Imieniny 22 Styczeń

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Anastazja

więcej
Imię żeńskie pochodzenia grecko-chrześcijańskiego. Jako wyraz pospolity (r. ż.) anástasis znaczy 'powstanie, zmartwychwstanie'. W charakterze imienia Anástasis kryła się zapewne aluzja do zmartwychwstania Chrystusa. W Polsce nie było częste, chociaż poświadczone jest już w 1220 r. Oczywiście przyszło...

Anastazy

więcej
Późnogreckie, zapewne dopiero chrześcijańskie imię męskie Anastásios, utworzone od pierwotnie żeńskiego imienia Anástasis (por. ANASTAZJA). Do Polski przyszło przez łacinę i nigdy nie było popularne (ze średniowiecza jest poświadczony zaledwie jeden przykład jego użycia). Odpowiedniki obcojęz.: łac....

Dobromysł

więcej
Jest to słowiańskie imię złożone. W członie pierwszym występuje temat przymiotnikowy dobro- (por. DOBROGOST), zaś w członie drugim -mysł (por. umysł) od wyrazu myśl. Imię poświadczone już w Bulli gnieźnieńskiej (1136). W kalendarzu imion słowiańskich umieszczone pod datą 22 stycznia.

Gaudenty

więcej
Imię pochodzi z języka łacińskiego poklasycznego. Utworzone zostało od participium praes. act. gaudens, -tis 'radujący się', dorobionego do semideponens gaudeo, gavisus sum 'cieszyć się, radować się'. Imię to częste było wśród duchowieństwa zakonnego. W Polsce nosił to imię Gaudenty - pierwszy abp gnieźnieński,...

Wincenty

więcej
Jest to imię wywodzące się z łaciny, z pierwotnego cognomen Vincentius, utworzonego od imiesłowu czynnego vincens, -tis czasownika vinco, -cere 'zwyciężać'. Znaczeniowo byłoby to imię synonimiczne do imienia WIKTOR. Forma żeńska brzmiała Vincentia. Imię Wincenty znane jest w Polsce już od czasów średniowiecznych....

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook