Duży czy mały – zawsze człowiek

Wychowawca
Edward Ryś / "Wychowawca" maj 2010
Środa, 12 maja 2010, godz. 17:13
Dziecko jest takim samym człowiekiem jak dorosły, tylko trochę mniejszym. Słynne zdanie Janusza Korczaka: „Nie ma dziecka, jest człowiek” najdobitniej oddaje tę prawdę.
więcej

Kwietniowy "Wychowawca"

Wychowawca
"Wychowawca"
Środa, 21 kwietnia 2010, godz. 11:44
Dzieciństwo jest okresem, w którym kształtują się istotne elementy osobowości, m.in. poczucie własnej wartości czy kształtowanie stosunku do świata. Wpajając wartości moralne, pomagamy dziecku w kształtowaniu mocnego charakteru, który pozwoli mu oprzeć się negatywnym wpływom ze strony rówieśników i zagrożeniom współczesnej cywilizacji. Rodzice mają do dyspozycji wiele możliwości – od czytania bajek i omawiania z dzieckiem konkretnych cech i zachowań, po gry, rozmowy, odgrywanie ról i scenek. Kiedy brakuje pozytywnego rodzicielskiego wpływu, dzieci absorbują informacje z mediów, od rówieśników i otoczenia.
więcej

Wprowadzanie dziecka w świat wartości

Wychowawca
Wanda Papugowa
Środa, 21 kwietnia 2010, godz. 11:28
Stosunek dziecka do wartości kształtuje się w kontekście relacji społecznych z osobami znaczącymi, a szczególnie relacji, które mają podłoże uczuciowe. Matka i ojciec – osoby dla dziecka najważniejsze − wprowadzają dziecko w obszar, który dla nich samych jest ważny: w swój świat wartości.
więcej

Autorytet Jana Pawła II w wychowaniu dziecka

Wychowawca
Katarzyna Olbrycht / "Wychowawca"
Środa, 21 kwietnia 2010, godz. 11:21
Wychowanie do wartości odbywa się głównie poprzez kontakt z autorytetami, naśladowanie wzorów, obserwowanie konkretnych przykładów uosabiających te wartości. Jan Paweł II jest jedną z najbardziej znaczących postaci XX i początku XXI wieku. Jego osoba, życie i nauczanie wywarły niezwykły wpływ na wiele środowisk i ogromną liczbę pojedynczych ludzi na całym świecie.
więcej

Wagary i ucieczki z lekcji

Wychowawca
Stanisława Dzwonkowska / "Wychowawca" marzec 2010
Piątek, 12 marca 2010, godz. 13:31
Wagarowanie dotyczy dzieci źle się uczących, osamotnionych, które w ten sposób pragną zwrócić na siebie uwagę, bo nikt się nimi nie interesuje. Wagary są objawem zaburzonego zachowania na skutek licznych konfliktów, urazów psychicznych doznanych w szkole, wśród rówieśników i w rodzinie. Wagarowicze przeważnie nie zdradzają lęku. Nauczyciele mają z nimi dużo kłopotów wychowawczych.
więcej

Wciąż do dyspozycji...

Wychowawca
Ewa Gałązka / "Wychowawca" marzec 2010
Piątek, 12 marca 2010, godz. 13:27
W naszej tradycji mieści się romantyczny ideał matki Polki, która wysyła męża i synów na wojnę, zostaje sama i wszystkiemu potrafi podołać. Koresponduje z nią katolicka wizja kobiety całkowicie oddanej rodzinie. Dzisiejszy świat oba te wzorce podważa, a nawet niszczy. Kobiety nie są już, jak dawniej, wychowywane wyłącznie do roli matki. Mogą realizować się w ciekawym zawodzie i robić karierę, co w dużej mierze koliduje z obrazem matki poświęcającej się dzieciom.
więcej

Rodzicielstwu – TAK

Wychowawca
ks. Wojciech Bołoz / "Wychowawca" marzec 2010
Piątek, 12 marca 2010, godz. 13:15
Narodowy Dzień Życia – 24 marca – święto, które zostało uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. W latach ubiegłych obchody odbywały się pod hasłami: „Dom pełen skarbów”, „Być ojcem – rola życia”, „Razem na zawsze”, „Jestem mamą – to moja kariera”, „Stawiam na rodzinę!”, a w roku bieżącym – „Solidarność międzypokoleniowa”. Celem kampanii jest afirmacja wartości rodzinnych i budowanie pozytywnego klimatu wokół rodziny.
więcej

Małe gesty – wielkie dobro

Wychowawca
Jolanta Tęcza-Ćwierz / "Wychowawca"
Czwartek, 25 lutego 2010, godz. 07:30
Bezinteresownie, nieodpłatnie i z potrzeby serca opiekują się chorymi ludźmi, zaniedbanymi dziećmi, troszczą się o środowisko naturalne. Wolontariuszem może zostać każdy. Nie trzeba mieć doświadczenia, jedynie trochę chęci i wolnego czasu. W Polsce najbardziej rozpowszechnioną formą wolontariatu jest pomoc osobom niepełnosprawnym, dzieciom w domach dziecka i hospicjach. Najczęściej wolontariuszami zostają uczniowie liceów i studenci.
więcej

Sprzymierzeńcy w wychowaniu

Wychowawca
Maria Mendel / "Wychowawca" styczeń 2010
Środa, 10 lutego 2010, godz. 09:15
Powodzenia szkolne i życiowe uczniów w ogromnej mierze zależą od siły związku dwóch środowisk: nauczycieli i rodziców oraz jakości ich współpracy. Nauczyciele i rodzice są naturalnymi sojusznikami, partnerami, dzielącymi wspólne doświadczenie i połączonymi wspólnym celem, którym jest dobro dziecka – jego edukacyjny i życiowy sukces. Nauczycielsko-rodzicielskie przymierze z uczniem i dla ucznia oznacza świadome opowiedzenie się jednych i drugich za taką formą współistnienia, w której nauczyciele i rodzice starają się być razem po jednej stronie – po stronie ucznia.
więcej

W najnowszym "Wychowawcy"

Wychowawca
"Wychowawca" 2/2010
Wtorek, 2 lutego 2010, godz. 12:48
Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńskie – mówi definicja Centrum Wolontariatu (www.wolontariat.org.pl). Wolontariusz może pracować w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych. Pomaga w pracach biurowych, koordynuje projekty, pisze wnioski. Wolontariusze mogą pomagać osobom bądź rodzinom, które tej pomocy potrzebują. Główną grupą odbiorców pracy wolontariuszy są osoby niepełnosprawne. Jakie są zadania wolontariatu? Jaka jest jego rola w procesie wychowania? – o tym w lutowym numerze "Wychowawcy".
więcej

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook