Duchowy mózg

Fakt ten najwidoczniej nie jest dobrze znany nawet w samej akademii. W 1998 roku Bruce Alberts, który wówczas przewodniczył tej instytucji, zachęcając do nauczania darwinowskiej ewolucji w szkołach publicznych, stwierdził, że "Wielu wybitnych członków akademii, w tym duża grupa biologów, to ludzie głęboko religijni; ludzie, którzy wierzą w ewolucję". Komentarz Larsona i Withama był krótki: "Nasz sondaż wskazuje na coś innego".

 

Dla porównania — większość ludzi nigdy nie wierzyła w ateizm ani w materializm. W rzeczywistości religia jest prawdopodobnie tak stara jak sama ludzkość. Siedemdziesiąt tysięcy lat temu neandertalczycy — przedstawiciele wymarłego gatunku człowieka — grzebali zmarłych wraz z narzędziami, które przypuszczalnie miały być używane w innym świecie. Nie bez znaczenia jest fakt, że ciała często układano w pozycji embrionalnej, co sugeruje, że ludzie ci oczekiwali "ponownych narodzin" po śmierci. Paul Pettitt, brytyjski archeolog, relacjonuje:

 

W Sima de los Huesos (Jama Kości), w górach Atapuerca w Hiszpanii, na dnie głębokiego szybu znaleziono szczątki 32 osobników z gatunku Homo heidelbergensis. Wiek znaleziska szacuje się na ponad 200 tys. lat. Jest możliwe, że wszystkie te kości (...) znalazły się tam przypadkowo. Ja jednak w to wątpię. Jaskinie i leje krasowe to miejsca ciemne i tajemnicze; odbija się w nich echo dziwnych odgłosów wiatru i wody. W późniejszych okresach uważano je za wrota do "innego świata". O wiele bardziej prawdopodobne wydaje się więc, że pierwsi neandertalczycy postrzegali je w podobny sposób.

 

Dlaczego większość ludzi nie wierzy w materializm? Na początku XX wieku psychiatrzy sformułowali teorię, według której impulsem do rozwoju duchowości miało być pragnienie odnalezienia postaci ojca bądź nieuświadomiona chęć uniknięcia śmierci. Takie próby wyjaśnienia zjawiska duchowości były dość przekonujące, chociaż z samej swojej natury niesprawdzalne. W teoriach tych uwidaczniały się jednak skłonności do europocentryzmu, ponieważ formułowano je na podstawie założenia, że zjawiska zachodzące w chrześcijaństwie europejskim czy w judaizmie są reprezentatywne dla religii całego świata. Niestety, naukowy postęp nie tylko tej kwestii nie wyjaśnił, lecz sprawił wręcz, że obecnie formułowane tezy są o wiele mniej wiarygodne. Współczesne teorie niejednokrotnie przyjmują tak zdegenerowaną formę, że zbliżają się do granicy absurdu. Pojawiają się, na przykład, hipotezy o domniemanym dostosowaniu ewolucyjnym ludzi religijnych, o teotoksynach (trujących substancjach chemicznych w mózgu), o uszkodzeniu mózgu, o memach, o Bożym genie, bądź też o miejscu Boga w mózgu. W kolejnych rozdziałach przyjrzymy się niektórym proponowanym obecnie koncepcjom i wykażemy, dlaczego nie nadają się one do pełnienia roli wyjaśniającej. Na razie zwróćmy tylko uwagę, że wszystkie te konkurujące z sobą teorie mają jedną wspólną cechę. Są one mianowicie — podobnie jak teorie formułowane przez dwudziestowiecznych psychiatrów — próbą odrzucenia fenomenu duchowości poprzez wykazanie, że tak naprawdę nie wskazuje on na istnienie rzeczywistości duchowej.

 

Oczywiście, jeżeli materializm jest koncepcją słuszną, duchowość musi być złudzeniem. Jak już jednak wcześniej wspomniano, zwolennicy materializmu jedynie przyjęli założenie, że mają rację; bynajmniej tego nie udowodnili. A czy rozsądek nie nakazywałby zachowania większej ostrożności, kiedy chce się wymazać z historii najgłębiej zakorzenione wierzenia i przekonania ludzi na temat samych siebie, uznając je wyłącznie za złudzenia? Nie odrzucalibyśmy przecież końskiego poglądu na bycie koniem lub poglądu psa na bycie psem. Tymczasem założenia przyjmowane z góry przez materialistów wymagają odrzucenia poglądów człowieka na bycie człowiekiem. Już choćby z tego powodu powinniśmy stać się podejrzliwi.

 

Jedną z najpopularniejszych metod służących negowaniu znaczenia duchowości jest psychologia ewolucyjna, czyli próba zrozumienia postępowania człowieka oparta na teoriach dotyczących zachowań wspomagających przetrwanie pierwszych hominidów.

  1 2 3 4
Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

5

Liczba głosów:

4

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?