Komentarze Komentarze

Czy diabeł może wchodzić do człowieka przez "furtki"? [ROZMOWA]

Autor Wiadomość
deon
Gość
2019-04-07 21:11:50
Przypowieść zachęca do czujności. Trzeba pytać, na czym polega ewangeliczna czujność, czy rzeczywiście na "wychwytywaniu" podstępnej obecności złego w rzeczach, osobach, muzyce, gestach? - mówi ks. Sławomir Sosnowski, były egzorcysta.
więcej
Ilość wiadomości: 116
2019-04-07 21:11:51
Furtki są sakazane i słusznie, ale wystarczy zrobić wytrych i przemianować je na "klucze", których podobno jest 5 i wyjdzie na to samo.
Ilość wiadomości: 182
2019-04-07 23:44:27
Łk 11
24 Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: "Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem". 25 Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. 26 Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni».

Problem z tymi duchami nieczystymi mają ci, którzy nie przystepują do Komunii po spowiedzi. Jeśli przyjmujemy Komunię, to zamieszkuje w nas Duch Boży i duch nieczysty nie może już wrócił, bo nie ma dla niego miejsca. To Duch Swięty chroni nas przed zakusami szatana, a zstepuje na nas poprzez Komunię. Poprzez komunię Bóg napełnia nas Swoim Boskim Życiem. Po spowiedzi bez Komunii, mieszkanie pozostaje puste i duch nieczysty może swobodnie wrócić. Taka sytuacje opisuje Jezus.
Ilość wiadomości: 39
2019-04-08 15:28:24
Czy widzisz w tych słowach jakąś spowiedz gdzie apostołowie odpuszczali grzechy ludzi, czy widzisz w tych słowach ( i innych) aby ktokolwiek z apostołów powiedział ŻE MA PRAWO ODPUSZCZAĆ CUDZE GRZECHY?
No właśnie.
Pan Jezus Chrystus wypowiadając te słowa dowiódł, że na  człowieka działa moc władcy tego świata  I uściślając to z innymi słowami z NT pokazał, że  na człowieka będzie działać moc władcy tego świata do KOŃCA. Z PROSTEJ PRZYCZYNY JAK TAKŻE DOWODZI AP PAWEŁ  CIAŁO FIZYCZNE BYŁO JEST I BĘDZIE W MOCY WŁADCY TEGO ŚWIATA
(Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne)
)

Czy teraz widzisz co napisałeś?
‘’ Po spowiedzi bez Komunii, mieszkanie pozostaje puste i duch nieczysty może swobodnie wrócić’’

Gdzie w NT jest napisane, że po spowiedzi bez Komunii, mieszkanie pozostaje puste i duch nieczysty może swobodnie wrócić
WRĘCZ PRZECIWNIE
‘’ 24 Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: "Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem"

"Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem"

Jak już wyżej wspomniałem bardzo ważne jest aby rozróżniać duchy moce władcy tego świata od złych bytów duchów które także potrafią posiąść ciało fizyczne człowieka. W tym przypadku im bardziej człowiek wydaje przez siebie Owoce Ducha Świętego tym bardziej zły byt – duch nie da rady posiąść ciała człowieka. Ale to inny temat.
Ilość wiadomości: 39
2019-04-08 15:30:00
‘’ To Duch Swięty chroni nas przed zakusami szatana, a zstepuje na nas poprzez Komunię. Poprzez komunię Bóg napełnia nas Swoim Boskim Życiem’’

DUCH ŚWIĘTY  NIE ZSTĘPUJE NA CZŁOWIEKA PRZEZ KOMUNIĘ LECZ OD POCZĄTKU TEGO ŚWIATA DZIAŁA  ( PRZENIKA) CAŁY ŚWIAT

GDYBY BYŁO TAK JAK PISZESZ TO PRZED PRZYJŚCIEM PANA JEZUSA CHRYSTUSA NIE BYŁOBY ANI JEDNEGO CZŁOWIEKA KTÓRY BY WYDAŁ Z SIEBIE OWOC MOCY OJCA ZBAWICIELA. NA ŚWIECIE BYLIBY TYLKO SAMI BANDYCI (19 5 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne)

A jednak byli na tym świecie przed przyjściem Zbawiciela, którzy wydawali OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO NIE ZNAJĄC ‘’KOMUNI’’.( 22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie.)

NAPISAŁEŚ:
‘’ . Po spowiedzi bez Komunii, mieszkanie pozostaje puste i duch nieczysty może swobodnie wrócić. Taka sytuacje opisuje Jezus.
‘’

TAKIEJ SYTUACJI NIE OPISUJE PAN JEZUS CHRYSTUS.

Tobie i podobnie myślącym należy bardzo dokładnie wyjaśniać dlaczego piszecie nieprawdę.
Pan Jezus Chrystus powiedział:
‘’ 24 Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: "Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem".
Ilość wiadomości: 39
2019-04-08 15:30:34
Żadnego innego wyboru człowiek nie ma.
ZROZUMIESZ TAKŻE RZECZ NAJWAŻNIEJSZĄ, ŻE CZŁOWIEK TYLKO WYDAJE PRZEZ SIEBIE ( W ZALEŻNOŚCI, KTÓRĄ MOC WYBIERZE)  OWOC MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA LUB UCZYNEK MOCY WŁADCY TEGO ŚWIATA ( POŻĄDLIWOŚĆ CIAŁA).
SAM NIC NIE TWORZY. CZŁOWIEK JEST TYLKO NARZĘDZIEM PRZEZ KTÓRE WYCHODZI OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO LUB  UCZYNEK MOCY WŁADCY TEGO ŚWIATA.
Jest to podstawa do zrozumienia wielu rzeczy z Pisma Świętego.

Napisałeś:
‘’ Problem z tymi duchami nieczystymi mają ci, którzy nie przystepują do Komunii po spowiedzi.’’

TE TWOJE SŁOWA NIE MAJĄ NIC WSPÓLNEGO Z PRAWDĄ.

Dlatego, że jak widzisz z przywołanego cytatu powyżej TO CZŁOWIEK WYBIERA ( ma tutaj wolny wybór) MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA LUB WYBIERA MOC WŁADCY TEGO ŚWIATA .( DIABŁA)
MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA NIE SIEDZI W KOŚCIELE LECZ PRZENIKA TEN CAŁY ŚWIAT ( kamienie o Mnie wołać będą)  Przenika wszystko włącznie z najbardziej złymi ludzmi.  Tak samo Moc Ojca Pana Jezusa Chrystusa działa na na Ciebie czy największego bandytę. Człowiek staje się dopiero wtedy świątynią DUCHA ŚWIĘTEGO GDY WYDAJE PRZEZ SIEBIE OWOCE TEGOŻ DUCHA  IM WIĘCEJ OWOCOWANIA MOCĄ OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA TYM BARDZIEJ CZŁOWIEK STAJE SIĘ ZESPOLONY Z DUCHOWYM CIAŁEM ZBAWICIELA. WRASTA W NIEGO, STAJE SIĘ JEGO CZĘŚCIĄ.

Zatem nie jest tak jak napisałeś, że :
Ilość wiadomości: 39
2019-04-08 15:32:31
 18 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.
19 5 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa6.
24 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. 25 Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. 26 Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc.’’(    Ga 5  )

Zatem jeszcze raz Wam piszę aby szatan nie wprowadzał Was w błąd.

Człowiek to zespolona istota z duszy i ciała. Z tym, że nadrzędna jest dusza a ciało spełnia rolę  ubranka --komunikacji z TYM 4-ro wymiarowym światem. Dzięki ciału widzisz słyszysz i doznajesz wszystkiego co cielesne. Ale to ciało fizyczne śmiertelne nie żyje sobie ot tak. Ciało to jest w MOCY ( programie) dzięki któremu żyje – funkcjonuje. Ten program to właśnie MOC WŁADCY TEGO ŚWIATA . Najlepiej to wyraża GAL 5 gdzie ap Pawł dokładnie to opisuje.
Zatem jeśli chcesz zrozumieć to dokładnie to przeczytaj List do Galatów 5. Tam zrozumiesz, że człowiek sam z siebie nic nie może zrobić  Zrozumiesz , ŻE CZŁOWIEK JEST W DWÓCH MOCACH, KTÓRE NA NIEGO DZIAŁAJĄ. ZROZUMIESZ, ŻE MA TYLKO JEDYNY WYBÓR WYBRAĆ MOĆ PORZĄDLIWOŚCI CIAŁA ( PROGRAM DZIEKI KTÓREMU CIAŁO ŻYJE) LUB MOŻE WYBRAĆ MOC ( PROGRAM, KTÓRY PRZENIKA TEN ŚWIAT) OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA
Ilość wiadomości: 39
2019-04-08 15:34:52
Krzysiekniepieklo

Kiepsko z Twoim rozumowaniem. W swojej wypowiedzi napisałeś samą nieprawdę.
Nawet nie zwracasz uwagi na proste zapisy przywołanego przez Ciebie fragmentu  Łk 11.
Masz wyraźnie opisane że bez jakiejkolwiek chęci czy niechęci człowieka duch nieczysty wraca do:  i tutaj uważaj ‘’ Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem" Nie ma tutaj ŻADNYCH WARUNKÓW KTÓRE UZALEŻNIAŁY BY TEN POWRÓT OD CZŁOWIEKA.

Należy także rozróżnić ( rozdzielić) powyższego złego ducha ( mocy władcy tego świata  od złego  bytu- ducha, który także może zniewolić człowieka  tzn. wziąć w posiadanie jego ciało fizyczne. Te złe duchy – byty podlegają egzorcyzmom.
O duchu fałszu mocy władcy tego świata wypowiada się ap Jan w ««  1 J 4  »»

‘’ Ten, który zna Boga, słucha nas2.
Kto nie jest z Boga, nas nie słucha.
W ten sposób poznajemy
ducha prawdy i ducha fałszu2.

Gdzie duch PRAWDY to MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.


Nie rozumiesz tego, bo nie znasz słów ap Pawła, który wyjaśnia WPROST na czym to wszystko polega. A zatem podstawą zrozumienia są słowa:

‘’ 16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie
Ilość wiadomości: 182
2019-04-08 16:30:56
Powiedz mi KOKO, jak często spożywasz Ciało i Krew Chrystusa? No bo wiesz - żeby rozumieć, to trzeba należec do królestwa Bożego.
Ilość wiadomości: 39
2019-04-08 17:19:40
Dotyczy to zapłaty za nasze grzechy której Pan Jezus Chrystus dokonał na Krzyżu.
GDY UMIERAŁ POWIEDZIAŁ ‘’WYKONAŁO  SIĘ ‘’
UŻYŁ PRZY TYM SŁÓW KTÓRE ZNACZĄ ‘’ZAPŁACONE W PEŁNI’’

A jednak w KKK czytamy  ‘’Eucharystia jako ofiara jest składana jako zadośćuczynienie za grzechy żywych i umarłych oraz dla otrzymania od Boga pożytku duchowego.
Więc co to jest ???
Jest to próba spłacania RAT DŁUGU KTÓRY ZOSTAŁ JUŻ SPŁACONY.

Zatem jak widzicie ‘’msza’’ jest  ZAPRZECZENIEM WYSTARCZALNOŚCI  ZAPŁATY ZA GRZECHY, KTÓREJ PAN JEZUS CHRYSTUS  DOKONAŁ NA KRZYŻU.
Kościół katolicki  twierdzi, że przez msze dokonuje tego czego Pan Jezus Chrystus Już dokonał.
SWII stwierdził  w liturgii a zwłaszcza w świętej ofierze na mszy DOKONUJE SIĘ NASZE ODKUPIENIE
JEST TO SPRZECZNE Z BIBLJĄ
BO BIBLIA  WYRAŹNIE MÓWI ŻE ODKUPIENIE SIĘ JUŻ DOKONAŁO.

11 Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką - to jest nie na tym świecie - uczyniony przybytek7, 12 ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie

CZY TERAZ WIESZ JAK CZĘSTO PRZYJMUJĘ DUCHOWE CIAŁO PANA JEZUSA CHRYSTUSA?

CIAŁO PANA JEZUSA CHRYSTUSA PRZYJMUJESZ WTEDY GDY WYDAJESZ OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO DLATEGO ŻE WTEDY POTRZEBUJESZ TEJ MOCY I UŻYWASZ ( SPOŻYWASZ ) JĄ . BO WŁAŚNIE DZIĘKI SPOŻYWANIU WYDAJESZ OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO. DODATKOWO WRASTASZ W TĘ MOC – CIAŁO DUCHOWE ZBAWICIELA , STAJESZ SIĘ JEGO CZĘŚCIĄ. TO SAMO DOTYCZY JEGO DUCHOWEJ KRWI.

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook