który żył w VII w. przed Chr. W źródłach polskich poświadczone...

Jarogniew

więcej
Imię słowiańskie, złożone z elementów jaro- 'surowy, ostry' (temat przymiotnikowy na -o) i -gniew. Imiona z tematami przymiotnikowymi na -o tworzą dość liczną grupę wśród imion słowiańskich. Od tematu Jaro- utworzone też są imiona: Jarosław, Jaromir, Jaropełk, Jarosława. Jargoniew to 'człowiek surowego...

Mikołaj

więcej
Jest to imię wywodzące się z greckiego Nikólaos poprzez łac. Nicolaus, analogicznie do imion: Nikokrát-s, Nikómachos, Nikoméd-s, Nikóstratos, Nikosthén-s. Jako człon pierwszy występuje rzeczownik nik-- 'zwycięstwo', a jako człon drugi element -laos 'lud'. W Polsce imię występuje od czasów średniowiecznych...

Nikola

więcej
Żeńska forma imienia Mikołaj. Jest to imię wywodzące się z greckiego Nikólaos poprzez łac. Nicolaus, analogicznie do imion: Nikokrát-s, Nikómachos, Nikoméd-s, Nikóstratos, Nikosthén-s.Jako człon pierwszy występuje rzeczownik nik-- 'zwycięstwo', a jako człon drugi element -laos 'lud'.W Polsce imię występuje...

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook