Imieniny 9 Listopad

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Aldona

więcej
Jest to imię żeńskie pochodzenia litewskiego, dobrze znane z lektury Konrada Wallenroda. Nosiła je córka Gedymina, żona Kazimierza Wielkiego (na chrzcie otrzymała imię Anna). Etymologia imienia niejasna. Forma z -l- jest formą zlatynizowaną. W litewskim przed spółgłoską twardą powinno być -ł-. Znany...

Anatolia

więcej
Jest to imię żeńskie pochodzenia greckiego, analogiczne do męskiego ANATOL. Podstawę znaczeniową stanowi wyraz pospolity anatol- 'wschód'. Zatem Anatolia to 'pochodząca ze wschodu, wschodnia'. Tak nazywa się kraina geograficzna w Turcji, zwana inaczej Azją Mniejszą lub Przednią. Odpowiedniki obcojęz.:...

Bogdan

więcej
To jedyne w językach słowiańskich imię złożone, z imiesłowem biernym (-dan) w części drugiej. W związku z tym niektórzy badacze uważają, że Bogdan, starsze Bogodan, zostało przejęte przez Słowian od irańskich Scytów (Baga-data-), z zastąpieniem imiesłowu irańskiego data- w części drugiej przez równoznaczny...

Genowefa

więcej
Imię to powstało z elementów geno- 'ród, gatunek' i -wifa 'żona, kobieta'. Jest to więc przykład imienia, którego człony pochodzą z różnych języków: człon geno- z języka romańskiego, do którego dostał się z celtyckiego, a człon -wifa z jęz. germańskich. Imię musiało powstać wśród ludu, który miał ścisły...

Nestor

więcej
Imię pochodzenia greckiego: Nést-r, które łacina przejęła jako Nestor. Nie ma ono przekonującej etymologii. Być może łączy się z czasownikiem néomai 'iść, przychodzić, powracać' lub jest skróceniem dwuczłonowego imienia Eunestor, związanego etymologicznie z przymiotnikiem eunóstos 'szczęśliwie powracający'. W...

Teudariusz (Teodor)

więcej
Zlatynizowana forma germańskiego imienia złożonego z członów: theud-/diot- 'lud, naród, plemię' i -haris/-charis 'wojsko'. Czasem utożsamiano je z greckim Teodorem. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Theudarius, Theuderius, ang., niem. Theodarius, Theoderis.

Ursyn

więcej
Jest to imię łacińskie, wtórne cognomen utworzone od pierwotnego Ursus 'niedźwiedź' za pomocą sufiksu -inus tworzącego przymiotniki dzierżawcze, a także zdrobnienia. Łac. ursus łączy się z grec. arktos, stind. rkash, celt. art - 'niedźwiedź'. Obok formy męskiej Ursinus była też forma żeńska Ursina (pol....

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook