Imieniny 19 Grudzień

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Abraham

więcej
Jest to imię biblijne pochodzące z akadyjskiego Aba-am-ra-am 'kochaj ojca', a zatem reprezentuje najstarszą warstwę imiennictwa - tzw. imion-zdań. Wg etymologii biblijnej miało oznaczać 'ojciec mój jest wzniosły' (Abram) i 'ojciec mnóstwa' (Abraham). Do Polski przyszło wraz z chrześcijaństwem. W źródłach...

Beniamin

więcej
Męskie imię hebrajskie: Ben-jamin 'syn prawicy'. Imię to nosił dwunasty syn Jakuba i Racheli (Rdz 35, 18). Według przekazu biblijnego Rachela chciała nazwać urodzone dziecko Ben-oni 'syn mojej boleści', ale Jakub zamienił je na Ben-jamin 'syn prawicy'. Do Polski imię to przyszło z chrześcijaństwem i...

Dariusz

więcej
Imię pochodzenia staroperskiego o znaczeniu 'ten, kto jest bogaty; władca bogactw; stróż skarbu'. Grecy przejęli perskie Daraya-wahusz jako D-reios, co dało w łacinie postać Darius. Z historii starożytnej znamy Dariusza Wielkiego, Achemenidę, który prowadził wojny z Grekami. W Polsce w czasach dawnych...

Gabriel

więcej
Imię biblijne hebrajskie, złożone: geber 'mąż silny' oraz -el 'Bóg'. Stąd Gabriel to albo 'mąż Boży', albo też 'Bóg jest moim męstwem'. W Polsce imię występuje od w. XIII najpierw w formach: Gabryjał, Gabrzyjał. Gabryjel i na ziemiach ruskich Hawryło, Awryło. Dziś występuje w formie Gabriel, którego...

Gabriela

więcej
Forma żeńska imienia: GabrielGabriel to imię biblijne hebrajskie, złożone: geber 'mąż silny' oraz -el 'Bóg'. Stąd Gabriel to albo 'mąż Boży', albo też 'Bóg jest moim męs­twem'.W Polsce imię występuje od w. XIII naj­pierw w formach: Gabryjał, Gabrzyjał. Gabry­jel i na ziemiach ruskich Hawryło, Awryło....

Nemezjusz

więcej
Imię pochodzenia greckiego: Nemésios, które dało początek rzymskiemu cognomen Nemesius. U jego początków leży wyraz pospolity némesis 'przydzielenie tego, co się komu należy-, który stał się boską personifikacją sprawiedliwości (Némesis). Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Nemesius, fr. Nemésius,...

Tymoteusz

więcej
Jest to imię teoforyczne pochodzenia greckiego Timótheos, złożone z członów: time 'cześć' i -theos 'Bóg'. W języku greckim istniało też inne imię, które było odwróceniem imienia Tymoteusz, a mianowicie Theótimos. Imię Tymoteusz znane jest dobrze z Dziejów apostolskich. W Polsce imię to nosił drugi biskup...

Urban

więcej
Jest to imię wywodzące się z języka łacińskiego, z pierwotnego cognomen Urbanus i Urbana (dla kobiet). Cognomen to pochodzi od przymiotnika pospolitego urbanus, -a 'miejski, mieszkaniec miasta, Rzymianin', a także 'kulturalny, grzeczny' w przeciwieństwie do Rusticus od rusticus 'wiejski'. Rzymianie...

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook