Komentarze Komentarze

Franciszek w Molfetta: żyjmy Eucharystią, aby być źródłem nadziei, radości i pokoju

Autor Wiadomość
deon
Gość
2018-04-20 23:28:33
W swojej homilii Franciszek podkreślił, że Eucharystia "to nie piękny obrzęd, ale najgłębsza, najbardziej konkretna, najbardziej zaskakująca, jaką można sobie wyobrazić komunia z Bogiem: komunia miłości tak realna, że przybiera formę pokarmu".
więcej
Ilość wiadomości: 12
2018-04-20 23:28:35
Czy i wy tak nierozumni jestescie?,, Duch daje zycie;cialo na nic sie nie przyda. Slowa, ktore Ja wam powiedzialem sa duchem i sa zyciem. Lecz posrod was sa tacy , ktorzy nie wierza." Ile lat trzeba studiowac teologie, zeby tego nie pojac?
photo.jpg
Ilość wiadomości: 344
Odpowiedź do: czuwajacy66 | 2018-04-21 11:15:45
A ile lata trzeba studiować, że "ciało moje jest prawdziwym pokarmem a krew moja prawdziwym napojem" i "kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ma życie wieczne a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym".

Niestety są różni hipochondrycy i inni zabużeni, którzy traktują ciało Chrystusa, jako "kawał mięsa" a krew jego, jako "kielich krwi - nieprawości" i dlatego mają problem. Najpierw się wyleczcie z zaburzeń osobowości (którego domeną jest zły duch) a potem pogadamy o rozumieniu lub nie rozumieniu a przede wszystkim odczuwaniu. Ludzie zaburzeni, mają wtłoczone w głowach: nie czuć, nie myśleć, nie odzywać się a potem są tego konsekwencje.
Ilość wiadomości: 34
2018-04-21 13:59:15
Znowu pojawił się jeden z czołowych  antychrystów, który  pluje na słowa Ewangelii Chrystusa i treść NT. ( misjonarzm)
Przypominam, że antychrystem jest ten, który nie uznaje OJCA I SYNA

‘’ Ten właśnie jest Antychrystem,
który nie uznaje Ojca i Syna.’’ ( 1 Jana)

Ojciec i Syn mają takie samo imię . IMIĘ JEZUS

Imię Jahwe to imię władcy tego świata, który nie ma nic wspólnego z OJCEM PANA JEZUSA CHRYSTUSA.

Ów człowiek o nicku ‘’misjonarzm ‘’ Janusz L z Nowego Targu  jest już do tego stopnia pochłonięty przez diabła, że nawet nie widzi co pisze.  Sam sobie przeczy bo  KK wyrażnie określa :

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, iż "sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy... W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus." (KKK 1374).’’

''substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus." (KKK 1374).’’
Zatem jak sam określił eucharystia jest  CAŁYM FIZYCZNYM CIAŁEM PANA JEZUSA CHRYSTUSA I NA DODATEK KK TWIERDZI ŻE TAM JEST TAKŻE DUSZA ZBAWICIELA
Nie ma już czasu wyjaśniać autentyczne bzdury jakie ( a nawet idiotyzm) jakie napisał ‘’misjonarzm’’
Jest on bowiem całkiem pochłonięty przez moc diabła przeklętego zwłaszcza, że udowodnił to sam wiele razy. Uprał swojego ojca po ‘’pysku’’ ( to jego określenie) do tego stopnia, że ten nie mógł wstać o własnych siłach.
Zatem nie ma sensu wykazywać szaleńcowi że jest szaleńcem.
(Hbr 9)
''24 Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej [świątyni], ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, 25 nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. 26 Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków13 na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. 27 A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, 28 tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia14 grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.''

Katolicy od  około III wieku wychowani są na OBRZĘDOWYM ZJADANIU FIZYCZNEGO CIAŁA PANA JEZUSA CHRYSTUSA I PICIU JEGO KRWI I SĄ TAK OMAMIENI W TYM PROCEDERZE, ŻE NAWET NIE DOSTRZEGAJĄ BRUTALNOŚCII ZŁA, KTÓRE TKWI W TYM KULCIE

WIARA W ZJADANIE ( TERAZ UWAŻAJCIE) FIZYCZNEGO CIAŁA ŻYJĄCEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA I PICIE JEGO FIZYCZNEJ KRWI JEST RÓWNIE STRASZNA JAK KULTY PIERWOTNE LUDOŻERCÓW, SKŁADANIE BOGOM LUDZI NA OFIARĘ CZY WAMPIRYZM.

A PRAWDA , KTÓRA POCHODZI Z NT ( EWANGELIA CHRYSTUSA) JEST TAKA:


‘’ Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu".

ZATEM  KIM JEST CHLEB BOŻY???

Apostołowie zwłaszcza ap Paweł sami bezpośrednio opisują jak wyglądały spotkania i spożywanie na tych spotkaniach chleba czynione na pamiątkę . Nawet doszło do bezpośrednich upomnień aby ludzie  najadali się przed takim spotkaniem w domach. To jest wyraźny obraz jak wyglądało spożywanie chleba czynione na pamiątkę. Podobnie to obrazuje Didache (Nauczanie Pana do narodów przekazane przez dwunastu apostołów.)
Dziękczynienie przy winie i chlebie
1 Co się z kolei tyczy dziękczynienia - dziękujcie w następujacy sposób.
2 Najpierw przy kielichu:
«Dziękujemy Ci, nasz Ojcze, za świętą winorośl* Dawida, Twojego sługi.
Tobie chwała na wieki.»
3 Natomiast przy połamanym* [chlebie]:
«Dziękujemy Ci, nasz Ojcze, za życie i poznanie, które dałeś poznać nam przez Jezusa, Twego Sługę.
Tobie chwała na wieki.
4 Tak jak ten połamany* [chleb] był rozproszony na górach i zgromadzony, stał się jednym, tak niech zostanie zgromadzona Twoja Społeczność* z krańców ziemi do Twego Królestwa,

Dziękczynienie
1 A gdy się najecie, dziękujcie w ten sposób:
2 «Dziękujemy Ci, święty Ojcze,
za Twoje święte Imię, które rozbiło namiot w naszych sercach,
i za poznanie, wiarę oraz nieśmiertelność, którą dałeś nam poznać przez Jezusa, Twego Sługę.
Tobie chwała na wieki.
„”1 A gdy się najecie, dziękujcie w ten sposób:””
Wyraźnie widać , że DZIĘKUJĄ ZA POZNANIE  , WIARĘ  ORAZ NIEŚMIERTELNOŚĆ

Wyraźnie widać , że tak jak bezpośrednio apostołowie tak i pierwsi uczniowie tych apostołów spotkania takie wykorzystywali do przekazywania słów Ewangelii Chrystusa . Nikt z apostołów ani pierwszych uczniów nie wznosił chleba i nie mówił , że jest to CIAŁO CHRYSTUSA w dosłownym tego słowa tłumaczeniu. Apostołowie rozumieli słowa Pana Jezusa Chrystusa :

60 A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» 61 Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? 62 A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? 63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda10
Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. 64 Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».

Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.

. Ogólnie ciało fizyczne odżywia się chlebem i wodą i UMIERA , natomiast ciało duchowe człowieka ( dusza ) żyje w MOCY DUCHA i odżywia się CIAŁEM DUCHOWYM  PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
Ciało Duchowe Pana Jezusa Chrystusa jest MOCĄ JEGO OJCA  I ŻADEN MAG NIE JEST W STANIE PRZEMIENIĆ CHLEB ZIEMSKI W DUCHA ŚWIĘTEGO PRAWDĘ  ( MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA) .
JEŚLI BY TAK BYŁO PAN JEZUS NIE PRZYSYŁAŁBY DUCHA ŚWIĘTEGO PRAWDY  LECZ STWARZALI BY  GO KSIĘŻA ( dokładnie przemienialiby  chleb w DUCHA ŚW PRAWDĘ – CIAŁO PANA JEZUSA CHRYSTUSA )  A to jest nie możliwe  , ponieważ Pan Jezus Chrystus został zrodzony przez swojego OJCA . To jest właśnie CIAŁO PANA JEZUSA CHRYSTUSA którym należy się odżywiać dokładnie tak jak to wyjaśnił ap Paweł
16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. 18 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.
19 5 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa6.
24 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. 25 Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. (GAL5)
Człowiek , który uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa oddał mu swoje życie STOSUJE się do słów  „postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała „  RODZI SIĘ NA NOWO.  ŻYJE I ODŻYWIA SIĘ DUCHEM ŚWIĘTYM PRAWDĄ - CIAŁEM DUCHOWYM  PANA JEZUSA CHRYSTUSA .

Dlatego chleb i wino spożywamy na pamiątkę a dusza żywi się CIAŁEM  DUCHOWYM PANA JEZUSA CHRYSTUSA – DUCHEM ŚWIĘTYM PRAWDĄ , które nie posiada postaciowości , JEST MOCĄ w której żyje dusza ludzka.

Ciało fizyczne człowieka aby żyło musi mieć pokarm ( fizyczny ) chleb i wodę ( inne) . Dusza ludzka aby żyła musi być zanurzona w Mocy –Duchu - Programie, który tę duszę ożywia . Moc Ducha sprawia , że dusza czuje i ogólnie funkcjonuje. A więc pokarmem ( źródłem życia ) dla duszy jest Moc Ducha . Dusza ludzka musi pożywać tę moc aby żyć.
O tym mówił Pan Jezus Chrystus i apostołowie ( najwięcej ap Paweł ). Jeśli więc człowiek ( tj dusza i ciało fizyczne ) nie pożywia się Duchem św Prawdą , MOCĄ OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA i tylko stosuje się do mocy pożądania ciała , to taki człowiek ( dusza ) nie będzie miała życia w sobie. Bo życie , to wieczne życie daje tylko DUCH ŚW – moc Ojca Pana Jezusa Chrystusa.

Tylko w NIM zanurzona dusza może żyć wiecznie i szczęśliwie ( Ciało – Królestwo Pana Jezusa Chrystusa.) Co należy zrobić aby spożywać Ciało i Krew Duchową Pana Jezusa Chrystusa ?   Należy w NIEGO uwierzyć , oddać mu swoje życie  i poprosić o MOC JEGO OJCA --- DUCHA SWIĘTEGO PRAWDĘ .  Jeśli taki człowiek otrzyma Ducha św Prawdę to jego dusza ( ego) zostaje zanurzona w Nim i od tej pory jeśli będzie się do niego stosować (16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. )   zaczyna się NIM odżywiać. ŻYJE W NIM .  Odżywianie się CIAŁEM Pana Jezusa Chrystusa jest przez cały czas gdy człowiek stosuje się właśnie do Niego . Odzywianie się Duchem _ Prawda – Mocą Ojca , które jest CIAŁEM Pana Jezusa Chrystusa  jest przez całe życie człowieka , jeśli ten stosuje się do Niego. Ogólnie pisząc człowiek odżywia się Ciałem Pana Jezusa Chrystusa wtedy gdy wybiera właśnie działanie , MOC Ducha św Prawdy . To samo dotyczy KRWI DUCHOWEJ – MOCY która oczyszcza duszę z grzechów.
Żaden człowiek w tym ksiądz , papież  nie jest w stanie przemienić chleba w Moc Ojca Pana Jezusa Chrystusa ( Ducha św Prawdę ) , które jest CIAŁEM DUCHOWYM  Pana Jezusa Chrystusa , chociażby dlatego że sam żyje w MOCY DUCHOWEJ .
CIAŁO DUCHOWE PANA JEZUSA CHRYSTUSA JEST ZRODZONE PRZEZ JEGO OJCA PANA PANÓW.
Ciało Pana Jezusa Chrystusa (DUCH ŚW PRAWDA)  , które zesłał JEGO OJCIEC do tego świata MOŻNA TYLKO PRZYJĄĆ
KK wyraźnie w KKK precyzuje cyt:
1365  :
"Ponieważ Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, jest ona także ofiarą. Charakter
ofiarny ukazuje się już w słowach jej ustanowienia: „To jest Ciało moje, które za was
będzie wydane" i „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie
wylana" (Łk 22, 19-20). W Eucharystii Chrystus daje to samo ciało, które wydał za nas na
krzyżu, tę samą krew, którą wylał „za wielu (...) na odpuszczenie grzechów"

W Eucharystii Chrystus daje to samo ciało, które wydał za nas na
krzyżu, tę samą krew, którą wylał „za wielu (...) na odpuszczenie grzechów"

I TO WŁAŚNIE JEST NIEZGODNE Z EWANGELIĄ  A NAWET Z BEZPOŚREDNIMI  SŁOWAMI PANA JEZUSA CHRYSTUSA który powiedział :

63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda10. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. 64 Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».
Ogólnie
Odżywianie się CIAŁEM PANA JEZUSA CHRYSTUSA TO ODWOŁYWANIE SIĘ DO DUCHA ŚW I WYDAWANIE JEGO OWOCÓW ( GAL5)

NATOMIAST WSPÓLNE SPOKTANIA JEDZENIE ( CHLEBA)  I PICIE TO to właśnie jest PAMIĄTKA . OCZYWIŚCIE NA SPOTKANIACH ROZMOWA O EWANGELII PANA JEZUSA CHRYSTUSA ( Czyt Didache (Nauczanie Pana do narodów przekazane przez dwunastu apostołów.)


Misterium to coś bardzo ważnego w katolicyzmie. Encyklika Jana Pawła VI na temat Eucharystii  zatytułowane jest misterium  fidei   Sobór watykański II odwołuje się do mysterium eucharystii  KKK stwierdza, że cała liturgia Kościoła jest misterium  tajemnicą a jej celem jest wprowadzenie dusz w misterium Chrystusa  to znaczy w mistagogię  KK twierdząc, że jest strażnikiem misterium  w którym mogą pośredniczyć  tylko kapłani ( biskupi)  uzależnia od siebie swoich wyznawców  zamiast prowadzić ich do polegania na Jezusie Chrystusie  w sprawie zbawienia  Jaki jest pogląd na mszę opisuje dokładnie apokalipsa ap Jana.

‘’4 A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat,
cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły,
miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości
i brudów swego nierządu
.
5 A na jej czole wypisane imię - tajemnica:
"Wielki Babilon.
Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".

4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
«Ludu mój, wyjdźcie z niej2,
byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej z jej plag nie ponieśli:
5 bo grzechy jej narosły - aż do nieba,
i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
6 Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała,
i za jej czyny oddajcie podwójnie:
w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie!’’
Jak myślicie CO CZULI TYSIĄCE PRAWDZIWYCH CHRZEŚCIJAN KTÓRZY ZOSTALI SPALENI ŻYWCEM ZA ODMOWĘ UCZESTNICTWA WE MSZY?

Oni to już od początku uważali że  JEST TO NAJWIĘKSZA OBRZYDLIWOŚĆ

DLACZEGO???
Ponieważ przedstawia się ją jako DOSŁOWNĄ ŻYWĄ OFIARĘ  KTÓREJ JEST NIEUSTANNIE  OFIAROWANIE CIAŁA I KRWI PANA JEZUSA CHRYSTUSA

BIBLIA JEDNAK PONAD WSZELKĄ WĄTPLIWOŚC STWIERDZA, ŻE OFIARA PANA JEZUSA CHRYSTUSA ZOSTAŁA DOKONANA NA KRZYŻU  W PEŁNI RAZ NA ZAWSZE  I NIGDY WIĘCEJ NIE MA BYĆ POWTARZANA
Nauka katolicka twierdzi jednak, że jeśli Pan Jezus Chrystus podczas ostatniej wieczerzy powiedział „ to jest ciało i krew moja” to należy to rozumieć dosłownie, że w wyniku wypowiedzenia tych słów  stały się ONE DOSŁOWNYM JEGO CIAŁEM I KRWIĄ i że gdy ksiądz wypowiada te słowa dzisiaj  stają się one podobnie dosłownym fizycznym  ciałem i krwią Pana Jezusa Chrystusa  I SĄ NIEUSTANNIE SKŁADANE NA OFIARĘ NA KATOLICKICH OŁTARZACH RÓWNIE PRAWDZIWIE JAK OFIARA NA KRZYŻU TA JEDYNA OFIARA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
Zwróćcie uwagę, że nikt nie traktuje dosłownie słów które wypowiedział Pan Jezus Chrystus mówiąc np. Ja jestem bramą , ja jestem  pasterzem albo gdy nazwał uczniów owcami  i podobne   W tych i innych podobnych faktach jest pewne, że Pan Jezus Chrystus posługiwał się językiem obrazowym aby łatwiej było zrozumieć treść Jego przekazów.
GDY POWIEDZIAŁ ŻE CHLEB JEST JEGO CIAŁEM TO NIE JEST TO FIZYCZNIE MOŻLIWE SKORO TAM PAN JEZUS CHRYSTUS SIEDZIAŁ OSOBISCIE i trzymał ten chleb. w swoich rękach
TYM BARDZIEJ JEST NIE MOŻLIWE ABY KAŻDY OPŁATEK BYŁ CIAŁEM JEZUSA CHRYSTUSA Z DUSZĄ OSOBOWOŚCIĄ ( CAŁĄ NIEPODZIELONĄ JAK TWIERDZI KATOLICYZM)  To właśnie jest fałsz katolicyzmu

Dlaczego???
Dlatego, że Pan Jezus Chrystus MÓWIŁ O SWOIM CIELE DUCHOWYM A NIE O FIZYCZNYM. PORÓWNAŁ TO ZA POMOCĄ CHLEBA ABYŚ ZROZUMIAŁ, ŻE TAK JAK CIAŁO FIZYCZNE CZŁOWIEKA POTRZEBUJE CHLEBA DO ODŻYWIANIA SIĘ ( ŻYCIA W TYM ŚWIECIE ) TAK CIAŁO DUCHOWE CZŁOWIEKA POTRZEBUJE POKARMU DUCHOWEHO ABY ŻYĆ ISTNIEĆ.
Zatem jak widzicie już samo założenie KK, że przemieniają chleb w FIZYCZNE CIAŁO PANA JEZUSA CHRYSTUSA JEST BEZWZGLĘDNYM FAŁSZEM.
Pan Jezus Chrystus mówiąc o spożywaniu JEGO CIAŁA DUCHOWEGO A NIE FIZYCZNEGO MÓWIŁ O MOCY SWOJEGO OJCA KTÓRE JEST TAKŻE JEGO CIAŁEM DUCHOWYM
Aby się nie powtarzać to dokładnie jest to opisane pod tematem:

https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/komentarze/art,2713,skad-sie-wzial-post-eucharystyczny-i-po-co-on-jest.html

Jest tutaj jeszcze bardzo waży aspekt.  Sobór Watykański II stwierdza  „nasz Zbawiciel podczas ostatniej wieczerzy ustanowił  OFIARĘ EUCHARYSTYCZNĄ SWOJEGO CIAŁA I KRWI  Sobór Trydencki również potwierdził  że Pan Jezus Chrystus podczas swojej ostatniej wieczerzy złożył  BOGU swoje własne ciało i krew pod POSTACIĄ CHLEBA I WINA.   JEŚLI TAK , TO PAN JEZUS CHRYSTUS  ZOSTAŁ ZŁOŻONY NA OFIARĘ ZA GRZECHY ŚWIATA PODCZAS OSTATNIEJ WIECZERZY,  ZANIM POSZEDŁ NA KRZYŻ  A TO JEST CZYSTĄ HEREZJĄ A NAWET IDIOTYZMEM.

W rzeczywistości Pan Jezus Chrystus w ogóle nie musiałby iść na krzyż  JEŚLI KATOLICCY KSIĘŻA POTRAFIĄ TAK JAK TWIERDZĄ ZMIENIĆ CHLEB I WINO W CIAŁO I KREW PANA JEZUSA CHRYSTUSA I ZŁOŻYĆ JE JAKO OFIARĘ PRZEBŁAGALNĄ NA SWOICH OŁTARZACH.
W KKK czytamy, że  msza jest prawdziwą ofiarą przebłagalną przez którą Pan jest przebłagany,  udziela łaski  i  przebacza grzechy nawet wielkie.
A teraz uważajcie :

Sobór Trydencki stwierdza ‘’W sprawie Mysterium Eucharystii , że JEST TO PRAWDZIWA I JEDYNA OFARA’’
W takim razie Krzyż nie jest potrzebny.
Oczywiście KK naucza, że Krzyż jest niezbędny , jednak SPROWADZA GO TO TEGO SAMEGO POZIOMU CO MSZA
Teraz znowu uważajcie :
KK twierdzi  ŻE OFIARA NA KRZYŻU JEST SKUTECZNA  JEDYNIE W SWYM POWTÓRZENIU PODCZAS MSZY I TO TYLKO CZĘCIOWO ZA KAŻDYM RAZEM GDY MSZA JEST POWTARZANA. KK TWIERDZI ŻE POTRZEBA WIELU POWTÓRZEŃ MSZY ABY DOPROWADZIĆ DUSZĘ DO NIEBA.

KK wyjaśnia , że msza jest ustanowionym przez Boga środkiem zastosowania zasług Kalwarii
Pan Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć krzyżową ZDOBYŁ WSZELKIE ŁASKI DLA ŚWIATA KTÓRE ON POTRZEBUJE  DO ZBAWIENIA ale błogosławieństwa te przekazywane są ciągle i stopniowo od czasów Kalwarii  GŁÓWNIE PRZEZ MSZĘ. Według KK ksiądz jest niezbędny ponieważ tylko on SWOJĄ MOCĄ  może zmienić substancję chleba i wina w CIAŁO I KREW ZBAWICIELA
Czyli OFIARA PANA JEZUSA CHRYSTUSA NIE JEST KOMPLETNA JEST CIĄGLE PROCESEM.

SWII stwierdza ‘’w ofierze mszy nasz Pan jest składany na ofiarę.  MSZA JEST OFIARĄ W KTÓREJ TRWA KRZYŻ.  KK wyjaśnia, że w czasie mszy Pan Jezus Chrystus składa samego siebie na ofiarę równie prawdziwie jak uczynił to na Kalwarii. CO WIĘC ZNACZYŁO TRIUMFALNE SŁOWA „”WYKONAŁO SIĘ”???

Biblia WYRAŹNIE MÓWI ZE PAN JEZUS CHRYSTUS ZŁOŻYWSZY RAZ NA ZAWSZE JEDNĄ  OFIARĘ ZA GRZECHY  ZASIADŁ PO PRAWICY BOGA OJCA
Edytowany 1 razy (Ostatnio: 2018-04-21 14:05:52).
1245924311.jpg
Ilość wiadomości: 1298
Odpowiedź do: misjonarzm | 2018-04-21 14:18:55
Ciało to podstawa istoty Bytu który powołał nas do życia - Aseitas. Biologia tu nie ma znaczenia.

Przyznaję Tobie rację.
Edytowany 1 razy (Ostatnio: 2018-04-21 15:25:18).
Czystość jest formą bycia. Jest sztuką, delikatną i mądrą. Charakterystyczną dla ludzi wielkich. Potrafi oprzeć się licznym niebezpieczeństwom i dewiacjom w procesie kształtowania się osobowości. W Kościele katolickim zanieczyszczana ideologią manicheistyczną. W brewiarzu można przeczytać taki oto tekst:
"Nie żenili się albowiem chcieli zachować czystość". Kościół katolicki od trzeciego wieku n.e. nie może sobie poradzić z wpływami manicheistycznymi. Nawet niniejszy portal mieniący się być katolickim, jest silnie z manicheizowany, gdy pisze na tematy etyki seksualnej. Smutna to prawda, bardzo smutna.
Tymczasem życie w czystości, tej która płynie z nauki Chrystusa ( z nauki czystej) jest wielką egzystencjalną siłą niezbędną w zjednoczeniu eucharystycznym z Chrystusem.
Ilość wiadomości: 55
Odpowiedź do: Agamemnon | 2018-04-21 18:12:53
Wiele razy pisali tobie, że masz nierówno pod czaszką.
Jeśli ty piszesz, że :
''Ciało to podstawa istoty Bytu który powołał nas do życia - Aseitas. Biologia tu nie ma znaczenia.''

to słowa te są dowodem, że ty pojęcia nie masz co znaczą słowa ap Pawła:
''16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. 18 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.
19 5 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa6.
24 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. 25 Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.''

Zatem jak te słowa mają się do słów KKK:
''W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus." (KKK 1374).’’

A ponadto:
aseitas
1. filoz. «stan bytu, który istnieje niezależnie od czegokolwiek innego»
2. filoz. «atrybut Boga określający doskonałość, która polega na samoistnym istnieniu»..

Zobacz teraz jaki idiotyzm napisałeś względem powyższych słów
a napisałeś:
''Ciało to podstawa istoty Bytu który powołał nas do życia - Aseitas. Biologia tu nie ma znaczenia.''
Edytowany 1 razy (Ostatnio: 2018-04-21 18:21:25).
1245924311.jpg
Ilość wiadomości: 1298
Odpowiedź do: TOLEK | 2018-04-21 23:28:11
Szanowny Panie, nie posiada Pan żadnego wykształcenia ( nie rozróżnia Pan podstawowych pojęć naukowych z zakresu filozofii i nie tylko z filozofii), posługuje się Pan w swoich komentarzach epitetami, nie wnosi Pan niczego do dialogu. Dialog w tych okolicznościach jest z Panem bezprzedmiotowy.
Edytowany 1 razy (Ostatnio: 2018-04-21 23:32:31).
Czystość jest formą bycia. Jest sztuką, delikatną i mądrą. Charakterystyczną dla ludzi wielkich. Potrafi oprzeć się licznym niebezpieczeństwom i dewiacjom w procesie kształtowania się osobowości. W Kościele katolickim zanieczyszczana ideologią manicheistyczną. W brewiarzu można przeczytać taki oto tekst:
"Nie żenili się albowiem chcieli zachować czystość". Kościół katolicki od trzeciego wieku n.e. nie może sobie poradzić z wpływami manicheistycznymi. Nawet niniejszy portal mieniący się być katolickim, jest silnie z manicheizowany, gdy pisze na tematy etyki seksualnej. Smutna to prawda, bardzo smutna.
Tymczasem życie w czystości, tej która płynie z nauki Chrystusa ( z nauki czystej) jest wielką egzystencjalną siłą niezbędną w zjednoczeniu eucharystycznym z Chrystusem.
Ilość wiadomości: 55
Odpowiedź do: Agamemnon | 2018-04-22 10:27:41
Ostatnia pańska wypowiedź dowodzi kompletnemu braku wiedzy z zakresu filozofii i nie tylko z filozofii. Nie rozróżnia Pan podstawowych pojęć naukowych co ewidentnie wykazałem. W tym przypadku ja nawet nie zamierzałem prowadzic jakiegokolwiek dialogu z Panem, bo pan nie ogarnia tego zakresu wiedzy. Zatem proszę sobie darować swoje podstępy celem nawiązania dialogu. Jest Pan dla mnie mniej niż przeciętną osobą, która także chce żyć między nauką a swoimi pomysłami. Tacy także są potrzebni aby inni mądrzy ludzie mieli odnośnik do poziomu takich jak Pan.
Mój komentarz do Pana ma ostrzegać innych przed pąńskimi niedorzecznymi wypowiedziami, którzy ewentualnie przeczytają, to co Pan napisał.
Tak szczerze to proponuję aby Pan zrobił chociaż zaocznie maturę. Zawsze coś Panu zostanie z nowej wiedzy.
Co do mojego wykształcenia to proszę to zostawić, bo przekracza to pański poziom wyobrażenia.
photo.jpg
Ilość wiadomości: 344
Odpowiedź do: NAJ | 2018-04-22 22:51:53
"WIARA W ZJADANIE ( TERAZ UWAŻAJCIE) FIZYCZNEGO CIAŁA ŻYJĄCEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA I PICIE JEGO FIZYCZNEJ KRWI JEST RÓWNIE STRASZNA JAK KULTY PIERWOTNE LUDOŻERCÓW, SKŁADANIE BOGOM LUDZI NA OFIARĘ CZY WAMPIRYZM."

Mówiłem, że hipchondryk lub inny zaburzony, ale powiem, bo tak samiutko argumentowała pewna pani - sama nazywała się "wróżką" a obecnie jest "ekspertem od ducha" i gdy rozmawiałem o eucharystii, to zaraz wyleciała o kanibalizmie. Tak więc pani Monika, to ciekawa, ale zaburzona osoba, wystarczy wspomnieć, że w tej swojej hipochondrii, potrafi bać się pasty z fluorem, bo "fluor szkodzi" :-), ale dla niej "wszystko szkodzi" i ta pani jest weganką a eucharystię traktuje właśnie, jako "rytualny kanibalizm", co oczywiście jest urojeniem jej chorego umysłu. Ano właśnie, ludzie zaburzeni nie rozumieją istoty eucharystii a istotą jest Chrystus, cały Chrystus, chociaż ukryty pod postacią chleba a nasze zmysły mają się nijak do tej tajemnicy wiary. Niestety ludzie światowi i "cieleśni" - zmysłowi nie czują i nie rozumieją spraw głębszych.
Ilość wiadomości: 55
Odpowiedź do: misjonarzm | 2018-04-23 10:33:30
Ty już zostałeś rozpoznany antychryście. Też wołałeś do ojca swojego jak go uprałeś w ''pysk'' ( to twoje słowo)tak że upadł i nie mógł wstać o własnych siłach. Tutaj już wszyscy wiedzą, że podkablowałeś kolegę w pracy który stacił ją i poszedł na bruk. Tu już wiedzą jaki z ciebie bandyta.

''Podobną historię napisał o sobie Janusz  występujący pod nickiem misjonarzm.
Typowym dla siebie słownictwem ‘’ a co ja nie mogę, wszystko mogę ‘’ opisał jak pobił własnego ojca i doprowadził do utraty pracy swojego kolegę z tejże pracy, który miał go nazywać gejem. To są jego wypowiedzi:

''Proszę sobie uważać, bo jak mnie kolega w pracy tak obraził, to doniosłem przełożonej a ona odpowiedziała tylko "dobrze" a mój kolega niedługo potem, wyleciał z roboty. No co, ja to nie umiem się bronić ? Ano właśnie, umiem, i będę się bronił - amen.''

''...znowu doszło do kłótni między rodzicami i mój ojciec zaczął wyzywać, wobec mnie moją mamę. Nie wytrzymałem i dostał tak mocno "po pysku", że aż upadł, normalnie nie mógł wstać.
Mimo upływu czasu człowiek ten dalej podtrzymuje swoje czyny uważając je za dobre.
Celowo obstawia się obrazkami świętych czy nawet samego Jezusa Chrystusa i cytuje różne modlitwy celem zakrycia kim naprawdę jest.
Mimo ostrych słów od różnych osób aby zaprzestał ohydnych swoich wypowiedzi ( w większości cynicznych) ten dalej ubliża osobom piszącym na tym forum.  Osoba ta jest bardzo niebezpieczna co świadczy o jego słownictwie i czynach względem własnego ojca czy też innych ludzi. Bez żadnych zahamowań określa twarz swojego ojca jako ‘’pysk’’ a brak możliwości podniesienia się jego ojca po pobiciu przez niego określa dobrze mu tak. ( sam osobiście to opisał)
Bez żadnych zahamowań doprowadza podstępem do zwolnienia kolegi z pracy za to, że ten nazwał go gejem .nie patrząc za co ten człowiek ma żyć. A nazwał go właściwie bo sam dostarczył mu dowodów poprzez swoje słownictwo i inne charakterystyczne cechy określające gejów. Teraz znowu zaczyna swoje gierki w swoim stylu .afiszując się obrazkami świętych i cytatami z Pisma.  Miał się dobrowolnie zgłosić na policję za pobicie własnego ojca ale jak widać nie zrobił tego i zaczyna od nowa paskudzić forum. Zobaczymy jak się to skończy. Jestem pewna, że wcześniej czy później trafi jednak do zakładu karnego lub do zakładu psychiatrycznego. Jego postawa, zachowanie na to wskazują.

''MAGDALENA 17:08:47 | 2017-03-28
Przestań drzeć mordę bo nikt w twoje niechaj…… nie uwierzy SPRAWA JEST PROSTA PO UCZYNKACH POZNAJEMY CZŁOWIEKA. A ty pokazałeś kim jesteś bandyto.

Sprawa ojcobijco jest prosta. Potrzebujesz terapii najlepiej więziennej.. Kłamco przeklęty.
I przyznaj się co robisz obecnie z matką jak ojciec leży pobity przez ciebie na podłodze. Są chętni aby to zeznać na policji.( sąsiedzi- wywiad środowiskowy)
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1A 34-400 Nowy Targ
Telefon: 18 26 10 401
Faks: 18 26 10 425
E-mail: [email protected]
WWW: http://www.nowy-targ.policja.gov.pl''

Przedtem napisałem ci antychryście , że jak pod tamtą stroną zobaczę twojego ‘’cuja’’ to zadzwonię na policje. Teraz piszę ci , że jak GDZIEKOLWIEK ZOBACZĘ TWOJE PSICHICZNE BAZGROŁY TO DZWONIĘ BEZ  OSTRZEZENIA. Ja tobie dam rady szumowino- antychryście. Przestaniesz wycierać sobie ''pysk'' Panem Jezusem Chrystusem.
Jeszcze raz: antychryście jak zobaczę ciebie to dzwonię na POLICJĘ daję słowo!!!
Oni ciebie rozgrzeszą za to co zrobiłeś własnemu ojcu uprawszy go to tego stopnia, że chłop nie mógł wstać i co zrobiłeś innym w tym matce.

I ZGŁOŚ SIĘ NA POLICJĘ OJCOBIJCO!!!

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1A 34-400 Nowy Targ
Telefon: 18 26 10 401
Faks: 18 26 10 425
E-mail: [email protected]
WWW: http://www.nowy-targ.policja.gov.pl''

Dość tego chamstwa!!!
Nawt zaraz!!!
Edytowany 1 razy (Ostatnio: 2018-04-23 10:34:46).

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook