Imieniny 12 Grudzień

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Adelajda

więcej
Imię żeńskie pochodzenia germańskiego, należące do tzw. imion dwuczłonowych z członem adal- 'szlachetny ród', np. Adalberga, Adalgundis, Adalfrida; całość znaczyła mniej więcej - 'posiadająca szlachetny ród, wywodząca się ze szlachetnego rodu'. W Polsce pojawiło się to imię bardzo wcześnie: według niektórych...

Aldona

więcej
Jest to imię żeńskie pochodzenia litewskiego, dobrze znane z lektury Konrada Wallenroda. Nosiła je córka Gedymina, żona Kazimierza Wielkiego (na chrzcie otrzymała imię Anna). Etymologia imienia niejasna. Forma z -l- jest formą zlatynizowaną. W litewskim przed spółgłoską twardą powinno być -ł-. Znany...

Aleksander

więcej
Było to pierwotnie imię męskie, od którego już w starożytności urobiono imię żeńskie Aleksándra. Należy do bardzo starych greckich (Aléksandros) imion dwuczłonowych. Pierwsza część składowa wywodzi się od czasownika aléks- 'bronię, wspomagam', a druga od rzeczownika anér (gen. andrós) - 'mąż, mężczyzna'....

Aleksandra

więcej
To żeńskie imię pochodzenia greckiego (zob. ALEKSANDER). W Polsce notowane w źródłach od wieku XIV, w formach: Aleksandra i Oleksandra. Należy u nas do imion dość popularnych, do czego przyczyniła się m.in. powieść H. Sienkiewicza Potop. Imię to nosiła siostra Władysława Jagiełły, żona ks. mazowieckiego...

Dagmara

więcej
Żeńska forma imienia Dagmar, będącego imieniem dynastycznym u plemion frankońskich; jest pochodzenia celtyckiego 'wielki przez dobroć' lub germańskiego 'mąż jasny jak dzień'. Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć o genezie imienia, ponieważ oba człony dag- (daga) i -m-r / -m-r były w użyciu w obu przenikających...

Joanna

więcej
Żeńska forma imienia JAN. U nas znana od XIV wieku. Obecnie używane spieszczenia: Joaśka, Joasia (czasem Asia). W Polsce powstała w czasach nowszych druga forma tego imienia utworzona od imienia Jan: Janina (por. Karolina). Imię, traktowane w formie podstawowej jako odrębne od Joanny, miesza się z nią...

Paramon

więcej
Imię pochodzenia greckiego, którego podstawę stanowi przymiotnik pospolity parámonos / pármonos 'trwały, stały, wierny'. Przydomek Paramon nosi w mitologii greckiej Hermes. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Paramonus, Paramon, gr. Parámonos, fr. Paramon, wł. Paramone. Paramon i towarzysze, męczennicy. Występuje...

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook