Imieniny 13 Listopad

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Arkadiusz (Arkady)

więcej
Imię męskie pochodzenia greckiego. Do nas przyszło przez łacinę (stąd -iusz); druga postać tego samego imienia to Arkady przyswojone według innego wzoru (jak Ignacy). W grece Arkádios wywodzi się od rzeczownika Arkas 'mieszkaniec Arkadii' (na Peloponezie) i pierwotnie oznaczało 'syn Arkadyjczyka', zapewne...

Benedykt

więcej
Podobnie jak forma żeńska, Benedykta, jest to imię łacińskie, pierwotnie cognomen. Łac. Benedictus i Benedicta notowane są w inskrypcjach jako imiona własne zarówno pogan, jak i chrześcijan. Formalnie są to imiesłowy przeszłe od czasownika benedicere 'dobrze mówić o kimś, (później) dobrze życzyć komuś';...

Brychcy (Brykcjusz, Brycjusz)

więcej
Imię pochodzenia celtyckiego, występujące w formach: Briccio i Brixio. W Polsce pojawia się od w. XIV w formach: Brzykczy, Brzyczek, Brzyk, Brzyszek. Od tego imienia pochodzą polskie nazwiska: Brykczyński, Brychczy. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Briccius, Brictius, Britius, fr. Brice, Bras, Bricet, Bris,...

Eugeniusz

więcej
Jest to męskie imię greckie. Eugénios to pierwotnie zdrobnienie imienia Eugénés 'dobrze urodzony, z dobrego rodu' (eu 'dobrze' i genos 'ród'). W starożytnym Rzymie imię to zostało przetłumaczone na Benenatus. W dawnej Polsce imię to było rzadkie, częstsze dopiero w XIX i XX w. Być może pewną popularność...

Humbert

więcej
Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: hun- 'olbrzym' i -bert / -berht / -beraht 'sławny, szlachetny'. W Polsce znane jako nazwisko. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Humbertus, ang., niem. Humbert, wł. Umberto. Hagiografowie wyliczają sześciu świętych lub błogosławionych noszących to imię....

Jan

więcej
Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Mikołaj

więcej
Jest to imię wywodzące się z greckiego Nikólaos poprzez łac. Nicolaus, analogicznie do imion: Nikokrát-s, Nikómachos, Nikoméd-s, Nikóstratos, Nikosthén-s. Jako człon pierwszy występuje rzeczownik nik-- 'zwycięstwo', a jako człon drugi element -laos 'lud'. W Polsce imię występuje od czasów średniowiecznych...

Stanisław

więcej
To jedno z najpopularniejszych imion męskich w Polsce. Z punktu widzenia gramatycznego jest to dwuczłonowe złożenie. W członie pierwszym imienia występuje temat czasownikowy stani- od czasownika stać, a jako drugi człon użyty jest element -sław. Formy skrócone i spieszczone to : Stanek, Stanisz, Stańko,...

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook